Scroll down

Alternate Text

Meisjesrechten

De achtergrond

Het VN-Kinderrechtenverdrag geldt voor alle kinderen. Toch zijn er veel landen waar meisjes geen gelijke toegang hebben tot hun rechten en worden achtergesteld. Meisjes hebben te maken met dubbele marginalisatie: zij worden achtergesteld op basis van hun gender, maar ook op basis van hun leeftijd. Daarnaast ondergaan meisjes uit (religieuze, etnische, seksuele) minderheidsgroepen extra discriminatie en uitsluiting. Miljoenen meisjes wereldwijd krijgen te maken met  seksueel geweld, huiselijk geweld, meisjesbesnijdenis of uitbuiting. Zo is van alle slachtoffers van seksueel geweld, de helft een meisje van 15 jaar of jonger. Ook hebben miljoenen meisjes wereldwijd geen toegang tot onderwijs en lopen ze de kans om uitgehuwelijkt te worden.  Achterstelling van meisjes en geweld tegen meisjes hebben invloed op de toegang van meisjes tot onderwijs. Dit beïnvloedt vervolgens ingrijpend haar toekomstperspectief: een meisje dat geen of nauwelijks onderwijs heeft genoten, heeft een zeer kleine kans op (financiële) onafhankelijkheid op latere leeftijd, waardoor zij extra risico loopt op geweld en uitbuiting. Een vicieuze cirkel waar meisjes zonder bescherming en ondersteuning maar moeilijk uitkomen. Defence for Children komt op voor gelijke rechten voor meisjes. Daarbij ondersteunen wij meisjes die zich uitspreken voor hun rechten en tegen achterstelling van zichzelf en hun leeftijdsgenoten. Want meisjes hebben recht op een leven zonder discriminatie en geweld en dienen voldoende kansen te krijgen om zich zelfstandig ten volste te ontwikkelen.

Jongerenactivisten in actie!

De Girls Advocacy Alliance traint 16.000 jongeren in 10 landen om op te komen voor de rechten van meisjes en jonge vrouwen. Ze laten hun stem vervolgens horen op het hoogste internationale en nationale niveau. Bekijk de video!

Onze projecten:

She Leads: meisjes en jonge vrouwen nemen het voortouw

Meisjes en jonge vrouwen moeten voor zichzelf kunnen spreken en beslissen. Ze hebben een stem, maar die wordt niet altijd gehoord. She Leads is daarom een programma voor, door en met meisjes en jonge vrouwen. Zodat zij zelf kunnen aangeven wat ze belangrijk vinden en wat ze nodig hebben. Het doel van She Leads is om de invloed van meisjes en jonge vrouwen op besluitvorming op allerlei niveaus te vergroten zodat heersende gendernormen veranderen.

Lees meer

Aanmelden voor de nieuwsbrief?

Hartelijk dank!

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee