Scroll down

Alternate Text

Dossier: Gendergelijkheid

Achtergrond

Meisjes hebben dezelfde rechten als jongens. In het VN-Kinderrechtenverdrag wordt geen onderscheid gemaakt tussen meisjes, jongens of kinderen met een andere genderidentiteit. Toch is er wereldwijd verschil in de positie die jongens of meisjes hebben in een samenleving. Marginalisatie en discriminatie is gelaagd: op basis van leeftijd (volwassenen worden als meer volwaardig gezien dan kinderen) alsook op basis van gender (mannen en jongens hebben veelal een betere en sterkere positie dan vrouwen en meisjes). Daarnaast spelen etniciteit, religie, gezondheid, locatie en huidskleur ook een rol in de schending en waarborging van kinderrechten.

Wereldwijd ervaren meisjes veel achterstelling door structurele genderongelijkheid. Zij worden vaak geacht meer tijd thuis door te brengen dan jongens, onder andere voor het uitvoeren van huishoudelijke taken waarvoor zij traditioneel moeten opdraaien. Meisjes krijgen vaak ook te maken met gendergerelateerd geweld. Dit is geweld dat gericht is op hen omdat zij een meisje zijn, of vormen van geweld die meisjes disproportioneel beschadigen, wat voortkomt uit een structureel ondergeschikte positie die meisjes hebben in samenlevingen. Deze vormen van geweld gebeuren in de huiselijk sfeer, online, op school of in de gemeenschap.

Defence for Children gaat de strijd voor gendergelijkheid aan door het bevorderen van gelijke rechten voor meisjes, het promoten van hun economische positie en hun onderwijskansen en het versterken van kinderbeschermingssystemen met daarin speciale aandacht voor meisjes. In ons werk spelen ook meisjes (en jongens) zelf een belangrijke rol als meisjesrechtenverdedigers, die zich zowel lokaal als internationaal inzetten voor de rechten van meisjes.

Ellen Ambags

“De rechten van kinderen dienen gerespecteerd en gewaarborgd te worden. Of zij nu meisjes, jongens of kinderen met een andere genderidentiteit zijn. Elk kind heeft recht op een waardige en veilige kindertijd, waarin zij zich ten volste kunnen ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen.”

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee