Scroll down

Alternate Text

Dossier: Kindhuwelijken

De achtergrond

Kindhuwelijken zijn een wereldwijd probleem. Volgens de Verenigde Naties zullen tussen 2011 en 2020 wereldwijd meer dan 140 miljoen meisjes trouwen: dit zijn er 37.000 per dag. De meeste kindhuwelijken komen voor in Zuid-Azië, Sub-Sahara Afrika en in Zuid-Amerika en het Caribisch gebied, maar ook in Nederland komen kindhuwelijken voor. Een kindhuwelijk is een huwelijk waarbij in ieder geval een van de partijen minderjarig is. Kindhuwelijken zijn in de meeste landen bij wet verboden en ook internationale verdragen roepen staten op om kindhuwelijken wettelijk te verbieden. Toch bestaan er in veel landen ook wettelijke uitzonderingen op het verbod, of wordt in het gewoonterecht of in religieuze wetgeving een kindhuwelijk wel toegestaan.

Kindhuwelijken zijn een schending van het recht van kinderen op ontwikkeling, gezondheid, opleiding, gelijkheid, het recht om vrij te zijn van geweld en het discriminatieverbod. Vaak zijn kindhuwelijken gedwongen of door volwassenen gearrangeerde huwelijken. Kinderen hebben volgens het VN-Kinderrechtenverdrag op grond van hun lichamelijke en geestelijke onrijpheid, bijzondere bescherming en zorg nodig. Het voorkomen dat een kind in een kindhuwelijk terecht komt, valt ook onder deze bijzondere bescherming. Toch trouwen er elk jaar 10 miljoen meisjes voordat ze achttien jaar oud zijn. En één op de negen kindbruiden is zelfs jonger dan 15 jaar. Hoewel kindhuwelijken ook jongens treft, zijn de consequenties voor meisjes veel groter. In veel landen is de wettelijk toegestane leeftijd voor meisjes om te trouwen lager dan die voor jongens. Voor kindbruiden betekent een huwelijk vrijwel altijd uitval op school, wat haar afhankelijkheid van haar echtgenoot en de risico’s op seksueel en huiselijk geweld en armoede vergroot. 

Defence for Children zet zich in voor gelijke rechten en kansen voor meisjes. Hierbij zetten we ook in op het uitbannen van kindhuwelijken. We zetten ons lokaal, nationaal, regionaal en internationaal in voor de harmonisatie van gewoonterecht met nationale wetgeving en internationaal recht, voor wetswijzigingen en betere implementatie van bestaande wetgeving en versterking van kinderbeschermingssystemen. We spreken beroepsopleidingen aan om zwangere of getrouwde meisjes toe te laten. Zo werken we aan preventie, aanpak en alternatieven voor meisjes en de gemeenschap, om kindhuwelijken te voorkomen.

Linda Barry

“Ieder meisje moet kind kunnen zijn. Ze moet naar school kunnen gaan en wanneer ze volwassen is, zelfstandig beslissen over zichzelf en haar eigen toekomst, ook of ze wil trouwen en  met wie en wanneer.”

Girls Not Brides 

Girls Not Brides zet zich in om kindhuwelijken te bestrijden en is van mening dat meisjes en jongens niet moeten trouwen voordat ze achttien zijn, zoals is vastgelegd in het VN-Kinderrechtenverdrag. Zowel in Nederland als internationaal is Defence for Children onderdeel van het Girls Not Brides netwerk. Het Nederlandse netwerk bestaat uit 15 leden en maakt onderdeel uit van Girls Not Brides International onder leiding van Prinses Mabel van Oranje met meer dan duizend leden in 95 landen.

Lees meer

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee