Scroll down

Alternate Text

Steun ons werk met belastingvoordeel

Meer kinderen helpen zonder dat het u meer kost?

Door uw gift aan Defence for Children vast te leggen als periodieke schenking, is het mogelijk om en groot deel van uw bijdrage terug te ontvangen via de Belastingdienst. Door de schenking schriftelijk vast te leggen, kunt u dus meer geld overhouden aan uw jaarlijkse schenkingen of meer schenken zonder dat het u meer kost. Op deze manier is er meer steun mogelijk voor hetzelfde geld. Met uw schenking kan Defence for Children zich inzetten om kinderrechtenschendingen te bestrijden waar snel en adequaat op gereageerd moet worden. Samen met u zorgen wij voor een rechtvaardige toekomst voor kinderen.

Volledig aftrekbaar

Een periodieke schenking is een structurele gift aan een goed doel (ANBI) die schriftelijk is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. De looptijd van deze overeenkomst is minimaal vijf jaar. Het grote voordeel voor u is dat uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen en dat u dus een deel van uw gift terugontvangt van de Belastingdienst.

Wanneer u besluit een vast bedrag per jaar aan Defence for Children te schenken voor een periode van minimaal 5 jaar, kunt u een deel van de schenking terugkrijgen van de Belastingdienst. Het belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomen, het inkomen van uw fiscale partner en de leeftijd van u beiden. Dit voordeel kan oplopen tot bijna 50%. Het inkomstenbelastingvoordeel kunt u zelf berekenen met de Schenkcalculator. Schenkt u uw belastingvoordeel mee dan kunnen wij rekenen op een groter bedrag terwijl u hiervoor niet meer hoeft te betalen. 

Met uw periodieke schenking, geeft u Defence for Children de zekerheid dat onze Kinderrechtenhelpdesk en andere langlopende projecten kunnen worden gecontinueerd. U geeft ons dus een stukje zekerheid voor de toekomst.

Na vijf jaar is de schenking jaarlijks opzegbaar. Om tot een schenkingsovereenkomst te komen, moet u dat in een schriftelijke schenkingsovereenkomst vastleggen.

U kunt de formulieren in een gesloten envelop sturen naar:

Defence for Children
Antwoordnummer 10288
2300 VB Leiden

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over hoe u periodiek kunt schenken aan Defence for Children of heeft u interesse om (eenmalig) belastingvrij te schenken? Neem dan contact op:

Sabrina van Beek
Telefoon: 071 5160980

Stuur een email

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee