Scroll down

Alternate Text

Professionele organisatie

Integriteitsbeleid

Defence for Children hanteert een strikt integriteitsbeleid, zowel voor de leden van de raad van toezicht, haar medewerkers, partners en andere personen die zijn aangewezen, zoals ingehuurde derden. De volgende beleidsstukken zijn hieronder terug te vinden:

Kinderbeschermingsbeleid

In 2016 is een kinderbeschermingsbeleid aangenomen, welke ziet op het voorkomen van en omgaan met schade toegebracht aan kinderen in de uitvoering van ons werk. Een Child Protection Officer is aangesteld; deze medewerker is belast met advies, beleid en training rondom kinderbescherming in de organisatie. Steeds vaker wordt er aandacht besteed aan kinderbescherming in het wervings- en selectieproces van nieuwe stagiairs en medewerkers, alsook in de externe communicatie. Ook is er van alle medewerkers een Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen aanwezig.

Reisveiligheidsbeleid

Daarnaast is in 2016 ook een reisveiligheid (Duty Travel Safety and Security Policy) aangenomen om medewerkers die naar en in het buitenland reizen te beschermen tegen geweld en ongelukken. Een veiligheidstraining is één van de vereisten om veilig te reizen. Een Safety and Security Officer, belast voor 0,1 fte, zorgt voor de uitvoering, monitoring en evaluatie van het beleid. In 2016 hebben 13 medewerkers de basistraining van Centre for Safety and Development gevolgd. Het reisveiligheidsbeleid is in juli 2019 geüpdatet en een nieuwe veiligheidstraining staat gepland voor begin 2020.

Klachtenregeling

Wie niet tevreden is over ons werk, kan dat laten weten via de klachtenregeling van Defence for Children. Wij vinden het belangrijk om te horen wat er niet goed ging en wat wij daaraan kunnen doen. Klachten worden behandeld door de desbetreffende Programma Manager of de directeur – bestuurder.

Privacyverklaring

De diensten en functionaliteiten die wij aanbieden via onze website dragen bij aan het realiseren van onze missie. In sommige gevallen verwerken wij daarbij persoonsgegevens. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het behalen van onze missie en baseren ons daarbij altijd op een wettelijke grondslag uit de privacywetgeving.

Bekijk onze privacyverklaring

Open Data

Defence for Children gebruikt open data om de kwaliteit en de relevantie van ons werk te verbeteren en om samenwerking en innovatie in de sector van ontwikkelingssamenwerking te stimuleren. Iedereen mag de gegevens van Defence for Children gebruiken, hergebruiken en verspreiden. Defence for Children gelooft dat het delen van informatie en kennis samenwerking gemakkelijker maakt en daarmee de kwaliteit, impact en relevantie van ons werk verbetert. Defence for Children publiceert en actualiseert haar projecten ieder kwartaal. We gaan uit van het principe dat alle beschikbare informatie over het project wordt gepubliceerd, tenzij er een duidelijke reden is om dat niet te doen. Dit beleid bevat de criteria om te bepalen wat er wordt gepubliceerd of uitgesloten. Dit kunnen zowel onderdelen van projecten zijn of het hele project.

Wij zien open data als een manier om beter werk af te leveren voor de doelgroep waar wij voor werken: de kinderen. Het openen van onze data maakt het mogelijk om de data te analyseren en visualiseren en vervolgens te vergelijken met die van andere hulporganisaties en overheidsinstanties. Daarna is het relatief eenvoudig om te zien welke activiteiten door wie worden uitgevoerd in een bepaald land of regio. We kunnen ook zien wanneer en hoe deze activiteiten worden uitgevoerd en hoeveel geld er wordt besteed.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Binnen de organisatie besteden we structureel aandacht aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Daarnaast vinden we dat kinderen recht hebben op een schone, eerlijke wereld. Daarom maken wij ook onze eigen bedrijfsvoering zo duurzaam mogelijk. In ons handelen houden we rekening met de gevolgen ervan op sociaal en economisch gebied, voor het milieu en voor kinderen. Onze doelstelling is het energie-, water- en papiergebruik zo laag mogelijk te houden.

Documenten

Tevens zijn onderstaande documenten te downloaden:

Beleid en Organisatie

Bestuur

Toezicht

Financieel

Communicatie

<script type="text/javascript" src="https://cdn.supporta.cc/embed.js" async></script>

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee