Scroll down

Alternate Text

Institutionele donoren

Samenwerkingspartners

Defence for Children heeft in de loop der jaren een goede reputatie opgebouwd. Dat heeft ertoe geleid dat diverse ministeries en de Europese Comissie ons ondersteunen.

Ministeries Nederland

Het vijfjarenprogramma onder de naam ‘Girls Advocacy Alliance’ is een programma in samenwerking met Plan International Nederland (penvoerder) en Terre des Hommes in tien landen. Met financiële steun van het Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking werkt Defence for Children vanuit dit programma in vier landen: Sierra Leone, Liberia, Ghana en Ethiopië. Het programma is in 2016 gestart en loopt tot en met 2020. Defence for Children werkt hierin samen met lokale samenwerkingspartners.

Een tweede vijfjarig programma ‘Down to Zero’, waarin we de seksuele uitbuiting van kinderen bestrijden, voeren we in samenwerking met Terre des Hommes (penvoerder), Plan International Nederland, Free a Girl en ICCO Cooperation uit met financiële steun van het Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ook dit programma loopt vanaf 2016 tot en met 2020 en we werken hierin samen met lokale samenwerkingspartners in Brazilië, Dominicaanse Republiek, Filippijnen, India, Indonesië en Thailand.

Het bijna vier jaar durende programma ‘Child protection systems strengthening for children in conflict with the law’ is een programma waarin we in vier landen de positie van kinderen die met het strafrecht in aanraking komen willen verbeteren. In de landen Oekraïne, Georgië, Albanië en Kosovo ondersteunen we lokale kinderrechten organisaties in de uitvoering van het project. We werken samen met de All-Ukrainian Foundation on Children’s Rights, de Public Health Foundation of Georgia, Terre des Hommes Albania en Terre des Hommes Kosovo. Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met relevante overheidsorganisaties aldaar en in Nederland. Het programma wordt gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en valt onder het Matra 2017 - 2020 beleidskader.

Voor het programma ‘Together for the protection of children in tourism’ werken ECPAT Mexico in Cancun en ECPAT International in Phuket in Thailand aan de bescherming van kinderen in deze toeristische oorden. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland beheert het Fonds Bestrijding Kinderarbeid van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontvangt Defence for Children als lid en secretariaat van het Kinderrechtencollectief financiële steun ten behoeve van voorlichting over kinderrechten in Nederland. Hiermee wordt onder andere de website kinderrechten.nl mogelijk gemaakt, materiaal ontwikkeld, trainingen gegeven en verdiepingstrajecten georganiseerd.

Samen met Save the Children en Stimulanz voert Defence for Children het project 'Speaking Minds' uit waarin jongeren meebeslissen over het gemeentelijke armoedebeleid. Defence for Children ontvangt hiervoor steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De campagne ‘Don’t look Away – Meldkindersekstoerisme’ in Nederland  is een samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Koninklijke Marechaussee, Nationale Politie, ANVR, TUI, Defence for Children – ECPAT, Plan Nederland, Terre des Hommes en Free a girl. De campagne wordt ondersteund door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Onderdeel hiervan is de meldingswebsite www.meldkindersekstoerisme.nl.

Europese Commissie

Voor uitbreiding van de Don’t Look Away campagne en het melden in Nederland en in Europa van kindermisbruik in toerisme is met financiële ondersteuning van de EU in september 2018 het project ‘Alert Actors Report’ opgestart, hiermee zal door Defence for Children - ECPAT in Nederland en met ECPAT partners in Duitsland, Frankrijk, België en Oostenrijk ook in 2019 en 2020 doorgegaan.  

Het tweejarige programma ‘FOCUS on my needs – Working together for children in criminal proceedings’ werken we samen met Terre des hommes Hungary (penvoerder), Social Activities and Practice Institute Bulgaria, Terre des hommes Greece, Terre des hommes Romania, Childs Rights Centre Serbia, Child Circle Belgium en Restorative Justice the Netherlands. Dit programma wil eraan bijdragen dat kinderen die als slachtoffer of pleger met het strafrecht in aanraking komen kunnen rekenen op een reactie op maat en toegang tot passende zorg op grond van een robuuste multidisciplinair individueel assessment. Herstelrechtelijke procedures kunnen hier deel van uitmaken. Het programma wordt gefinancierd vanuit het Justice Programme (JUST) Rights, Equality and Citizenship Programme (REC) over capaciteitsversterking op het terrein van kinderrechten en kindvriendelijke juridische procedures.

Met CAPISCE, medegefinancierd door de Europese Unie (AMIF – Asylum, Migration and Integration Fund) worden tolken getraind in het begrijpen van mensenhandel bij vertalingen in het strafproces. Verder wordt Europees onderzoek gedaan naar de bescherming van kindslachtoffers van mensenhandel in strafrechtelijke procedures (EU Richtlijn 2012/29). Nationale en Europese aanbevelingen worden verspreid en onder de aandacht gebracht van beleidsmakers.    

Aanmelden voor de nieuwsbrief?

Hartelijk dank!

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee