Scroll down

Alternate Text

Familie

Familie

Familie is bijzonder belangrijk voor een kind. Weten wie je ouders zijn, maakt deel uit van de identiteit van een kind. Daarnaast ontleent een kind over het algemeen zijn naam en nationaliteit aan de ouders. De meeste kinderen worden verzorgd door hun biologische ouders. Maar het kan ook zo zijn dat een kind opgroeit bij familieleden, zoals opa’s en oma’s, pleegouders of adoptieouders. Een kind dat niet opgroeit bij zijn of haar eigen ouders, heeft recht op omgang met de ouders, tenzij dit niet in het belang is van het kind. Wie de familie van een kind is en wie het kind mag of moet verzorgen en opvoeden, is vastgelegd in het familierecht.            

Kinderen ervaren regelmatig problemen in het kader van het familierecht. Zo zijn er kinderen die niet weten van wie zij afstammen omdat zij verwekt zijn met behulp van een anonieme donor. Ook zijn er kinderen die geen (volledige) naam hebben of verstoken zijn van een nationaliteit, wat zowel praktische als psychische problemen kan opleveren voor deze kinderen.      

Volgens het VN-Kinderrechtenverdrag heeft ieder kind het recht om te weten wie zijn of haar familie is en, voor zover mogelijk, door hen te worden verzorgd en opgevoed. Ook heeft ieder kind recht op bescherming van zijn of haar identiteit, naam en nationaliteit. Weten wie je familie is en door hen te worden opgevoed is een essentieel kinderrecht, waar alleen van afgeweken mag worden als dat in het belang van het kind is.

Meer weten over onze projecten?

Zorg aan 16-plussers

Voor jongeren die 18 jaar zijn geworden en uit een pleeggezin jeugdhulpinstelling of justitiële jeugdinrichting komen goede zorg op maat realiseren. Zij hebben recht op ondersteuning op weg naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Lees Meer

Protecting children in Kosovo

In Kosovo leven veel kinderen in armoede. Bedelen door kinderen is een van de problemen waar het land mee kampt. Defence for Children en Terre des Hommes Kosovo hebben de krachten gebundeld om het kinderrechtensysteem in Kosovo te versterken in nauwe samenwerking met de Kosovaarse overheid.

Lees Meer

Vrijheidsontneming en vrijheidsbeperking

Defence for Children ontvangt signalen die erop wijzen dat het in de praktijk niet altijd duidelijk is wanneer beperkende maatregelen mogen worden toegepast, wat beperkende maatregelen precies zijn en hoe vaak ze worden toegepast. Kinderrechten komen in het geding.

Lees Meer

Aanmelden voor de nieuwsbrief?

Hartelijk dank!

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee