Scroll down

Alternate Text

Het Verdrag van Istanbul beschermt meisjes tegen geweld

Om geweld tegen meisjes structureel aan te pakken, werkt Defence for Children aan het bevorderen van gendergelijkheid en sociale rechtvaardigheid. Tijdens de coronapandemie zagen we wereldwijd geweld tegen meisjes toenemen, in de privésfeer en daarbuiten. Defence for Children vindt de ratificering en naleving van het Verdrag van Istanbul daarom juist nu belangrijk. Dit verdrag is een belangrijk instrument geweld tegen meisjes en vrouwen uit te bannen. Als kinderrechtenorganisatie richten wij ons er vooral op hoe dit verdrag kan worden ingezet voor het tegengaan van geweld tegen meisjes.

Gendergelijkheid

Woensdag 11 mei 2022 was het precies elf jaar geleden dat het Verdrag van Istanbul werd opgesteld door de Raad van Europa. Het verdrag is door tientallen Europese landen en de Europese Unie ondertekend. Een uitgangspunt van het verdrag is dat de gendergelijkheid alleen kan worden bereikt als elke vorm van geweld tegen meisjes en vrouwen wordt veroordeeld. De mate waarop meisjes en vrouwen aan geweld worden blootgesteld, vormt een belangrijk obstakel voor het bewerkstelligen van gelijkheid. Hierbij gaat het om verschillende vormen van geweld, zoals huiselijk geweld, seksuele intimidatie, verkrachting, gedwongen huwelijk en meisjesbesnijdenis.

Beschermen van meisjes

Het verdrag benadrukt dat de landen die de overeenkomst ondertekenden zich moeten inzetten voor de bescherming van meisjes. Het land moet actief bijdragen aan het uitbannen van alle vormen van discriminatie tegen meisjes, het bevorderen van gelijkheid van jongens en meisjes, mede door empowerment van meisjes en het beschermen en ondersteunen van alle slachtoffers van gendergerelateerd of huiselijk geweld.

Geweld tegen meisjes maakt deel uit van een structurele onderdrukking van meisjes en vrouwen en gaat verder dan alleen fysiek geweld. Immateriële vormen van geweld zoals dwang, bedreiging, beperking van vrijheid, afhankelijkheid, isolatie of intimidatie kunnen grote psychologische gevolgen hebben. Tijdens de verschillende lockdowns en schoolsluitingen door corona hebben we wereldwijd gezien dat (online) bedreiging van en geweld tegen meisjes toenam en dat het vooral meisjes zijn die na lockdowns niet terugkeerden naar school. Het is belangrijk dat geweld tegen meisjes wordt beschouwd als een maatschappelijk probleem en wordt tegengegaan op elk niveau van de samenleving.  

Opkomen voor gelijke rechten

Defence for Children komt op voor gelijke rechten voor meisjes en de bescherming van meisjes tegen alle soorten geweld. Zo werken we in Nederland en Europa aan het tegengaan van (online) seksuele uitbuiting van meisjes en de bescherming van meisjes en jonge vrouwen in het conflict in Oekraïne. Buiten Europa richten we ons op meisjes en jonge vrouwen in 6 landen in Afrika en het Midden-Oosten, waarbij we ons richten op een sterkere rol van meisjes en jonge vrouwen in besluitvorming over zaken die hen aangaan en het veranderen van heersende negatieve gendernormen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee