Scroll down

Alternate Text

Jaarverslagen

Defence for Children Nederland ziet kinderen. Ziet hun behoeften en belangen. Ziet hun rechten. Niet alle kinderen hebben iemand die hen ziet. Kinderen die uit huis geplaatst worden, in een instelling terecht komen, psychische, financiële of andere problemen krijgen, slachtoffer worden van seksueel misbruik of seksuele uitbuiting en hun leven lang achtervolgd worden door een onrechtvaardige start in het leven.

Voor al die kinderen is Defence for Children Nederland er. Wij zien het kind en hun rechten. We maken niet alleen het verschil voor individuele kinderen, maar zorgen ook dat er structurele oplossingen komen. We vinden dat ieder kind het verdient om gezien te worden. Ieder kind heeft recht op een veilige jeugd.

Het afgelopen jaar liet de urgentie van ons werk, de noodzaak om te blijven opkomen voor de rechten van kinderen, indringend zien. De juristen van de Kinderrechtenhelpdesk hebben zich ingezet voor de kinderen waarvan hun rechten geschonden dreigen te worden. Op de Kinderrechtenhelpdesk behandelden we in 2023 in totaal 915 zaken. Zo lukte het om, met het Kinderrechtenverdrag in de hand, toch verblijfsvergunningen te krijgen voor kinderen, die al jarenlang in onzekerheid leven en in Nederland geworteld zijn. Door onze interventies voorkwamen we uithuisplaatsingen vanwege armoede. Ook steunden we met kinderrechtelijk advies minderjarige slachtoffers en daders die voor de rechter komen. We zorgden ervoor dat de mening van kinderen wordt meegewogen in zaken rondom echtscheiding, gezag en omgang, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing.

We richtten in het kader van onze campagne ‘Ze zijn al thuis’ een wachtkamer in tegenover de Tweede Kamer om aandacht te vragen voor honderden kinderen die al jaren in Nederland verblijven en nog steeds geen verblijfstatus hebben gekregen. Verder weg, in Sierra Leone, schreven meisjes en jonge vrouwen mee aan een manifest met de voor hen belangrijkste punten die politieke partijen in hun verkiezingsprogramma moeten opnemen om de positie van vrouwen en meisjes te verbeteren. En we deden nog zo veel meer.

We zijn er trots op dat we ook in 2023 weer zoveel kinderen, jongeren en ervaringsdeskundigen konden ondersteunen bij het laten horen van hun stem.

Graag biedt Defence for Children Nederland haar Jaarverslag 2023 aan. Dit verslag biedt een gedetailleerd inhoudelijk en financieel overzicht van ons werk en hoe we dit hebben uitgevoerd in 2023.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?

Hartelijk dank!

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee