Scroll down

Alternate Text

Jaarverslagen

2020 was een bijzonder jaar. Een jaar waarin de wereld werd getroffen door de coronapandemie, die grote gevolgen heeft voor de ontwikkeling en toekomst van kinderen. De pandemie legt een vergrootglas op al bestaande problemen van kinderen. Het aantal kwetsbare kinderen nam toe. In 2020 slaagden we er als organisatie grotendeels in de uitvoering van projecten en programma’s (online) voort te zetten. Onze Kinderrechtenhelpdesk bleef ondanks de coronamaatregelen bereikbaar voor juridische vragen. Zo konden we, met een lange adem en met kleine stapjes vooruit, blijven opkomen voor kinderen en hun rechten. Dat deden we niet alleen. We werkten vaak samen met collega-organisaties, overheden, professionals én met (ervaringsdeskundige) kinderen en jongeren zelf.

In ons werk vragen we doorlopend aandacht voor de rechten van kinderen, zoals opgenomen in het VN-Kinderrechtenverdrag. In 2020 zette Defence for Children zich in om het belang van het kind verankerd te krijgen in de Vreemdelingenwet. Ook spanden we ons in om het recht van kinderen op inclusief onderwijs te realiseren. We pleitten ervoor het recht van broertjes en zusjes op samenplaatsing op te nemen in de Jeugdwet. Verder maakten we ons sterk voor het recht van kinderen op onderdak. Ook begonnen we een strategische procedure, waarin we een verbod op waterafsluiting bij gezinnen met kinderen eisen. In binnen- en buitenland werkten we hard om ervoor te zorgen dat overheden kinderen beter beschermen, bijvoorbeeld tegen seksuele uitbuiting. Daarnaast hamerden we wereldwijd op het recht van kinderen om te worden gehoord in alle zaken die hen aangaan. Het recht van meisjes om hun stem te laten horen had en heeft daarbij onze speciale aandacht.

Stapsgewijs leidden al onze inspanningen tot meer bewustzijn op het gebied van de belangen en rechten van kinderen. We zijn trots op wat we in 2020, in samenwerking met anderen, hebben bereikt. In ons jaarverslag ‘Samenwerken voor kinderrechten’ geven we een uitgebreide terugblik op 2020, leggen we financiële verantwoording af en blikken we alvast vooruit. Als organisatie zijn we het pad naar een toekomstbestendige organisatie ingeslagen. Kwaliteit, professionaliteit en impact voor kinderen staan daarbij centraal. Daardoor kunnen kinderen ook in 2021 blijven rekenen op onze juridische ondersteuning en pleitbezorging. Ons werk voor kinderen en hun rechten is en blijft heel hard nodig. Samen zijn we sterker dan alleen. Samen maken we het verschil. Dat deden we in 2020, dat doen we in 2021 en dat blijven we doen in de jaren daarna. U leest het in ons jaarverslag.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?

Hartelijk dank!

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee