Scroll down

Alternate Text

Medewerkers Defence for Children

Mirjam Blaak

Directeur - bestuurder

"Er zijn veel misstanden waar kinderen direct of indirect de dupe van worden. Daarom vind ik het zo belangrijk om te werken aan de naleving van kinderrechten. Met gedegen juridische kennis zetten wij ons in voor blijvende verbeteringen voor kinderen."

Carrie van der Kroon

Manager Communicatie, Public Affairs en Kinderrechtenhelpdesk

"Opkomen voor kinderrechten is in sommige landen gevaarlijk. Ik ben trots dat ik lokale kinderrechtenverdedigers die werken voor Defence for Children mag ondersteunen in het uitvoeren van hun soms moeilijke en dappere werk."

Ytje Hokwerda

Projectcoördinator Jeugdrecht

"Het is geweldig om met bevlogen collega’s je in te zetten voor de rechten van kinderen. Als het niet klopt met je rechtsgevoel dan is er een oplossing. Het kinderrechtenverdrag biedt daarvoor handvatten."

Sabina Prud'homme de Lodder

Financieel projectmedewerker

"Samen gaan voor een mooiere en veiligere wereld. Blij dat ik hier deel van uit mag maken."

Sharon Detrick

Programmacoördinator Familie en Migratie

“Ik ben er trots op dat ik voor een kinderrechtenorganisatie werk, die kiest voor een juridische insteek. Het is een verplichting voor ons allen om ons in te zetten voor de rechten van kinderen wereldwijd. Met onze partners bouwen we aan een duurzame relatie om samen bij te dragen aan de ontwikkeling en verdieping van kinderrechten. Dat is uniek.”

Anandy Jongeboer

Juridisch Medewerker Jeugdrecht

"Defence for Children zet zich elke dag in om kinderrechten te waarborgen in binnen- en buitenland. Ik draag graag mijn steentje bij door mijn collega’s te ondersteunen bij het belangrijke werk en op te komen voor de rechten van kinderen."

Anya van Eijck

Teamleider Kinderrechtenhelpdesk en Juridisch Adviseur Jeugdrecht

"Helaas blijkt recht hebben in de praktijk niet altijd recht krijgen. Zeker als het aankomt op kinderrechten geldt dat zij op papier een groot goed zijn, maar hun naleving geen vanzelfsprekendheid is. Met een bevlogen team van jeugdrechtspecialisten informeren wij kinderen, ouders en betrokken professionals over de in hun situatie toepasselijke kinderrechten én adviseren wij hoe hun rechten daadwerkelijk kunnen worden afgedwongen."

Renée Roodhuizen

Adviseur Public Affairs 

“In de politiek worden dagelijks belangrijke besluiten genomen die invloed hebben op alle facetten van het leven. Het is van levensbelang dat in deze besluiten het belang van het kind voldoende wordt meegenomen. Het hebben van rechten betekent namelijk helaas niet dat deze vanzelfsprekend in beleid zijn verankerd. Als Adviseur Public Affairs zal ik het harde werk van Defence proberen te brengen bij hen die besluiten maken over de toekomst van kinderen.”

Martine Eschauzier

Personeelsfunctionaris

"Kinderen verdienen alle kansen om zich te ontwikkelen en fijn op te groeien, maar worden nu nog te vaak de dupe van keuzes van volwassenen en systemen. Als personeelsfunctionaris wil ik mijn collega’s bij Defence for Children de vrijheid en duidelijkheid geven om deze strijd aan te gaan en de wereld een beetje beter te maken."

Liselot Bloemen

Projectmedewerker Internationaal (Gender Equality)

“De rechten van kinderen en vooral van meisjes in ontwikkelingslanden staan onder grote druk: kindhuwelijken, meisjesbesnijdenis en seksueel geweld bijvoorbeeld komen er vaak voor. Ik draag graag mijn steentje bij om - samen met lokale partners - de rechten van meisjes te bevorderen en voel me daarom op mijn plek bij Defence for Children."

Mylène Tabernal

Persvoorlichter 

"Kinderen zijn onze toekomst, maar kinderrechten krijgen nog niet altijd de aandacht die het verdient. Ik zet me vol enthousiasme in om het belang van kinderrechten en het werk van Defence for Children Nederland zichtbaar te maken. Meer weten? Ik sta altijd open voor vragen en een kop koffie."

Ellen Ambags

Projectcoördinator Internationaal

“Binnen het internationale team van de Girls Advocacy Alliance zet ik mij in voor de rechten van meisjes. Hun rechten worden wereldwijd op grote schaal geschonden, enkel en alleen omdat zij meisjes zijn. Samen met onze lokale partners maak ik mij graag juist voor hen sterk. Want ook meisjes hebben rechten!”

Wafaa Abdelhadi

Projectmedewerker Internationaal (Gender Equality en Seksuele uitbuiting)

"Als projectmedewerker binnen het team meisjesrechten zet ik mij samen met de lokale partners in voor de rechten van meisjes. Ik vind het belangrijk dat de rechten van meisjes beschermd en bevorderd worden. Tevens is het van belang dat meisjes weten welke rechten ze hebben en daarin ondersteund en versterkt worden om voor hun rechten op te komen. Daar draag ik graag aan bij."​

Joost van Ballegooijen

Projectmedewerker (Seksuele Uitbuiting)

“Over het algemeen is iedereen het erover eens dat uitbuiting (van kinderen) vreselijk is. Het opstellen van wetgeving en beleid is stap één, maar voor slachtoffers telt vooral de uitvoering daarvan en het menselijke contact. Door samenwerking wil ik bijdragen aan het voor elkaar krijgen van wat er op papier is uitgewerkt.”

 

Celine Verheijen

Programmacoördinator Seksuele Uitbuiting

"Ik geef trainingen aan professionals in de toerismesector om kinderen te beschermen tegen seksuele uitbuiting. Wanneer mensen weten wat de signalen zijn en weten waar ze dit kunnen melden, doen zij dit ook. Alleen met meldingen kan de politie daders opsporen en slachtoffers helpen. Daarom vind ik dit werk zo belangrijk."

Eva Huls

Advocaat-in-dienstbetrekking

"Kinderen zijn zeer kwetsbaar in elke samenleving, ook in de onze. Zij verdienen alle zorg en aandacht. Hun belang staat voorop, altijd. Dit lijkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is het helaas nog niet. Bij collectieve kinderrechtenschendingen treed ik op namens Defence for Children, teneinde de belangen van kinderen te verdedigen zoals in de statuten van Defence for Children is vermeld."

Marie-Christine Alting von Geusau

Juridisch medewerker Kinderrechten en Migratie

"De aandacht voor kinderrechten is nog steeds incidenteel in het Nederlandse vreemdelingenrecht. Mijn kinderrechtendroom is dat er voor elk kind in iedere procedure een afweging van het belang van het kind plaatsvindt zoals neergelegd in het VN-Kinderrechtenverdrag. Hiervoor wil ik mij maximaal inzetten bij Defence for Children." 

Patricia Nieuwenhuizen

Projectcoördinator

"Het opkomen van de rechten van ieder kind, juist ook als hun stem niet gehoord wordt: daar zet ik me heel graag voor in. Kinderen zonder thuis, kinderen met een migratie-achtergrond en kinderen op de vlucht. Met betere hulp en begeleiding voelen zij zich gesteund en kunnen zij zich zoveel beter ontwikkelen."

Martin Vegter

Juridisch adviseur Kinderrechten en Migratie

“In migratiezaken kijkt de vreemdelingenrechter veelal eerst naar het kind als vreemdeling en pas daarna als kind. Bij de kinderrechter is dat ondenkbaar, daar staat altijd het kind centraal. Ik zie het als een uitdaging om ervoor te strijden dat ook binnen het vreemdelingenrecht het kind als kind wordt gezien en diens belang conform het IVRK daadwerkelijk vooropgesteld wordt.”

Marinke Ros

Kwartiermaker Fondsenwerving

"Het is nog altijd nodig om op te komen voor kinderen van wie de rechten niet als vanzelfsprekend gewaarborgd zijn. Defence for Children zorgt ervoor dat de stem van kinderen gehoord wordt en dat hun belangen worden behartigd. Ik vind het belangrijk en fijn dat ik hieraan een bijdrage kan leveren."

Karliene Walth

Juridisch Administratief Medewerker

"Als eerste aanspreekpunt op de helpdesk ervaar ik dagelijks hoe waardevol en impactvol het werk van Defence for Children is voor kinderen in een kwetsbare positie."

Guus Oudshoorn

Content marketeer

"Alle kinderen hebben het recht om gezien en gehoord te worden. Ik geef hen graag een stem door hun inspirerende verhalen te delen. Op deze manier draag ik met veel enthousiasme bij aan de missie van Defence for Children."

Judith Booij

Communicatieadviseur

"Defence for Children Nederland is de enige juridische kinderrechtenorganisatie die zich hard maakt voor de rechten van kinderen, met ondersteuning van een gratis juridische helpdesk. Defence doet ontzettend veel op lobby en voorlichting. Ze zijn veel te bescheiden. Ik maak graag, met een commerciële achtergrond, hun expertise en professionaliteit wat meer zichtbaar."

Marian Fennes

Financieel Administratief Medewerker

 

Pauline Bove

Project Officer Advocacy

"Legal battles are fought in the courtroom, but victories in children’s rights are won in the heart of society. In my journey at Defence for Children, I am driven to combat sexual abuse and exploitation and secure a world where every child lives free from fear and full of hope.”

Juun Koenen

Projectmedewerker Jongerenambassadeurs

"Kinderen moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, in een veilige en vertrouwde omgeving. De dappere jongerenambassadeurs van onze organisatie inspireren en motiveren elke dag. Ik ben trots dat ik hen hierin mag ondersteunen!"

Barbara de Meijere

Project Coördinator Internationaal - Sexual Exploitation

"Helaas is het geen vanzelfsprekendheid dat kinderen beschermd en hun rechten gerespecteerd worden. Ik vind het belangrijk om me hiervoor in te zetten, en werk graag samen met onze internationale partners om ervoor te zorgen dat kinderen veilig kunnen opgroeien."

Carlyn van Gijlswijk

Officemanager

"Ik voel mij bevoorrecht om ondersteuning te mogen bieden aan diegene die zich in zetten voor de rechten van ieder kind. Graag lever ik iedere dag mijn bijdrage om de wereld een beetje beter te maken."

Vacature

Controller

Bekijk de vacature hier

Vacature

Juridisch Adviseur kinderrechtenhelpdesk

Bekijk de vacature hier

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee