Scroll down

Alternate Text

Samenwerken

De achtergrond

Om veranderingen te bewerkstelligen zijn partnerschappen met andere (kinderrechten)organisaties van grote belang. Samenwerking met partners kan leiden tot meer impact omdat we samen meer kennis en invloed hebben dan ieder afzonderlijk. Defence for Children kan de capaciteit van onze lokale secties versterken door hen toegang te geven tot kennis en door onze ervaring te delen. Bovendien vergroten we onze slagkracht in diverse samenwerkingsverbanden, doordat we een bredere achterban kunnen betrekken en meer maatschappelijk draagvlak kunnen creëren.

Bijdragen van al onze partners zijn onmisbaar voor succesvolle projecten. Van onze structurele samenwerking met onze institutionele partners zoals de Nederlandse overheid, de Europese Commissie, de Nationale Postcode Loterij en onze maatschappelijke organisaties. Alle partners geven met deze samenwerkingen een concrete invulling aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zij investeren in een rechtvaardige toekomst voor kinderen.

Nationale Postcode Loterij

Defence for Children ontvangt sinds 2010 als beneficiënt een vaste bijdrage van € 500.000 per jaar van de Nationale Postcode Loterij. Dit betekent een geweldige steun voor ons werk. In algemene zin hebben wij meer kunnen betekenen op de gebieden seksuele uitbuiting van kinderen, jeugdstrafrecht, migratie en jeugdzorg.

Lees meer

Institutionele donoren

Defence for Children ontvangt financiële steun van diverse ministeries en de Europese Unie.

Lees meer

 

Maatschappelijke organisaties

Om onze inspanningen zo effectief mogelijk te maken, werken we regelmatig samen binnen uiteenlopende samenwerkingsverbanden, zoals bijvoorbeeld Plan Nederland, Stichting Kinderpostzegels Nederland, UNICEF Nederland, Save the Children, Terre des Hommes, Centrum Internationale Kindontvoeringen en AKJ-vertrouwenspersoon in de Jeugdhulp.

Lees meer

Financiers Kinderrechtenhelpdesk

De Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children wordt financieel gesteund door: Kerk in Actie, Het Gehandicapte Kind, Kinderpostzegels, Adessium, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Unicef en Dioraphte.

Lees meer

Kinderrechtencollectief

Het Kinderrechtencollectief is in 1995 opgericht en bestaat uit diverse kinderrechtenorganisaties. Dit zijn Defence for Children, de Nederlandse Jeugd Raad, Terre des Hommes, Stichting Kinderpostzegels Nederland, UNICEF Nederland en Save the Children.

Lees meer

Better Care Network

Het Better Care Network Netherlands is een netwerk van organisaties in Nederland die hulp bieden aan kinderen zonder adequate ouderlijke zorg in ontwikkelingslanden. Al sinds 2007 delen we kennis, ervaringen en geleerde lessen met elkaar en anderen. Op deze manier willen we bewustwording over alternatieve zorg vergroten, de toepassing van kennis verbeteren, discussie stimuleren en beleid verbeteren.

Lees meer

Child Friendly Justice - European Network

Defence for Children is lid van het Child Friendly Justice – European Network. Het netwerk streeft naar een wereld waarin rechtssystemen zorgen voor de realisatie van alle kinderrechten, waar kinderen in Europa toegang hebben tot leeftijdsgeschikte en inclusieve informatie en diensten voor hun rechtstoegang, en waar juridische professionals de kennis en vaardigheden hebben om kindvriendelijk en kindgericht te werken. Het netwerk doet dit door middel van onder andere onderzoek, voorlichting, training, kennis uitwisseling en samenwerkingsverbanden. Hierbij staat kinder- en jongerenparticipatie centraal.

Lees meer

Bedrijven

Defence for Children - ECPAT werkt samen met Nederlandse reisorganisaties in de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting in toerisme. Dat doen we in het kader van de Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism (Tourism Child Protection Code of kortweg The Code). 

lees meer

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee