Scroll down

Alternate Text
News banner

She Leads: meisjes en jonge vrouwen nemen het voortouw

Meisjes en jonge vrouwen moeten voor zichzelf kunnen spreken en beslissen. Ze hebben een stem, maar die wordt niet altijd gehoord. She Leads is daarom een programma voor, door en met meisjes en jonge vrouwen. Zodat zij zelf kunnen aangeven wat ze belangrijk vinden en wat ze nodig hebben. Het doel van She Leads is om de invloed van meisjes en jonge vrouwen op besluitvorming op allerlei niveaus te vergroten zodat heersende gendernormen veranderen.

She Leads is een vijfjarig programma (2021-2025) van Plan International, Defence for Children-ECPAT Nederland, African Women’s Development and Communication Network (FEMNET) en Terre des Hommes, in strategisch partnerschap met het ministerie van Buitenlandse Zaken. We voeren het programma uit op landenniveau in Oost-Afrika (Uganda, Ethiopië, Kenia), West-Afrika (Ghana, Mali, Sierra Leone, Liberia) en het Midden-Oosten (Libanon, Jordanië), regionaal niveau in het Midden-Oosten en Afrika en op internationaal niveau. De komende vijf jaar gaan we de invloed van meisjes en jonge vrouwen vergroten op besluitvorming en zaken die hen aangaan. Kortom, She Leads!

Krachten bundelen

Het unieke aan het programma is dat we in She Leads de krachten bundelen met verschillende internationale non-profit organisaties, kinderrechtenorganisaties, feministische vrouwenrechtenorganisaties en autonome jongerenorganisaties. Door een groot netwerk in te zetten, verspreid over negen landen, strijden we samen voor de rechten, het leiderschap en de zelfbeschikking van meisjes en jonge vrouwen.

Elke partner voegt waarde toe aan de samenwerking, ongeacht het land, de omvang van de organisatie en of de organisatie door volwassenen of door jongeren geleid wordt. Aan de basis van de samenwerking ligt de gemeenschappelijke overtuiging dat meisjes en jonge vrouwen zelf besluiten horen te nemen over zaken die nu en in de toekomst betrekking hebben op hun leven. She Leads neemt het voortouw door het goede voorbeeld te geven: de focus en de lobbydoelstellingen van het programma worden bepaald door meisjes en jonge vrouwen zelf. Bovendien staat in elk programmaland een jonge vrouw aan het roer als netwerkcoördinator.

Jongerenactivisme

Wereldwijd is er de afgelopen jaren een flinke toename in activisme geleid door jongeren, en met name door meisjes en jonge vrouwen. Denk bijvoorbeeld aan Malala Yousafzai of Greta Thunberg, maar ook heel veel minder bekende meisjes en jonge vrouwen brengen grote veranderingen teweeg. Er wordt hard gestreden tegen genderongelijkheid, uitsluiting en onrechtvaardigheid. Toch is er steeds minder ruimte voor activisme en het maatschappelijk middenveld staat in steeds meer landen onder druk (shrinking civil society). Het is op veel plekken onveilig of zelfs verboden om de straat op te gaan om te protesteren. Er is een gebrek aan geld voor organisaties die zich hard maken voor gendergelijkheid en meisjes- en vrouwenrechten. Bovendien stuiten veel meisjes en jonge vrouwen op extra veel weerstand in hun directe omgeving, omdat zij vrouw zijn. Daardoor wordt het steeds moeilijker voor meisjes en jonge vrouwen om zich te organiseren en hun stem te laten horen. Met She Leads willen we hier  een antwoord op bieden.

Drie doelstellingen

Met She Leads willen we de invloed van meisjes en jonge vrouwen vergroten en het belang van gendergelijkheid in besluitvormingsprocessen benadrukken. Het programma richt zich op de gemeenschappen waar de meisjes in opgroeien, scholen, ministeries en nationale parlementen, maar ook op regionale en internationale spelers zoals de Afrikaanse Unie en instellingen van de Verenigde Naties. Op alle niveaus werken we actief samen met meisjes en jonge vrouwen om invloed uit te oefenen op formele en informele wet- en regelgeving die effect heeft op hun leven. De drie belangrijkste doelstellingen van het programma zijn:

  • Het vergroten van de invloed van meisjes en jonge vrouwen op besluitvormingsprocessen. Gendergelijkheid, mensenrechten en sociale rechtvaardigheid vormen de kern.
  • Ervoor zorgen dat meisjes en jonge vrouwen de juiste middelen hebben, zowel financieel als qua capaciteit en veiligheid, om gezamenlijk in actie te komen. De internationale NGO’s en netwerken achter She Leads maken dit mogelijk.
  • Het versterken van een positieve houding op allerlei besluitvormingsniveaus ten opzichte van vrouwelijk leiderschap en de deelname van meisjes en jonge vrouwen aan het maatschappelijk debat.

Onze aanpak

De organisaties achter She Leads zetten hun kennis, netwerken en financiële capaciteit in zodat de andere betrokken partners en organisaties hier gebruik van kunnen maken. Onze programma-aanpak bestaat uit zes onderdelen:

  • Financiering en ondersteuning van door meisjes geleide groepen en jonge feministische organisaties.
  • Aanreiken van lobby en onderzoek; meisjes en jonge vrouwen kunnen door middel van data invloed uitoefenen.
  • Ondersteuning van en samenwerking met sociale bewegingen en collectieve acties voor meisjesrechten: partnerschappen opzetten met andere maatschappelijke organisaties en bewegingen die ook werken aan de verbetering van meisjesrechten.
  • Beïnvloeding van de media, door middel van (social media) campagnes.
  • Toegang verschaffen tot internationale instituten zoals de Afrikaanse Unie, de Verenigde Naties en de VN Mensenrechtenraad.
  • Capaciteits- en kennisuitwisseling tussen maatschappelijke organisaties, meisjesgroepen en jonge feministische organisaties door online en fysieke bijeenkomsten, workshops en webinars.

Door deze collectieve aanpak willen we met She Leads over vijf jaar de positie van meisjes en jonge vrouwen wereldwijd verbeterd hebben. Samen willen we ervoor zorgen dat zij overal zichtbaarder zijn en dat er naar ze geluisterd wordt. Zodat meisjes en jonge vrouwen op alle niveaus invloed kunnen uitoefenen en de leiding kunnen nemen!

Defence for Children - ECPAT Nederland voert dit programma uit in Sierra Leone, Liberia, Ghana, Kenia, Libanon en Jordanië. Tevens hebben wij regionale programma’s in Afrika, het Midden-Oosten en op internationaal niveau.

Credits foto's: Defence for Children - ECPAT en Plan International.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

She Leads: jonge vrouwen aan tafel bij de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten

In Sierra Leone zijn meisjes en jonge vrouwen van het She Leads-programma in gesprek gegaan met parlementsleden uit 12 l…


Lees meer

In Memoriam: Nasser Antar, She Leads Project Coordinator bij Dar Al Amal, Libanon

Deze week ontvingen wij het verdrietige nieuws dat onze collega Nasser is overleden. Nasser was Project Coördinator bij …


Lees meer

Meisjes spreken zich uit bij de VN-Mensenrechtenraad in Geneve

Het She Leads programma beoogt betekenisvolle participatie en deelname aan besluitvormingsprocessen door meisjes en jong…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee