Scroll down

Alternate Text

Dossier: Jeugdhulp

De achtergrond

Kinderen moeten zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien. Ouders zijn als eerste verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kind. Soms hebben ouders daar extra ondersteuning bij nodig. De overheid kan in die gevallen jeugdhulp bieden. Jeugdhulp kan in het vrijwillige of in het gedwongen kader plaatsvinden. Bij jeugdhulp in het gedwongen kader is er een kinderbeschermingsmaatregel opgelegd door de kinderrechter. Er zijn twee kinderbeschermingsmaatregelen: de ondertoezichtstelling – eventueel met een uithuisplaatsing – en de gezagsbeëindigende maatregel.           

Mede door de decentralisatie in 2015 blijven er grote zorgen over de toegang tot en kwaliteit van jeugdhulp. Wachtlijsten, een gebrek aan specialistische zorg en een tekort aan budget voor jeugdhulp zijn terugkerende problemen. Zo zijn er helaas kinderen die dringend hulp nodig hebben maar geen toegang hebben tot de juiste hulp, bijvoorbeeld omdat de juiste hulp niet is ingekocht door de gemeente. Ook zijn er zorgen om kinderen die in gesloten jeugdzorginstellingen en instellingen voor jeugd-ggz verblijven en daar te maken krijgen met dwangmiddelen en vrijheidsbeperkende maatregelen. De inzet van deze middelen en maatregelen hebben een grote impact op kinderen en moeten daarom zo veel als mogelijk worden voorkomen.

Defence for Children vindt het belangrijk dat alle kinderen die te maken krijgen met jeugdhulp de juiste zorg krijgen in een veilige omgeving. Wij vinden het ook belangrijk dat kinderen goed weten welke rechten zij hebben. Dit is helaas niet altijd het geval. Daarom komt Defence for Children op voor deze kinderen, waarbij er bijzondere aandacht is voor extra kwetsbare kinderen, zoals kinderen met een handicap, kinderen die slachtoffer zijn van kindermishandeling en kinderen die in gesloten jeugdzorginstellingen en instellingen voor jeugd-ggz verblijven.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee