Scroll down

Alternate Text

Dossier: Kindermishandeling

De achtergrond

Wereldwijd staan miljoenen kinderen bloot aan mishandeling door mensen in hun naaste omgeving. Het gezin, de familie, een pleeggezin of een instelling bieden soms niet de veiligheid, zorg en bescherming die een kind nodig heeft. In 2017 hebben in Nederland tussen de 90.000 en 127.000 kinderen een vorm van kindermishandeling meegemaakt. Kinderen kunnen ernstig beschadigd raken door fysieke of psychische mishandeling en dragen de negatieve gevolgen vaak levenslang mee. Volgens het VN-Kinderrechtencomité is het beschermen van de menselijke waardigheid en de lichamelijke en psychische integriteit van het kind door geweld tegen kinderen tegen te gaan essentieel voor de implementatie van alle andere rechten in het VN-Kinderrechtenverdrag. Iedereen heeft daarom de plicht om iets met een vermoeden van kindermishandeling te doen. De overheid heeft naast ouders een belangrijke taak om kinderen te beschermen. Zo moet er voldoende aanbod zijn om ouders te ondersteunen. Ook bestaat de plicht om in te grijpen als dat nodig is en te zorgen voor passende hulp na kindermishandeling.

Defence for Children zet zich in voor een betere bescherming van kinderen tegen kindermishandeling. Hiervoor is het nodig dat er op alle niveaus goed wordt samengewerkt: van ministeries tot en met beroepskrachten die met kinderen werken. Defence for Children wil dat de rechtspositie van deze kinderen wordt verbeterd en dat hun recht op passende zorg wordt nageleefd. Onderdeel hiervan is dat er goed wordt geluisterd naar de kinderen zelf en wat zij nodig hebben. Het praten met kinderen die (mogelijk) slachtoffer zijn van kindermishandeling vereist gespecialiseerde professionals.

Ytje Hokwerda

“Het is belangrijk dat kinderen actief betrokken worden in de aanpak van kindermishandeling en dat slachtoffers van kindermishandeling de hulp krijgen die nodig is om te komen tot herstel.”

Het heeft invloed op alles

In deze video leest een jongere een eigen gedicht voor. Dit gedicht is ook opgenomen in het boek ‘Het heeft invloed op alles. Langetermijngevolgen van een onveilig jeugd’. In het boek hebben zeven jongeren hun ervaringen met geweld gedeeld. Met het boek wordt beoogd ambtenaren en publiek bestuurders te inspireren bij het vormgeven van hun gemeentelijk jeugdbeleid.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee