Scroll down

Alternate Text

Dossier: Broers en zussen bij een uithuisplaatsing

De achtergrond

Wanneer een kind gedwongen uit huis wordt geplaatst, is dat een ingrijpende gebeurtenis. Het betekent dat het kind van zijn ouders wordt gescheiden, ergens anders gaat wonen en (tijdelijk) minder of zelfs geen contact heeft met zijn ouders. Voor een deel van deze kinderen betekent de uithuisplaatsing ook een scheiding van broers en zussen. Soms is dat zo omdat zij wel thuis blijven wonen, soms omdat de broers en zussen in een ander(e) pleeggezin, gezinshuis of jeugdhulpinstelling worden geplaatst.

Uit een in 2022 gedaan onderzoek door de Universiteit van Amsterdam, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC), blijkt dat niet systematisch wordt geregistreerd waarom broers en zussen gescheiden worden geplaatst. Uit slechts ongeveer de helft van de onderzochte dossiers konden mogelijke motieven worden afgeleid voor een gescheiden plaatsing . Zo werden aantekeningen gevonden over een negatieve dynamiek tussen de kinderen, de noodzaak tot specialistische zorg, een conflict tussen de kinderen en parentificatie (een van de kinderen neemt de rol van ouder op zich). Vaak lijken echter praktische belemmeringen, zoals een tekort aan plekken, de reden te zijn waarom broers en zussen niet in hetzelfde gezin zijn geplaatst.

Rechtsbescherming

Uit een door Defence for Children uitgevoerde juridische analyse van internationale wet- en regelgeving, waaronder het VN-Kinderrechtenverdrag, blijkt dat alleen het belang van het kind aan samenplaatsing in de weg hoort te staan. Praktische belemmeringen mogen daarbij geen enkele rol spelen. De nationale wet bevat geen bepaling waarin staat dat broers en zussen in principe recht hebben op samenplaatsing bij uithuisplaatsing. Dit is strijdig met het internationale juridische kader. Defence for Children pleitte er daarom samen met SOS Kinderdorpen voor om het uitgangspunt ‘samenplaatsing, tenzij dit niet in het belang van (een van de) kinderen is’ in de Nederlandse wet te verankeren. Op 4 juli 2022 bericht minister Weerwind voor Rechtsbescherming in een brief aan de Kamer voornemens te zijn hier gehoor aan te geven. Hij wil het recht op ‘samenplaatsing, tenzij'  meenemen in het wetsvoorstel voor aanpassing van de kinderbeschermingswetgeving, zo blijkt uit zijn brief van 18 november 2022. Defence for Children schreef vervolgens een discussienotitie over hoe een dergelijke verankering eruit zou kunnen zien, gelet op het internationale kinderrechtenkader.

Femke Minderman

"Bij een uithuisplaatsing komt het momenteel te vaak voor dat broers en zussen gescheiden worden geplaatst, terwijl dit niet in het belang van één van hen is. Broers en zussen hebben recht op bescherming tegen een inmenging in hun gezinsleven. Daarom moet bij een uithuisplaatsing standaard worden getoetst of het in het belang van de broers en zussen is om samen geplaatst te worden."

Gloria (16) groeide samen met haar broer Chony op in een pleeggezin. Haar zus Chioma werd in een ander pleeggezin geplaatst. Hierdoor hebben ze veel van elkaar gemist en geen sterke band kunnen opbouwen. Defence for Children vindt dat broers en zussen bij uithuisplaatsing zoveel mogelijk samen moeten blijven, zij hebben recht op familieleven. Zij roept op dit vast te leggen in de wet.

Bekijk de video!

 

Wearefamily 10

Podcast: Onrecht bij uithuisplaatsing kinderen

In Nederland wonen 23.000 kinderen in pleeggezinnen. Naar schatting worden in 50% van de gevallen broers en zussen niet samengeplaatst als zij uit huis worden geplaatst. Dit is niet in lijn met hun rechten en schadelijk voor de ontwikkeling. Defence for Children wil dat dit verandert. Wat hier wettelijk en praktisch gezien voor moet gebeuren, bespreken we in deze podcast. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee