Scroll down

Alternate Text

Kinderen in Tel

Databoek leefsituatie kinderen

Nederlandse kinderen zijn over het algemeen gezond en gelukkig. Slechts een kleine groep kinderen, ongeveer 400.000, heeft extra bescherming, aandacht en steun nodig. Die kinderen wonen verspreid over heel Nederland. Het tweejaarlijkse Databoek Kinderen in Tel laat zien in welke Nederlandse gemeenten er positieve ontwikkelingen zijn, maar ook waar de verschillen in leefsituatie zitten. Voor alle gemeenten en provincies in Nederland, grotendeels zelfs tot op wijkniveau, worden het databoek de gegevens uit verschillende jaren vergeleken. Daardoor ontstaat een helder beeld van het welzijn van kinderen en jongeren op lokaal niveau. De bij Kinderen in Tel betrokken organisaties voelen de noodzaak om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen om bestuurders, beleidsmakers en belangenorganisaties via Kinderen in Tel cijfers te laten zien over de situatie van kinderen in hun wijken, gemeenten en provincies.

VN-Kinderrechtenverdrag

De indicatoren van Kinderen in Tel zijn gebaseerd op het VN-Kinderrechtenverdrag. Het Databoek Kinderen in Tel is een initiatief van Defence for Children, Bernard van Leer Foundation, NSGK en het Verwey-Jonker Instituut en verschijnt in 2017 voor de achtste keer. Kinderen in Tel meet sinds 2006 de leefsituatie van kinderen en jongeren in de Nederlandse gemeenten. Het Databoek Kinderen in Tel  laat ontwikkelingen zien maar ook de verschillen tussen de leefsituaties van kinderen in de Nederlandse gemeenten.

Lokaal jeugdbeleid

De gemeenten hebben sinds de stelselherziening de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat alle kinderen en jongeren in hun gemeenten de juiste hulp en ondersteuning krijgen. De gegevens uit het Databoek Kinderen in Tel bieden gemeenten daarbij een handvat. Bestuurders en beleidsambtenaren kunnen de gegevens benutten bij de totstandkoming van lokaal beleid, gestoeld op rechten van kinderen, zodat jongeren en kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. In februari 2017 is de laatste editie van Kinderen in Tel verschenen, met voor het eerst - naast de landelijke cijfers - ook op maat gemaakte gemeentelijke rapportages. Dit was tegelijkertijd de laatste editie, er wordt vooralsnog geen nieuw databoek tot op wijkniveau meer uitgegeven. 

Tweedeling

“Kinderen in Tel laat de groeiende kloof in de samenleving duidelijk zien, zowel op landelijk, als op gemeentelijk en wijkniveau. Deze tweedeling heeft een enorme invloed op opgroeiende kinderen”, aldus Mirjam Blaak, directeur van Defence for Children. “Om gericht beleid voor kwetsbare kinderen te ontwikkelen, kunnen gemeenten de gegevens van Kinderen in Tel gebruiken.”

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee