Scroll down

Alternate Text

Kinderen in Tel 2006

Hoe gaat het met jongeren in de Nederlandse gemeenten? Is lokaal jeugdbeleid gebaseerd op kinderrechten? Welke gemeenten doen het goed en welke scoren laag?

De antwoorden op deze vragen stonden tot voor kort open. Het ontbrak aan meetbare gegevens over jeugdbeleid om een inhoudelijke discussie met lokale beleidsmakers te kunnen voeren.

Kinderrechten als basis voor lokaal jeugdbeleid

Het project Kinderen in Tel levert de data die een vergelijking van gemeenten mogelijk maakt. Aan de hand van twaalf indicatoren is een ranking lijst opgesteld om te laten zien wat de verschillen tussen de gemeenten zijn op het terrein van jeugdbeleid.
Kinderen in Tel wil vooral de discussie met politici bevorderen over het jeugdbeleid op basis van gegevens.

Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind biedt een juridische basis voor het lokale jeugdbeleid. Gemeenten hebben een verantwoordelijkheid om rechten van minderjarigen te realiseren.

Het project Kinderen in Tel is een instrument voor de gemeenteraadsleden die op 7 maart 2006 worden gekozen. Met behulp hiervan kunnen zij met het college van B&W in elke Nederlandse gemeente bouwen aan een beter jeugdbeleid.

Publicatie

Pers banner
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee