Scroll down

Alternate Text

Kinderen in Tel 2016

 

Op 13 februari 2017 hebben alle gemeenten in Nederland voor de achtste keer het Databoek Kinderen in Tel met daarin data uit onderzoek over de leefsituatie van de Nederlandse jeugd per provincie, gemeente en wijk ontvangen. De gegevens zijn verzameld voor elf indicatoren die gebaseerd zijn op het VN-Kinderrechtenverdrag.

Verschillen leefsituaties kinderen in Nederlandse gemeenten

Het Databoek Kinderen in Tel 2016 laat ontwikkelingen zien maar ook de verschillen tussen de leefsituaties van kinderen in de Nederlandse gemeenten. Het Databoek toont aan dat een aantal negatieve trends van de afgelopen jaren doorzet. Het aantal kinderen dat in armoede leeft is gestegen, de jeugdwerkloosheid onder jongeren tot en met 22 jaar is gestegen, maar ook ten aanzien van kinderen in eenoudergezinnen zien we een stijgende lijn. Naast de negatieve gevolgen zijn er  ook een aantal positieve trends. De zuigelingensterfte is wederom verder gedaald en ook jeugdcriminaliteit is gedaald. Het percentage voortijdig schoolverlaters daalt gestaag door.

Formuleren gemeentelijk jeugdbeleid

Wat Kinderen in Tel uniek maakt, is dat het aanzet tot een discussie tussen belangenbehartigers en beleidsmakers. Het uiteindelijke doel van Kinderen in Tel is de positie van kinderen te verbeteren, in het bijzonder meest kwetsbare kinderen. Kinderen in Tel laat zien dat er in Nederland nog steeds veel te verbeteren valt aan de situatie van kinderen. Verbetering waar alle betrokkenen - lokale, provinciale en landelijke beleidsmakers - een bijdrage aan kunnen en moeten leveren.

Publicatie

 

Pers banner
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee