Scroll down

Alternate Text
News banner

Ploumen toont leiderschap voor meisjesrechten

De jaarlijkse VN-Vrouwendag op 8 maart staat in 2021 in het teken van het leiderschap van vrouwen voor een gelijkwaardige toekomst. Lilliane Ploumen (PvdA) nu lijsttrekker, eerder minister voor Ontwikkelingssamenwerking, toonde in 2017 enorm lef door in te gaan tegen de toenmalige Amerikaanse president Trump. Hij besloot de financiering van internationale programma’s gericht op de reproductieve gezondheid van meisjes te stoppen. Dit werd beter bekend als de global gag rule, dit leidde tot acute problemen voor meisjes en vrouwen in tientallen landen. En het had ernstige gevolgen: tienerzwangerschappen en moedersterfte namen toe, training van gezondheidswerkers en het testen op hiv werden teruggeschroefd. En vooral: het aantal onveilige abortussen steeg schrikbarend. Ploumen kwam in actie en bracht honderden miljoenen euro’s bijeen om het grootste gat te dichten, onder de noemer She Decides (‘zij beslist’). Uit maar liefst 183 landen werden bijdragen gedaan. Inmiddels is She Decides uitgegroeid tot een internationale beweging die opkomt voor de keuzevrijheid van meisjes en vrouwen wereldwijd.

Toekomst: corona en president Biden in de VS

De maatregelen die getroffen worden vanwege de coronacrisis maakt meisjes nog kwetsbaarder voor schooluitval, een verhoogd risico op seksuele en gendergerelateerd geweld, seksuele uitbuiting, vroege zwangerschap en vroeg en gedwongen huwelijk, blijkt uit het rapport van het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA) van april 2020. In die moeilijke context werd de nieuwe president van de Verenigde Staten, Joe Biden bijna een jaar later geïnaugureerd. Enkele dagen na zijn aantreden, op 28 januari, tekende hij een decreet waarbij de maatregel van Trump ongedaan werd gemaakt en er opnieuw begonnen kon worden met het versterken  van de positie van vrouwen en meisjes. Het herstel en opnieuw opstarten van al het werk zal echter niet van de ene op de andere dag gerealiseerd kunnen worden en resultaten opleveren. Ploumen’s initiatief She Decides is daarom volgens Defence for Children van onschatbare waarde en een absoluut noodzakelijke overbrugging.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Het wereldwijd opkomen voor de rechten van meisjes is in lijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Doel 17 geeft aan dat deze doelen alleen wereldwijd bereikt kunnen worden tegen 2030, als dit in internationaal partnerschap gebeurt. Nederland heeft vooralsnog meisjesrechten en seksuele en reproductieve gezondheidsrechten goed verankerd in haar Ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. De PvdA zegt in het partijprogramma “[…] De Sustainable Development Goals (SDGs), ook wel Duurzame Ontwikkelingsdoelen genoemd, moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. Vanuit onze waarden onderschrijven wij deze doelen vanzelfsprekend en vormen ze een belangrijke leidraad in ons nationale en internationale beleid.” Defence for Children is er trots op om via de strategisch partnerschappen concreet bij te dragen aan de realisatie van deze doelen en zal er op toe zien dat meisjesrechten en de bescherming van meisjes tegen geweld verdient een vaste prioriteit binnen het beleid blijven.

Tweede Kamerverkiezingen

Beleidsmaatregelen ontwikkelen met een genderfocus is een vereiste ten tijde van een crisis benadrukt Defence for Children, zodat rekening gehouden wordt met de risico’s waarmee meisjes geconfronteerd worden vanwege ongelijkheden en traditionele genderrollen. De partij van demissionair Kamerlid Ploumen, de PvdA, zegt hierover in het partijprogramma “Het OS-beleid geeft bijzonder aandacht aan de meest kwetsbaren en gemarginaliseerden, het bevorderen van vrouwenrechten en LHBTI-rechten en de waarborging van mensenrechten. Nederland intensiveert de diplomatieke kracht met behulp van bewegingen als She Decides.”

Kijk op de Kieswijzer Kinderrechten wat de politieke partijen zeggen over ontwikkelingssamenwerking en meer specifiek over de rechten van meisjes en vrouwen.

Meer informatie

 

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Nieuwe Tweede Kamer betekent nieuwe kans voor kinderrechten

Vandaag hervat de Tweede Kamer haar werkzaamheden in de nieuwe samenstelling. Met de aanstelling van 67 nieuwe Kamerlede…


Lees meer

Paul van Meenen van D66 wil inclusief onderwijs voor ieder kind

Op 4 juli 2019 vraagt Kamerlid Paul van Meenen van D66 in een motie aan de regering om een brede coalitie te bouwen van …


Lees meer

Kinderrechtenkampioenen verkiezingen 2021

Defence for Children blikt terug op de afgelopen regeerperiode door steeds een motie van een partij in de Tweede Kamer u…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee