Scroll down

Alternate Text

Tesse Albers

"Met de Tweede Kamerverkiezingen in aantocht kijk ik ernaar uit om namens Defence for Children de ambities en het stemgedrag van politieke partijen vanuit een kinderrechtelijk perspectief onder de loep te nemen. Ik hoop dat de campagne die hieruit voortvloeit de politiek beweegt om de rechten van het kind nog beter te waarborgen in wet- en regelgeving, en een breder publiek inspireert om op te komen voor kinderrechten in Nederland. Het is een vervullende taak om hieraan als stagiaire te werken."

Koen van Randtwijk

"Het belangrijkste in het jeugdrecht vind ik dat het toegankelijk en begrijpelijk moet zijn voor kinderen. Te vaak weten ze niet waar ze terecht moeten met vragen over hun rechten. Te vaak zijn beslissingen die hen aangaan, moeilijk te lezen. Men moet nooit onderschatten wat een kind allemaal op een bepaalde leeftijd kan. Als dat besef er komt, dan kunnen er grote stappen in het jeugdrecht gemaakt worden."

Louise Obrecht

"Coming from a youth studies background, I am completely committed to ensuring the welfare of all children, and especially those who are most vulnerable. It is an honour to work in support of an organisation who puts the best interest of children at the forefront of their work. I am excited to support the Defence for Children-ECPAT team in their efforts to defend children’s rights."

Dominique van Trappen

“In het migratierecht wordt lang niet altijd voldoende aandacht besteed aan kinderrechten; dat vind ik een schrijnende zaak. Het belang van het kind moet immers altijd voorop (blijven) staan. Juist omdat kinderen zo kwetsbaar zijn. Elk kind heeft recht op een toekomst, een eerlijk proces en een veilige thuishaven. Als stagiaire op de afdeling Kinderrechten en Migratie hoop ik hier mijn steentje aan bij te kunnen dragen.”

Nova van Wieringen

“Tijdens mijn onderzoeksstage werk ik aan het creëren van bewustzijn over de signalering van seksuele uitbuiting in de toeristische sector. Door bewustwording te creëren in deze sector kunnen de medewerkers melding maken van seksuele uitbuiting als zij signalen opvangen. Hiermee wordt een slachtoffer uit zijn of haar benarde situatie gehaald. Dit is een belangrijk onderwerp, dus ik vind het fijn om mij hier actief voor in te zetten.“

Manal Zekari

“Elk kind heeft recht op een veilig en waardig leven. Het Kinderrechtencollectief ziet het daarom als haar taak de rechten van kinderen in onze samenleving te waarborgen in overheidsbeleid, wetgeving en de praktijk. Dit jaar rapporteert het KRC aan het VN-Kinderrechtencomité over de stand van zaken rondom kinderrechten in Nederland. Ik zie het als een voorrecht om als stagiaire bij het KRC samen met bevlogen collega’s hieraan te mogen werken.”

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee