Scroll down

Alternate Text
News banner

Paul van Meenen van D66 wil inclusief onderwijs voor ieder kind

Op 4 juli 2019 vraagt Kamerlid Paul van Meenen van D66 in een motie aan de regering om een brede coalitie te bouwen van in elk geval leraren, schoolleiders, ouders, leerlingen, besturen, gemeenten, kinderopvang en (jeugd)zorg om inclusief en goed onderwijs voor ieder kind te realiseren. De motie is in aanloop naar de evaluatie van de Wet passend onderwijs in 2020 ingediend en door een ruime meerderheid van de Kamer gesteund. Het ministerie heeft naar aanleiding van de motie gewerkt aan een brede coalitie, die kansen voor ieder kind verder moet brengen. “Mijn gedrevenheid om mij in te zetten voor juist de meest kwetsbare kinderen komt voort uit de keuze die ik 42 jaar geleden maakte om leraar te worden”, zegt Van Meenen. “Ik zag hoe betekenisvol onderwijs, een leraar kan zijn in het leven van kinderen. Dat heeft me altijd gedreven om de kansen voor ieder kind zo goed en gelijk mogelijk te maken: 33 jaar in het onderwijs en nu 8,5 jaar in de politiek.”

Inclusief onderwijs

Het verwezenlijken van het recht op inclusief onderwijs is een verplichting die de Nederlandse staat is aangegaan bij de ratificatie van het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap. De ontwikkelingen in het onderwijs, zoals onder meer zijn beschreven in de Staat van het Onderwijs 2020, laten echter zien dat op dit moment nog geen verwezenlijking naar inclusief onderwijs gaande is. Het aantal thuiszitters stijgt, net als het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs. Defence for Children vindt het positief dat Van Meenen inclusief onderwijs wil realiseren voor ieder kind en hiermee invulling geeft aan de Verdragsverplichting. In het verkiezingsprogramma van D66 wordt ook doorgepakt en een visie op de beste en gelijke kansen voor ieder kind beschreven. Inclusief onderwijs is een belangrijk onderdeel van deze visie, aldus Van Meenen. In de onderwijsvisie staat: ‘Ook kinderen met een extra zorgvraag, omdat ze een handicap hebben of last van autisme, gaan gewoon naar school. Zo kunnen leerlingen samen leren en opgroeien.’

Evaluatie wet passend onderwijs

In de aanloop naar de evaluatie van de Wet passend onderwijs gebeurde er naast de motie van D66 nog meer. In de Inclusief Onderwijs Maand in oktober en november, een campagne van JongPIT, FNO,  Platform Naar Inclusiever Onderwijs en Defence for Children, werd de roep om inclusief onderwijs uit het onderwijsveld zichtbaar. Een diverse groep van onderwijsactoren riep de regering op om de evaluatie van het passend onderwijs aan te grijpen om écht te kiezen voor inclusief onderwijs. Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media kwam in de beleidsreactie op de evaluatie met een langetermijnvisie op onderwijs voor kinderen met een ondersteuningsbehoefte, waarin hij spreekt over inclusiever onderwijs als stip op de horizon. De langetermijnvisie van minister Slob om naar inclusiever onderwijs te bewegen is positief. Wel wijst Defence for Children erop dat inclusiever onderwijs slechts een middel is om tot het doel van inclusief onderwijs te komen.  

Als Van Meenen naar zijn ambitie kijkt, dan wil hij de komende periode verder uitvoering geven aan de onderwijsvisie van D66 en aan het ‘Wetsvoorstel invoering leerrecht’ van zijn hand dat in januari 2021 ter consultatie voorlag. Van Meenen: “Met het wetsvoorstel wordt het recht op onderwijs voor ieder kind wettelijk vastgelegd en hier ook invulling aan gegeven.” Het verankeren van het leerrecht is essentieel voor het realiseren van een inclusief onderwijssysteem, geeft Defence for Children aan.

Tweede Kamerverkiezingen

Paul van Meenen van D66 is een kinderrechtenkampioen en maakt onderdeel uit van een serie die Defence for Children maakt in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. Defence for Children blikt terug op de afgelopen regeerperiode door steeds een motie van een partij in de Tweede Kamer uit te lichten. Welke motie heeft kinderrechten versterkt? Hoe kijkt het Kamerlid dat de motie indiende terug op de motie, en naar de toekomst?

Meer informatie

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Nieuwe Tweede Kamer betekent nieuwe kans voor kinderrechten

Vandaag hervat de Tweede Kamer haar werkzaamheden in de nieuwe samenstelling. Met de aanstelling van 67 nieuwe Kamerlede…


Lees meer

Kinderrechtenkampioenen verkiezingen 2021

Defence for Children blikt terug op de afgelopen regeerperiode door steeds een motie van een partij in de Tweede Kamer u…


Lees meer

Voordewind voor lange termijn aanpak seksuele uitbuiting van kinderen

Op 2 december heeft de Tweede Kamer de motie van de indiener Voordewind (ChristenUnie) en mede-indiener Kuik (CDA) aange…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee