Scroll down

Alternate Text
News banner

Waarom meisjes hard getroffen worden door de coronacrisis

De ongekende coronacrisis treft iedereen, door diepgewortelde genderongelijkheid worden meisjes en vrouwen wereldwijd echter onevenredig hard getroffen. Een onlangs gepubliceerde rapport van het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA) wijst erop dat uitbraken van ziekten meisjes en vrouwen anders treffen dan jongens en mannen. Hoewel lockdowns en quarantaines essentieel zijn om de coronacrisis te onderdrukken zetten juist deze maatregelen de rechten van meisjes wereldwijd onder druk. Gedwongen blokkades, schoolsluitingen en grotere economische ongelijkheden leiden tot een verhoogd risico op seksuele en gendergerelateerd geweld, seksuele uitbuiting, vroege zwangerschap en vroeg en gedwongen huwelijk. Beleidsmaatregelen ontwikkelen met een genderfocus is een vereiste ten tijde van een crisis benadrukt Defence for Children, zodat rekening gehouden wordt met de risico’s waarmee meisjes geconfronteerd worden vanwege ongelijkheden en traditionele genderrollen.

Wereldwijde toename van huiselijk geweld

De maatregelen om de coronacrisis aan te pakken, leiden tot een aanzienlijke toename van partnergeweld en andere vormen van huiselijk geweld, vooral tegen meisjes en vrouwen. Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen tijdens de quarantaine niet ontsnappen aan hun misbruikers. Van Brazilië tot Duitsland, Italië tot China, India tot Zuid Afrika is een stijging van huiselijk geweld te zien naarmate de angst, economische en sociale druk toeneemt. “Voor veel vrouwen en meisjes doemt de dreiging het grootst op waar ze het veiligst zouden moeten zijn. In sommige landen is het aantal vrouwen dat hulpdiensten belt verdubbeld. Ondertussen zijn zorgverleners en politie overweldigd en onderbezet. Lokale steungroepen zijn verlamd of hebben onvoldoende geld. Sommige opvangcentra voor huiselijk geweld zijn gesloten, anderen zijn vol” zegt Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Hij dringt er bij alle staten op aan de preventie en bestrijding van geweld tegen meisjes en vrouwen een belangrijk onderdeel te maken van hun nationale maatregelen tegen het coronavirus. Daarnaast gaat het ook om veilige toegang tot zorg en medische en juridische diensten voor gevallen van seksueel en gendergerelateerd geweld.

Vrouwen zijn de zorgverleners

Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) verrichten vrouwen wereldwijd 76,2% van de totale uren onbetaald zorgwerk, meer dan driemaal zoveel als mannen. In tijden van crisis zullen veel van deze zorgtaken op de schouders komen van meisjes. Daarnaast vormen vrouwen met 70% wereldwijd de meerderheid van de werknemers in de gezondheids- en sociale zorgsector wat hen kwetsbaarder maakt voor infectie. “De economische impact van de pandemie op meisjes en jonge vrouwen is enorm. Meisjes missen maanden school, terwijl het in veel gevallen voor hen al een hele strijd was om naar school te mogen in samenlevingen waar onderwijs voor meisjes niet vanzelfsprekend is”, zegt Ellen Ambags, programmacoordinator meisjesrechten. “Daarnaast werken veel jonge vrouwen in informele arbeid (verkoop van waar of voedsel op de markt of op straat). Lockdown betekent voor deze jonge vrouwen geen inkomen voor henzelf en hun gezin. In landen waar nog geen complete lockdown gaan zij door met de verkoop van hun waar en riskeren zij besmetting – voor hen is het kiezen tussen besmettingsrisico of honger voor hun gezin.” Door het werken in de informele economie hebben zij geen ziektekostenverzekering en vallen zij vaak buiten economische reddingsoperaties.

Schooluitsluiting

Volgens UNESCO gaan op dit moment wereldwijd 1.5 miljard kinderen en jongeren niet naar school vanwege de coronacrisis. Waarvan 743 miljoen meisjes. Van deze meisjes, wonen 111 miljoen in de armste landen ter wereld, waar het  buiten crisis tijd al moeilijk is voor meisjes om opleiding te volgen. Schoolsluitingen zullen waarschijnlijk het percentage voortijdige schoolverlaters verhogen, wat onevenredige gevolgen zal hebben voor adolescente meisjes. Hawa Mansaray van Defence for Children Sierra Leone: “net als tijdens de ebola-crisis van vijf jaar geleden, zijn we bezorgd dat meisjes maanden van school blijven zonder dat alternatieve activiteiten worden geboden. Thuis blijven verhoogt het risico van meisjes op misbruik en gendergerelateerd geweld, waaronder seksueel misbruik, tienerzwangerschap en zelfs kindhuwelijken. Daarnaast hebben maatschappelijke organisaties die deze problemen normaal gesproken aanpakken, beperkt contact met de gemeenschappen door corona maatregelen.” De ervaringen ten tijde van de ebolacrisis laten zien dat onderwijs een reddingsboei is voor meisjes en hen naast bescherming ook vaardigheden en hoop biedt voor een betere toekomst.

Uitdaging

Terwijl de wereld wordt uitgedaagd door de coronacrisis, blijven onze collega’s van Defence for Children over de hele wereld innovatieve manieren vinden om samen te werken met gemeenschapsstructuren, lokale mechanismen voor kinderbescherming, maatschappelijke organisaties, media, relevante ministeries en regionale en internationale mechanismen om de bescherming en promotie van meisjesrechten te waarborgen. De collega’s werken vanuit huis en voeren hun activiteiten online uit, waardoor ze in nauw contact blijven met gemeenschapsleiders, religieuze en traditionele leiders, kinderbeschermingsteams, advocaten en jonge kinderrechtenverdedigers. Hoewel ze niet naar de gemeenschappen kunnen gaan, kunnen ze op deze manier nog steeds helpen bij het monitoren van kinderrechtenkwesties en waar nodig actie ondernemen. Daarnaast wordt via campagnes op de radio de urgentie benadrukt van de maatregelen tegen het coronavirus en het naleven van de rechten van meisjes.

Meer informatie

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Lidstaten VN spreken Liberia aan over naleving meisjesrechten

Iedere vijf jaar kan een land een Universal Periodic Review (UPR) indienen bij de Verenigde Naties om de mensenrechtensi…


Lees meer

Defence for Children Sierra Leone onderdeel Presidential Taskforce tegen seksueel geweld

In november is Abdul Manaff Kemokai, directeur van Defence for Children Sierra Leone, toegetreden als lid van de ‘Presid…


Lees meer

Wereldmeisjesdag 2020: 'Mijn stem, onze gelijke toekomst'

Ieder jaar op 11 oktober richt de wereld zich op de rechten van meisjes, om meisjes in staat te stellen hun stem verster…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee