Scroll down

Alternate Text

Het ongedocumenteerde kind en het recht op onderwijs en vrije tijd

De achtergrond

Elk kind – dus ook een ongedocumenteerd kind - heeft recht op onderwijs. Daarnaast is elk kind, dus ook ongedocumenteerde kinderen, tussen de vijf en zestien jaar oud leerplichtig. De leerplicht kan worden verlengd tot het 18e jaar wanneer de leerling nog geen diploma op minimaal mbo 2-niveau heeft gehaald.

Voor ongedocumenteerde kinderen zijn er wat betreft de toegankelijkheid van het basis- en voortgezet onderwijs relatief weinig problemen. Wanneer ongedocumenteerde kinderen een vervolgstudie willen doen, stage willen lopen of na hun achttiende door willen studeren, ontstaan er vaak problemen.

Tip: Maak een afspraak met een school in de buurt om te vragen of een kind ingeschreven kan worden. Als een kind de Nederlandse taal onvoldoende beheerst, vraag dan naar een speciale school of klas voor kinderen met niet-Nederlandse ouders waar extra aandacht wordt besteed aan het leren van de Nederlandse taal.

Tip: Zorg dat uw kind naar school gaat, en dat u contact opneemt met de school als uw kind vanwege ziekte niet aanwezig is. Anders kan de school een gemeentelijke leerplichtambtenaar inschakelen.

“Zonder vergunning word je enorm beperkt in alles wat je graag als jongere doet. Werken? Kan niet. Op reis met school? Kan niet. Studeren? Kan niet. Om deze maar ook andere redenen heb ik het gevoel dat mijn jeugd van mij is afgenomen.”

Aldus Mina, jongerenambassadeur van Defence for Children, die met behulp van de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children een verblijfsvergunning kreeg.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee