Scroll down

Alternate Text

Defence for Children tijdens aanpak coronavirus 

Vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus werken ook de medewerkers van het Defence for Children thuis. Wij gaan gestaag door met het verdedigen van kinderenrechten, dat ook nu niet vergeten mag worden. De kinderrechtenhelpdesk blijft beschikbaar voor juridisch advies. Echter, geldt ook voor ons een lagere beschikbaarheid voor werk als gevolg van de maatregelen. 

Dit kan van invloed zijn op onze telefonische bereikbaarheid. Daarom verzoeken wij u om, voor zover mogelijk, contact met ons op te nemen per e-mail en daarbij uw telefoonnummer te vermelden. Onze medewerkers nemen dan telefonisch of per e-mail contact met u op. De huidige situatie kan ook van invloed zijn op de snelheid waarmee we reageren. 

Stuur een email 

Onvoldoende aandacht voor rechten kinderen in coronabeleid

De rechten en belangen van kinderen worden nauwelijks meegenomen in het coronabeleid blijkt uit een analyse van de risico’s voor kinderen, zowel voor, tijdens als na de coronatijd door UNICEF en de Universiteit Leiden.

Lees meer 

Premier Rutte roept op tot jongerenparticipatie in tijden van corona

Tijdens de persconferentie op 19 mei over de maatregelen tegen het coronavirus heeft premier Rutte zich speciaal gericht tot de kinderen en jongeren in Nederland. Het kabinet roept kinderen en jongeren op om in tijden van corona hun stem te laten horen.

Lees meer

Kindvriendelijke opvang vluchtelingen- en migrantenkinderen tijdens coronacrisis

Nederland beleeft tijdens de bestrijding van het coronavirus lastige tijden. Het kabinet moet ongekende maatregelen nemen. Maatregelen die alle mensen in Nederland raken. Jong, oud, mensen met een sterke gezondheid of een zwakkere gezondheid, mensen met en zonder een verblijfsvergunning.

Lees meer

Wat betekent het coronavirus voor (de rechten van) kinderen?

Vanwege het coronavirus worden allerlei ingrijpende maatregelen genomen. Iedereen moet zoveel mogelijk binnen blijven en zo min mogelijk contact met anderen hebben. Veel kinderen begrijpen misschien niet goed wat er precies aan de hand is. De verschillende maatregelen die door de overheid zijn genomen, raken ook (de rechten van) kinderen.

Lees meer

Houd tijdens coronacrisis aandacht voor kwetsbare kinderen

De maatregelen tegen het coronavirus hebben grote impact op het dagelijkse leven van kinderen en jongeren. Het Kinderrechtencollectief maakt zich zorgen over de kinderen en jongeren die al in een kwetsbare situatie zaten of die daar nu door de coronacrisis in belanden.

Lees meer

VN- Kinderrechtenverdrag

De overheid heeft vergaande maatregelen genomen om de Nederlandse samenleving te beschermen en om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen hebben ook veel invloed op het leven van kinderen. 

Uit het VN-Kinderrechtenverdrag volgt dat het belang van het kind voorop dient te staan bij alle beslissingen waar kinderen bij betrokken zijn. Ook in een crisissituatie moet het belang van het kind voorop staan en moet bij genomen maatregelen altijd worden gekeken wat het effect is voor kinderen en jongeren. Daarnaast moet de overheid ervoor zorgen dat geen enkel kind wordt uitgesloten, dat ieder kind bescherming, goede informatie, de best mogelijke gezondheidszorg en goed onderwijs krijgt. Ook is het van belang dat kinderen worden betrokken bij de beslissingen en dat zij hun mening moeten kunnen geven over beslissingen die hen aangaan.

Meest gestelde vragen omtrent coronavirus

Wereldwijd corona 

De ongekende coronacrisis treft iedereen, over de hele wereld. Dit heeft ernstige gevolgen voor kinderen. Zo worden meisjes extra hard geraakt door het coronavirus door een ongelijke behandeling op basis van gender en zijn kinderen door de coronacrisis extra kwetsbaar voor seksuele uitbuiting. Defence for Children vraagt hier aandacht voor en blijft vechten voor de rechten van kinderen: ook in het buitenland. Lees hieronder over de problemen die met corona gepaard gaan en de aanpak van andere landen.

Radioprogramma's in Ghana over impact corona op meisjes

Ook in Ghana is de impact van de beperkende maatregelen vanwege de coronacrisis op meisjes enorm: huiselijk geweld en misbruik nemen toe. Defence for Children Ghana gaat de strijd tegen deze kinderrechtenschendingen binnen het Girls Advocacy Alliance programma nu via de radio aan samen met de politie, de zorg en traditionele leiders.

Lees meer

Economische gevolgen coronacrisis verhoogt risico kinderuitbuiting

Hoewel kinderen gelukkig vooralsnog grotendeels gespaard blijven van directe gezondheidseffecten van het coronavirus, heeft de crisis een diepgaand effect op hun welzijn. Armoede als gevolg van coronacrisis vergroot het risico op kinderuitbuiting.

Lees meer

Waarom meisjes hard getroffen worden door de coronacrisis

De ongekende coronacrisis treft iedereen, door diepgewortelde genderongelijkheid worden meisjes en vrouwen wereldwijd echter onevenredig hard getroffen. Een onlangs gepubliceerde rapport van het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA) wijst erop dat uitbraken van ziekten meisjes en vrouwen anders treffen dan jongens en mannen.

Lees meer

Coronacrisis maakt kinderen extra kwetsbaar voor seksuele uitbuiting

De wereldwijde coronacrisis maakt kinderen extra kwetsbaar voor seksuele uitbuiting, temeer in lage- en middeninkomenslanden. Nu veel inkomstenbronnen wegvallen en de druk op families toeneemt om zich in hun levensonderhoud te voorzien, zijn zij gevoeliger voor de aanbiedingen van mensenhandelaren die beloven hun kind elders aan werk en onderkomen te helpen.

Lees meer

Onderzoek naar seksuele uitbuiting meisjes tijdens coronasituatie in Sierra Leone

Mensenrechtenorganisatie Amazonia Initiative Movement (AIM) en Defence for Children-Sierra Leone roepen de regering van Sierra Leone op om de daders van seksuele uitbuiting van meisjes in een quarantainewoning, waar mensen vanwege het coronavirus verblijven, direct te vervolgen.

Lees meer

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee