Scroll down

Alternate Text
News banner

Onderzoek naar seksuele uitbuiting meisjes tijdens coronasituatie in Sierra Leone

Mensenrechtenorganisatie Amazonia Initiative Movement (AIM) en Defence for Children-Sierra Leone roepen de regering van Sierra Leone op om de daders van seksuele uitbuiting van meisjes in een quarantainewoning, waar mensen vanwege het coronavirus verblijven, direct te vervolgen. De organisaties pleiten ervoor dat de meisjes die voor seksuele doeleinden naar de woning in district Port Loko zijn gebracht, worden behandeld als slachtoffer en niet als dader. Defence for Children – Sierra Leone en AIM prijzen de regering voor het nemen van maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in Sierra Leone tegen te gaan. Ze benadrukken echter dat tijdens noodsituaties als deze kinderen en jongeren, en met name meisjes en jonge vrouwen, kwetsbaar zijn voor geweld en uitbuiting in hun eigen huis en in de gemeenschappen en dat de overheid hier streng tegenop moet treden.

Kinderbescherming effectief inzetten

Bij de aanpak van de coronacrisis In Sierra Leone is het volgens de twee organisaties belangrijk om kinderbescherming effectief in te zetten en om een genderlens te gebruiken. Dit vereist uitbreiding en decentralisatie van functionele kinderbeschermingsdiensten, waaronder seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten. Deze maatregelen moeten leiden tot de ontwikkeling van een routekaart voor een duurzaam kinderbeschermingssysteem dat klaar moet zijn om de problemen nu en tijdens toekomstige noodsituaties in Sierra Leone aan te pakken. Uit ervaring met de ebolacrisis blijkt ook dat het zwangerschapspercentage onder meisjes stijgt wanneer scholen worden gesloten en het contact en de interactie tussen meisjes en de mensen die hen misbruiken of uitbuiten toeneemt.

Seksueel geweld wijdverbreid in Sierra Leone

Seksueel geweld, waaronder seksuele uitbuiting, is in Sierra Leone wijdverbreid onder meisjes en vrouwen, die meer dan 50 procent van de bevolking uitmaken. In 2018 registreerde de Family Support Unit van de politie in Sierra Leone 8.505 gevallen van verkrachting, waaronder 2.579 gevallen waar minderjarigen bij betrokken waren. Deze gevallen werden niet gemeld bij de politie als gevolg van hiaten in het rapportagesysteem van het land, evenals door stigma en schaamte rondom gender gerelateerd geweld. Eén van de vijf commissarissen van de nationale mensenrechtencommissie in Sierra Leone weet dit maar al te goed. Na het bekend worden van de geweldszaak in Port Loko heeft de commissaris direct met Abdul Manaff Kemokai, directeur van Defence for Children – Sierra Leone contact opgenomen, zodat de commissie deze zaak kan opvolgen.

Girls Advocacy Alliance

De oproep van Mensenrechtenorganisatie Amazonia Initiative Movement (AIM) en Defence for Children-Sierra Leone aan de nationale overheid valt binnen de werkzaamheden van de Girls Advocacy Alliance. In deze Alliantie werkt Defence for Children - ECPAT samen met Plan International Nederland, Terre des Hommes en het ministerie van Buitenlandse Zaken. De alliantie pakt geweld tegen meisjes en jonge vrouwen aan en zet zich in om de (economische) positie van meisjes en jonge vrouwen te verbeteren door lobby en beleidsbeïnvloeding op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Dit doet de alliantie in tien landen, waaronder Sierra Leone.

Meer informatie

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Lidstaten VN spreken Liberia aan over naleving meisjesrechten

Iedere vijf jaar kan een land een Universal Periodic Review (UPR) indienen bij de Verenigde Naties om de mensenrechtensi…


Lees meer

Defence for Children Sierra Leone onderdeel Presidential Taskforce tegen seksueel geweld

In november is Abdul Manaff Kemokai, directeur van Defence for Children Sierra Leone, toegetreden als lid van de ‘Presid…


Lees meer

Wereldmeisjesdag 2020: 'Mijn stem, onze gelijke toekomst'

Ieder jaar op 11 oktober richt de wereld zich op de rechten van meisjes, om meisjes in staat te stellen hun stem verster…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee