Scroll down

Alternate Text
News banner

Kinderrechten borgen in nieuw VN-Verdrag Bedrijven en Mensenrechten

Op 20 oktober gaat Defence for Children – ECPAT, samen met partners van de Down to Zero Alliantie en andere organisaties uit het maatschappelijk middenveld, in gesprek met de voorzitter van het VN-Kinderrechtencomité Mikiko Otani over een nieuw Verdrag van de Verenigde Naties aangaande mensenrechten en het bedrijfsleven. Het Verdrag heeft als doel om mensenrechtenschendingen in activiteiten van bedrijven die in meerdere landen actief zijn te voorkomen. In het gesprek met Otani wordt gekeken naar de borging van kinderrechten binnen dit nieuwe Verdrag. Directeur van onze partnerorganisatie EQUATIONS India, Joyatri Ray, belicht vanuit haar context waarom dit zo belangrijk is.

Bedrijfsleven en kinderrechten

De sessie wordt georganiseerd door een speciaal hiervoor ingestelde VN-Werkgroep, die het nieuwe Verdrag voorbereidt. In een eerder stadium is vanuit ngo’s gepleit voor een betere inbedding van het VN-Kinderrechtenverdrag. Mede aan de hand van deze inbreng ligt er een concepttekst ter bespreking voor tijdens de sessie. Defence for Children – ECPAT benadrukt het belang om kinderrechten te borgen in deze verdragstekst, aangezien kinderarbeid – waarvan seksuele uitbuiting als ergste vorm wordt aangemerkt – een nijpend voorbeeld is van mensenrechtenschendingen in de bedrijfsketen. Het Verdrag versterkt de bescherming van kinderrechten naast de al bestaande VN-Principes voor bedrijfsleven en mensenrechten en General Comment 16 van het VN-Kinderrechtencomité over de verplichtingen van staten met betrekking tot de impact van het bedrijfsleven op de rechten van het kind.

The Code: een gedragscode voor bedrijven

Een belangrijk al bestaan initiatief van bedrijven die hun verantwoordelijkheid nemen is De Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism (Tourism Child Protection Code of kortweg The Code). Dit is een gedragscode voor de reis- en toerismeindustrie waarbij bedrijven zich committeren om seksuele uitbuiting van kinderen in hun werk uit te bannen. Wereldwijd hebben al veel reis- en toerismeorganisaties de gedragscode onderschreven; van touroperators en hotels tot vliegtuigmaatschappijen, restaurants en nachtclubs. Defence for Children – ECPAT is aanspreekpunt voor deze Code in Nederland en promoot de gedragscode binnen het werk van de Down to Zero Alliantie, waardoor bedrijven in bijvoorbeeld Nederland, maar ook de Dominicaanse Republiek en de Filipijnen de gedragscode ondertekenden.

Waarborg kinderrechten

Het nieuwe VN-Verdrag heeft de potentie kinderen die slachtoffer zijn of dreigen te worden van seksuele uitbuiting betere bescherming te bieden. Defence for Children – ECPAT kijkt uit naar het finaliseren van de tekst en het aannemen van het Verdrag, met kinderrechten daarin goed verankerd. En dat Nederland vervolgens dit Verdrag ook ondertekent en ratificeert, zodat Nederlandse bedrijven die internationaal actief zijn moeten zorgen dat binnen hun keten geen sprake is van seksuele uitbuiting van kinderen.  

Meer informatie: 

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Minderjarige en kwetsbare jongens worden vaker tot prostitutie gedwongen dan we weten

Minderjarige jongens die seksuele relaties hebben tegen betaling blijven buiten beeld van hulpverlening en politie. Dit …


Lees meer

Slachtoffermonitor: De helft van alle slachtoffers van mensenhandel wordt opnieuw slachtoffer van een misdrijf

Passende hulpverlening ontbreekt voor slachtoffers van mensenhandel, waardoor 50 procent van alle slachtoffers van mense…


Lees meer

Nieuwe richtlijn voor strafvordering mensenhandel

De maximumstraf voor seksuele uitbuiting van minderjarigen is 15 jaar gevangenisstraf. Uit onderzoek van Defence for Chi…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee