Scroll down

Alternate Text
News banner

Netwerkdag Platform HOPE 2024

Op 28 maart 2024 organiseerde Platform HOPE een netwerkdag in Bunnik. Diverse gemeentes, ministeries en professionals uit verschillende sectoren kwamen samen om te spreken over de inzet van ervaringsdeskundigen. Platform HOPE bestaat uit volwassenen die als minderjarigen seksuele uitbuiting hebben meegemaakt en hun persoonlijke ervaringen gebruiken om de aanpak van seksuele uitbuiting te verbeteren. Defence for Children coördineert het platform.

Theatervoorstelling ‘Zijden Handschoentjes’

De bijeenkomst begon met een theatervoorstelling genaamd ‘Zijden Handschoentjes’. In deze voorstelling werd benadrukt dat ervaringsdeskundigen niet als zielige mensen hoeven worden te behandeld. Bovendien hebben zij een missie die groter is dan het eigen verhaal delen.

Inzet van Ervaringsdeskundigen

Tijdens de bijeenkomst bespraken we de landelijke inzet van ervaringsdeskundigen en werd herhaaldelijk verwezen naar het landelijke programma Samen tegen Mensenhandel. Bij de ontwikkeling van het nieuwe programma hebben we het perspectief van ervaringsdeskundigen meegenomen. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid erkent het belang van ervaringsdeskundigen en streeft momenteel naar een duurzamere inzet. Hierbij zetten we ervaringsdeskundigen niet alleen in om beleid en ideeën te toetsen, maar betrekken we hen al vanaf het begin om hun waardevolle kennis te integreren.

Pilot van de politie

Een praktijkvoorbeeld van de inzet van een ervaringsdeskundige is de pilot vanuit de politie gericht op de het vergroten van de aangiftebereidheid van slachtoffers. Het doel van deze pilot is om beter aan te sluiten bij slachtoffers, waarbij ervaringsdeskundigen dienen als ondersteuning en vertrouwenspersoon gedurende in het proces. De waardevolle inzichten die voortkomen uit de pilot delen en integreren we in het proces van de politie.

Werkzaamheden leden Platform HOPE

Twee leden van het Platform HOPE vertelden over hun werk. Ze geven voorlichting, training en advies bij onder andere zorgorganisaties, gemeenten, politie en andere overheidsorganisaties, en ook op scholen. Het bieden van voorlichting aan jongeren is relevant, vooral rond de leeftijd dat zij in aanraking komen met sociale media en op zoek zijn naar hun eigen identiteit. Platform HOPE hanteert een laagdrempelig aanpak, zoals het bespreken van het belang van het aangeven van persoolijke grenzen. Daarna worden de voorlichtingen uitgebreid naar thema’s zoals liefde, onprettige situaties en verhalen vanuit eigen ervaringen.

Interactie en discussie

Ook gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over specifieke vragen, zoals: “Hoe kunnen ervaringsdeskundigen jouw organisatie ondersteunen?”, “Wat verwacht je van een ervaringsdeskundige?” en “Hoe zorgen we ervoor dat alle groepen slachtoffers goed zijn vertegenwoordigd?”. Dit leidde tot interessante en waardevolle gesprekken.

Missie en inzet van Platform HOPE

HOPE staat voor Hulp, Ondersteuning, Preventie en Educatie. Het platform bestaat uit getrainde ervaringsdeskundigen die persoonlijke ervaringen inzetten om seksuele uitbuiting aan te pakken en de behandeling en zorg voorde  slachtoffers te verbeteren. De missie van Platform HOPE is om de adviezen en ervaringen van slachtoffers structureel mee te nemen in de ontwikkeling en evaluatie van preventie- en beschermingsprojecten en -programma’s op het gebied van seksuele uitbuiting. Daarnaast geven we trainingen, voorlichtingen en adviezen.

Meer informatie:

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Gerichte aanpak nodig voor jonge daders van seksuele uitbuiting

Recent onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen kinderen wijst uit dat risicofactoren…


Lees meer

Hoge kans op herhaling bij daders seksuele uitbuiting

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld onderzocht voor het eerst hoe vaak daders van mensenhandel in Ne…


Lees meer

Tweede Kamer wil ook een betere motivatie in vonnissen van zedenzaken

Minister Yesilgöz (Justitie) gaat in gesprek met het openbaar ministerie en de rechtspraak over de motivering van straff…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee