Scroll down

Alternate Text

Gedragscode The Code

Gedragscode

De Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism (Tourism Child Protection Code of kortweg The Code) is een gedragscode voor de reisindustrie. The Code bestrijdt kindermisbruik in toerisme door het creëren van een goed geïnformeerde toerismeketen en goed opgeleide medewerkers die kindermisbruik in toerisme herkennen en voorkomen, waardoor een omgeving ontstaat waarin dit niet wordt getolereerd. Defence for Children - ECPAT is in Nederland de lokale partner voor Nederlandse reisorganisaties die The Code ondertekenen en biedt ondersteuning bij de implementatie ervan. The Code is in 1998 ontwikkeld door ECPAT Zweden samen met de reissector en de World Tourism Organisation. The Code is een zelfstandige organisatie met in het bestuur een meerderheid aan toeristische ondernemingen.

Internationale richtlijnen en overheden verplichten bedrijven om de mensenrechten te integreren in hun bedrijfsvoering. The Code is een geschikte tool om dit te bewerkstelligen op het gebied van de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting. Wereldwijd hebben al veel reisorganisaties de gedragscode onderschreven; van touroperators en hotels tot vliegtuigmaatschappijen, restaurants en nachtclubs.

Criteria van The Code

Aangesloten reis- en toerismeorganisaties verplichten zich tot:

  • Het opstellen van een beleid en procedures ter bescherming van minderjarigen tegen seksuele uitbuiting;
  • Het trainen van medewerkers over kinderrechten, de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en het melden van vermoedens hiervan;
  • Het opnemen van een clausule in contracten met zakenpartners in de hele keten, met als standpunt de verwerping van seksuele uitbuiting van kinderen en een 'zero tolerance' beleid hierin;
  • Het verschaffen van informatie aan reizigers over kinderrechten, de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en het melden van vermoedens hiervan;
  • Het ondersteunen, betrekken en samenwerken met belangrijke partijen ter preventie van seksuele uitbuiting van kinderen;
  • Jaarlijks rapporteren over genomen maatregelen ter bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting in toerisme.

We protect children in travel en tourism

Wat levert deelname op voor het bedrijf?

Lees meer

Wat zijn de kosten voor deelname aan The Code?

Lees meer

Wilt u ook lid worden van The Code?

Lees meer

Nederlandse bedrijven die The Code hebben geïmplementeerd:

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

The Code is gebaseerd op de VN-Verklaring van de Rechten van de Mens en het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind. The Code werd door ECPAT ontwikkeld om de toeristische sector te betrekken bij de preventie en bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen in het toerisme. Het is een vrijwillig instrument dat door de VN-World Tourism Organization is onderschreven. Het is een multi-stakeholder instrument voor maatschappelijk verantwoord ondernemen gericht op de hele toeristische keten. Criteria van The Code zijn opgenomen in internationale certificeringssystemen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoals Travelife en ISO26000. The Code is een internationaal erkend en bekroond initiatief. The Code wordt geïmplementeerd in meer dan 150 landen wereldwijd.

Vrijwilligerstoerisme

The Code accepteert geen lidmaatschap van organisaties die vrijwilligerswerk in weeshuizen of excursies naar weeshuizen of naar dansshows met weeskinderen aanbieden. The Code accepteert wel lidmaatschap van organisaties die betrokken zijn bij vrijwilligersactiviteiten die zich niet direct richten op kinderen of zich beperken tot onderwijs, sport, kinderopvang. Deze organisaties dienen duidelijke kinderbeschermingsmaatregelen te hebben om risico's te minimaliseren en het voordeel voor kinderen te maximaliseren. Leden en aanvragers die betrokken zijn bij vrijwilligerswerk zijn verplicht zich te houden aan een extra minimum aantal criteria naast de zes criteria van The Code.

Materialen voor reisorganisaties

Implementatie The Code

ECPAT heeft samen met The Code materialen ontwikkeld voor de reisindustrie om de implementatie van de zes criteria van The Code te vergemakkelijken. Denk hierbij aan protocollen, brochures, e-learnings en folders. De manier waarop reisorganisaties communiceren over het onderwerp richting hun personeel, klanten en zakenpartners is aan de organisatie zelf. ECPAT kan daarin wel adviseren.

In Nederland vormen Defence for Children en ECPAT één organisatie.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee