Scroll down

Alternate Text
News banner

Nationaal Rapporteur: Werkelijk aantal slachtoffers mensenhandel nog steeds niet in beeld

Vandaag, op de Europese dag tegen Mensenhandel, publiceert de Nationaal Rapporteur de Slachtoffermonitor mensenhandel 2013-2017. In deze monitor is gekeken naar alle verschijningsvormen van mensenhandel en de ontwikkelingen in de aanpak daarvan, zoals de jongens en meisjes die met privéfoto’s worden gechanteerd om vervolgens te worden uitgebuit en misbruikt in hotelkamers. Of de kinderen die door hun oma op boevenpad worden gestuurd in de supermarkt. Een groot knelpunt dat naar voren komt, is dat we nog steeds geen goed beeld hebben van het werkelijke aantal slachtoffers van mensenhandel.

Omvang: werkelijk aantal slachtoffers niet in beeld

De meest voorkomende vorm van mensenhandel is seksuele uitbuiting van Nederlandse vrouwen. Bijna de helft van hen zijn minderjarige meisjes. Volgens de Nationaal Rapporteur is echter slechts 11 procent van het werkelijke aantal slachtoffers in beeld. Van de buitenlandse slachtoffers van mensenhandel is bijna 20 procent minderjarig. Van deze groep zijn er net zoveel jongens als meisjes geregistreerd als slachtoffers van seksuele uitbuiting. Ook hier hebben we volgens de Nationaal Rapporteur niet het werkelijke aantal slachtoffers in beeld. De Nationaal Rapporteur doet een aantal aanbevelingen om het melden van slachtoffers te verbeteren zodat men kan meten of er resultaten worden geboekt en kan bepalen welke verbeteringen nodig zijn in de aanpak van mensenhandel.

Met Onbekende Bestemming vertrokken

Verder vraagt de Nationaal Rapporteur aandacht voor de (alleenstaande) minderjarige vreemdelingen in Nederland die “Met Onbekende Bestemming” (MOB) vertrekken, over wie grote zorgen bestaan. Tussen 2015 en 2016 steeg het aantal kinderen dat aan het zicht van de autoriteiten is onttrokken tot 294. In 2017 is dit voor het derde jaar op rij fors gestegen naar 360. De meeste van de kinderen komen uit Marokko, Algerije, Afghanistan, Albanië en Eritrea. De helft van deze kinderen is tussen de dertien en zestien jaar oud en 40% heeft de leeftijd van zeventien jaar. Zij vertrekken binnen drie maanden na aankomst in Nederland uit de opvang. De meeste jongeren doen dit omdat de kans op een verblijfsstatus klein is en omdat de procedures sneller verlopen, waardoor voor hen ook eerder duidelijk is dat zij terug moeten naar het land van herkomst. Ook in andere Europese landen verdwijnen kinderen na registratie uit het zicht van de autoriteiten. Er bestaan dan ook zorgen dat (een deel) van deze kinderen slachtoffer wordt van mensenhandel of van andere vormen van criminaliteit, zoals bijvoorbeeld seksueel geweld. De Nationaal Rapporteur steunt de oproep van Defence for Children en UNICEF om te onderzoeken hoe deze verdwijningen kunnen worden voorkomen. Bovendien steunt hij de wens dat de politie onderzoek instelt op het moment dat kinderen MOB verdwijnen.

Buitenlandse kinderen niet verplicht tot aangifte

Ook benoemt de Rapporteur dat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid recentelijk ‘minderjarigheid’ heeft toegevoegd als een extra grond aan de regeling van het zogenoemde schrijnend pad in de Vreemdelingencirculaire. Defence for Children - ECPAT en UNICEF hebben hier sinds 2013 voor gepleit. Deze beleidswijziging betekent dat buitenlandse kinderen die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel ook een tijdelijke verblijfsvergunning kunnen krijgen als zij geen aangifte van mensenhandel kunnen doen. Dit is een verbetering van de bescherming van deze kinderen. In de slachtoffermonitor komt naar voren dat minderjarigen bijna nooit gebruik maken van de verblijfsregeling mensenhandel (slechts 2,9%). Met deze verandering hoopt Defence for Children – ECPAT dat meer kinderen dit nu wel kunnen doen, zodat zij meer toegang hebben tot bescherming en zorg.

Meer informatie

Lees het rapport van de Nationaal Rapporteur

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Bijna 80 procent middelbare school docenten kan geen mensenhandel signaleren

Achtenzeventig procent van de docenten in het voortgezet onderwijs denkt een slachtoffer van mensenhandel niet te kunnen…


Lees meer

Minderjarige slachtoffers mensenhandel nog meer uit beeld

Op 18 oktober, tijdens de Europese Dag tegen Mensenhandel, presenteert de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel …


Lees meer

De Kamer is aan zet bij aanpak mensenhandel

Zo’n anderhalf jaar geleden presenteerde het kabinet haar regeerakkoord waarin onder meer werd beloofd om de aanpak van …


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee