Scroll down

Alternate Text
News banner

Tweede Kamer verzoekt regering om brede coalitie voor inclusief onderwijs

Op 4 juli is de motie over inclusief onderwijs van Kamerlid Van Meenen (D66) met een ruime meerderheid aangenomen door de Tweede Kamer. In de motie wordt de regering verzocht om aan een brede coalitie, van in elk geval leraren, schoolleiders, ouders, leerlingen, besturen, gemeenten, kinderopvang en (jeugd)zorg, te bouwen om inclusief en goed onderwijs voor ieder kind te realiseren. Defence for Children moedigt het bouwen van een coalitie voor inclusief onderwijs aan, maar wijst met klem op het belang van daadwerkelijke, concrete en meetbare stappen voor de verwezenlijking van inclusief onderwijs. Het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap, waaruit het recht op inclusief onderwijs volgt, is immers al drie jaar van kracht in Nederland.

Beweging naar inclusief onderwijs

Het verwezenlijken van het recht op inclusief onderwijs is een verplichting die de Nederlandse staat is aangegaan bij de ratificatie van het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap. De ontwikkelingen in het onderwijs, zoals onder meer zijn beschreven in de Staat van het Onderwijs 2019, laten zien dat op dit moment nog geen verwezenlijking naar inclusief onderwijs gaande is. Het aantal thuiszitters stijgt, net als het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs. Het opbouwen van een brede coalitie is waardevol, maar doet nog onvoldoende recht aan de verplichtingen van de staat. Het ontbreekt aan een wettelijke definitie van inclusief onderwijs die overeenstemt met het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap en het VN-Kinderrechtenverdrag en een visie op de weg daarnaartoe, vastgelegd in een helder plan met tijdspad en meetbare doelstellingen.

Taskforce

Defence for Children roept het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op om werk van te maken van deze noodzakelijke stappen, bijvoorbeeld door het instellen van een Taskforce. De oproep voor een Taskforce is een van de uitkomsten van het symposium ‘Samen op weg naar inclusief onderwijs’, dat Defence for Children op 1 juli met het FNO Jongerenpanel Zorg én Perspectief organiseerde.

Meer informatie

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Kinderrechten onvoldoende gewaarborgd bij leerlingenvervoer

Op 29 augustus publiceerde de Kinderombudsman een rapport over leerlingenvervoer naar aanleiding van de vele vragen die …


Lees meer

Tien stappen om inclusief onderwijs te realiseren

De uitkomsten van het symposium ‘Samen op weg naar inclusief onderwijs’ dat Defence for Children op 1 juli 2019 bij het …


Lees meer

Op weg naar inclusief onderwijs: “Stilstand is geen optie”

Op 1 juli heeft het symposium ‘Samen op weg naar inclusief onderwijs’ plaatsgevonden op het ministerie van Onderwijs, Cu…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee