Scroll down

Alternate Text
News banner

Wereldmeisjesdag 2020: 'Mijn stem, onze gelijke toekomst'

Ieder jaar op 11 oktober richt de wereld zich op de rechten van meisjes, om meisjes in staat te stellen hun stem versterken en om voor hun rechten op te komen. 25 jaar geleden kwamen ongeveer 30,000 vrouwen en mannen van bijna 200 landen samen in Peking, China, voor het 4e Wereld Congres op het gebied van vrouwen, om vrouwenrechten als mensenrechten te erkennen. Hieruit ontstond de meest alomvattende beleidsagenda voor gendergelijkheid: Beijng+25. Dit jaar is Wereldmeisjesdag gelinkt aan de viering van Beijng+25 en staat de dag in het thema van 'Mijn stem, onze gelijke toekomst' (Engels: 'My voice, our equal future'). 

Beijing+25

Eerder dit jaar organiseerde Plan International samen met de Girls Advocacy Alliance, waar Defence for Children – ECPAT onderdeel van uitmaakt,  consultaties in twaalf landen, waaronder Liberia, om zo de betrokkenheid van meisjes bij het Beijing+25 proces te ondersteunen. In Liberia organiseerde Defence for Children Liberia in dit kader samen met Plan Liberia een consultatie in Bomi voor meisjes woonachtig op het platteland om hun prioriteiten en standpunten op te halen. Deze standpunten zijn vastgelegd in het rapport “Setting the Agenda: The Girls’ Platform for Action”. Voorbeelden van onderwerpen zijn gender gerelateerd geweld, de impact van corona op meisjesrechten en economische rechtvaardigheid. Liberia is één van de landen die hard getroffen is door de door corona veroorzaakte schaduwepidemie op de rechten van meisjes. Kinderen kunnen tijdens deze pandemie niet naar school, meisjes melden een toename van verkrachting en seksuele uitbuiting, tienerzwangerschappen, vroege huwelijken en misbruik.

Miatta (16), meisjesrechtenverdediger Liberia

Defence for Children Liberia werkt zowel nationaal als internationaal om de rechten van meisje en jonge vrouwen te beschermen en te promoten. Onlangs organiseerde ze capaciteitsuitwisselingsactiviteiten voor meisjes in het kader van Wereldmeisjesdag. Miatta: "Hoewel ze ons bespotten, blijf ik hen vertellen dat ik de gemeenschapsvoorzitter wil zijn en geen enkele bespotting zal me tegenhouden om mijn droom te verwezenlijken."

Universal Periodic Review Liberia

International onderneemt Defence for Children Liberia ook actie door de naleving van kinderrechten in Liberia te agenderen bij de Verenigde Naties. Op 13 oktober staat Foday M kawah, directeur Defence for Children Liberia en voorzitter Kinderrechtencollectief Liberia, de VN-Mensenrechtenraad te woord over de NGO-rapportage tijdens de pre-sessie van de Universal Periodic Review (UPR) van Liberia. Het UPR-mechanisme stelt landen in staat om bij de VN-Mensenrechtenraad de naleving van mensenrechten in het betreffende land weer te geven, waarop andere aangesloten staten kunnen reageren. Defence for Children Liberia heeft hiervoor samen met andere Liberiaanse kinderrechtenorganisaties een NGO-rapportage ingediend over de status van kinder-, en specifiek, meisjesrechten in Liberia. Er zijn drie terreinen waarop snel actie moet worden ondernemen, op alle levels in de samenleving, maar vooral door de overheid: geweld tegen kinderen, specifiek gericht op meisjes; kindhuwelijk; toegang tot onderwijs en geschikt werk, voornamelijk voor meisjes en jonge vrouwen.

  • Geweld tegen meisjes

Geweld tegen meisjes is helaas nog steeds een veelvoorkomend probleem in Liberia. Er heerst een cultuur van straffeloosheid op het gebied van seksueel geweld, waardoor meisjes en vrouwen gevaar lopen. Verkrachting is de tweede meest voorkomende misdaad in Liberia. 89% van de gerapporteerde overlevenden van verkrachting zijn kinderen. 39% is jonger dan 12 (UNICEF, 2015). Op 11 september heeft president George Manneh Weah vastgesteld dat verkrachting een nationale noodtoestand behelst. Dit volgde na de meerdaagse ‘March for Justice’ eind augustus om aandacht te vestigen op de exponentiële stijging van vrouwen en meisjes die verkracht worden. Het protest kwam tot stand nadat een 19-jarige jongen naar verluidt met een scheermesje de geslachtsdelen van een 3-jarig meisje had verminkt, waarvan hij dacht dat het hem in staat zou stellen haar te kunnen verkrachten.

  • Kindhuwelijk

Ook kindhuwelijk blijft een groot probleem in Liberia. 36% van de meisjes in Liberia zijn voor hun 18e getrouwd (Unicef, 2017). Hoewel er meerdere nationale en internationale wetgeving is geratificeerd om kindhuwelijken tegen te gaan, blijkt dat de gewoontepraktijk toch heerst boven wetgeving. Hierdoor komen meisjes in gevaar om slachtoffer te worden van een kindhuwelijk en de nadelige gevolgen van dien, waaronder bijvoorbeeld meisjesbesnijdenis.

  • Toegang tot geschikt onderwijs en werk

Ten slotte wordt aandacht gevestigd op onderwijs en werkgelegenheid. Slechts 14% van de meisjes in Liberia gaat naar de middelbare school, en ongeveer 64% van de 15 tot 24-jarige jonge vrouwen kunnen lezen, ten opzichte van 80% van de mannen van dezelfde leeftijdsgroep. Bovendien is jeugdwerkloosheid is zeer hoog, zeker onder jonge vrouwen. Jonge vrouwen die wel een baan hebben, ondervinden daarnaast vaak problemen, waaronder sociale stigma’s dat ze überhaupt werken of ze krijgen te maken met seksueel intimidatie op de werkvloer.

Foday M. Kawah, directeur Defence for Children Liberia

"Ik hoop dat staten als Nederland de staat Liberia ter verantwoording roepen tijdens de UPR van Liberia om progressieve maatregelen te nemen om de schendingen van kinderrechten aan te pakken die in Liberia voortduren. Daarnaast hoop ik dat de staat onze aanbevelingen serieus neemt en handelt in overeenstemming met internationale richtlijnen en best practices voor het bevorderen en beschermen van kinderrechten.”

Aanbevelingen

Defence for Children Liberia doet meerdere aanbevelingen om de problemen die meisjes ondervinden tegen te gaan: verbeter nationale wetgeving om meisjes te beschermen tegen seksueel geweld, kindhuwelijken en schadelijke traditionele praktijken. Verder wordt er opgeroepen om problematiek rondom seksisme en werkgelegenheid in kaart te brengen en maatschappelijke organisaties in staat te stellen om seksueel geweld en gevallen van genderongelijkheid te monitoren. Daarnaast verklaren de samenwerkende kinderrechtenorganisaties dat meisjes en vrouwen niet slechts als slachtoffer gedefinieerd zouden moeten worden. Hierdoor worden zij in hun kracht ontnomen. In plaats daarvan is het belangrijk om hen actief mee te laten denken en beslissen over de zaken die hen aangaan.

Meer informatie

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Lidstaten VN spreken Liberia aan over naleving meisjesrechten

Iedere vijf jaar kan een land een Universal Periodic Review (UPR) indienen bij de Verenigde Naties om de mensenrechtensi…


Lees meer

Defence for Children Sierra Leone onderdeel Presidential Taskforce tegen seksueel geweld

In november is Abdul Manaff Kemokai, directeur van Defence for Children Sierra Leone, toegetreden als lid van de ‘Presid…


Lees meer

Miatta (16) uit Liberia pleit bij de VN voor naleving Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Jaarlijks bespreken de VN-lidstaten de voortgang van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en rapporteren een aantal l…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee