Scroll down

Alternate Text

Girls Advocacy Alliance Programma

De uitdaging

Het VN-Kinderrechtenverdrag geldt voor alle kinderen. Toch wordt een groot deel van de meisjes wereldwijd achtergesteld en gediscrimineerd. Naar verwachting worden de komende tien jaar wereldwijd ruim 100 miljoen meisjes uitgehuwelijkt; waarvan sommigen niet ouder dan 12 jaar. Daarnaast gaan 62 miljoen meisjes niet naar school. Van alle slachtoffers van seksueel geweld is de helft een meisje van 15 jaar of jonger. Geweld tegen meisjes is een urgent probleem en meisjes worden disproportioneel geraakt door geweld en schadelijke tradities en gebruiken.

Meisjes in Ethiopië, Liberia, Sierra Leone en Ghana, waar we met het Girls Advocacy Alliance programma werken, worden door discriminerend beleid, sociale normen en gewoonterecht aanhoudend achtergesteld. Ze krijgen te maken met kindhuwelijken, meisjesbesnijdenis, seksueel geweld en (seksuele) uitbuiting. Ook vallen meisjes massaal uit in het voortgezet en beroepsonderwijs. Hun kans op een baan en zelfstandigheid wordt hen al vroeg ontnomen. En zonder inkomen en zelfstandigheid lopen jonge vrouwen meer risico op geweld. Daarnaast zijn de programmalanden Liberia en Sierra Leone fragiele staten, wat inhoudt dat de regeringen in deze landen slecht in staat zijn om in basisvoorzieningen, zoals gezondheidszorg en onderwijs, te kunnen voorzien.

In het Girls Advocacy Alliance Programma werkt Defence for Children samen met Plan International Nederland en Terre des Hommes. De alliantie voert programma's uit in tien landen: Ethiopië, Ghana, Liberia en Sierra Leone, Kenia, Oeganda, India, Nepal, Bangladesh en de Filippijnen. Het programma loopt van januari 2016 tot en met december 2020 en wordt gefinancierd door de Nederlandse overheid.

Final Term Evaluation ‘Advocating for Girls’ Rights’ by the Girls Advocacy Alliance 2016-2020

Wat doen we?

De Girls Advocacy Alliance pakt geweld tegen meisjes en jonge vrouwen aan en zet in op de verbetering van de (economische) positie van meisjes en jonge vrouwen door lobby en beleidsbeïnvloeding op internationaal, nationaal, regionaal en lokaal niveau. Het programma richt zich rondom meisjes en jonge vrouwen op de volgende thema's: commerciële seksuele uitbuiting, seksueel geweld en misbruik, meisjesbesnijdenis, kinderhandel, kindhuwelijken en toegang tot voortgezet en beroepsonderwijs, werk en vrouwelijk ondernemerschap. Op internationaal, nationaal, regionaal en lokaal niveau wordt er met verschillende betrokkenen samengewerkt om verandering te bewerkstellingen:

  • Lokaal werken partners aan het beïnvloeden van het algemeen publiek, religieuze en traditionele leiders en schoolsystemen om normverandering te creëren ten behoeve van het voorkomen en bestrijden van geweld tegen en economische uitsluiting van meisjes;
  • De capaciteit van maatschappelijke organisaties en netwerken in de programmalanden, zoals kinderrechtenorganisaties, wordt versterkt. Zo kunnen de maatschappelijke organisaties effectief pleiten voor meisjesrechten en lobby voeren;
  • De nationale partners beïnvloeden hun overheid, om wetswijzigingen door te voeren ter bevordering van de rechten van meisjes, maar ook om betere implementatie van bestaande wetten en naleving van internationaal geratificeerde conventies voor elkaar te krijgen;
  • De partners beïnvloeden regionale organen zoals de Afrikaanse Unie, de Economische Gemeenschap van West Afrikaanse Staten (ECOWAS) en internationale mensenrechteninstrumenten zoals het VN-Kinderrechtencomité;
  • Lokaal en regionaal beïnvloeden zij ook de private sector en onderwijsinstituten om de economische en onderwijskansen van meisjes en jonge vrouwen te vergroten;
  • De Nederlandse alliantiepartners beïnvloeden het Nederlandse bedrijfsleven en de nationale overheid om zich internationaal in te zetten tegen geweld tegen meisjes en de economische positie van meisjes en jonge vrouwen te versterken.

Resultaten

Sinds de start van het Girls Advocacy Alliance Programma, zijn mooie resultaten zichtbaar op de verschillende niveaus waarop het programma zich richt:

  • In gemeenschappen is gedragsverandering waar te nemen. Jongeren en traditionele en religieuze leiders spreken zich uit en zitten zich in tegen geweld tegen meisjes. Hiermee worden onder andere kindhuwelijken tegengegaan en gerapporteerd. Er is nauwe samenwerking ontstaan tussen traditionele leiders, lokale autoriteiten en andere betrokken actoren in gemeenschappen. Hierdoor zijn er korte lijntjes ontstaan voor interventies en samenwerking op het gebied van meisjesrechten.
  • Op lokaal en district niveau heeft de Girls Advocacy Alliance de thema’s van geweld tegen meisjes en economische uitsluiting van meisjes op de agenda gekregen bij lokale en district overheden. Op nationaal niveau dragen partners als gevestigde thematische experts bij aan beleidsontwikkeling op het gebeid van meisjesrechten. Als resultaat van succesvolle lobby en expert begeleiding, zijn in verschillende projectlanden (ontwerp-) wetten opgesteld om de rechten van meisjes beter te waarborgen.
  • Op nationaal en regionaal niveau is versterkte samenwerking ontstaan tussen partners en andere organisaties die werkzaam zijn op het gebied van kinder- en meisjesrechten. Strategische samenwerking tussen organisaties en netwerken heeft beleidsbeïnvloeding versterkt en bijgedragen aan sommige van de behaalde successen.
  • Met de private sector en onderwijsinstituten zijn vooral op lokaal en nationaal niveau resultaten behaald, waar bedrijven en opleidingsfaciliteiten meer aandacht hebben voor het aannemen van vrouwelijke studenten en stagiaires. Op internationaal niveau heeft de Girls Advocacy Alliance bijgedragen aan het beïnvloeden van het bedrijfsleven door te pleiten voor convenanten die economische uitsluiting en uitbuiting van meisjes tegengaan. Door capaciteitsversterking van lokale organisaties die zich binnen de alliantie inzetten, zijn hun pleit- en beïnvloedings capaciteiten versterkt, werken organisaties op een effectievere en strategische wijze samen,= en hebben organisaties in de tien programmalanden en twee programmaregio’s de kans gekregen om successen en geleerde lessen uit te wisselen met elkaar.

2020 – laatste jaar van het programma

In 2020 gaan wij het laatste jaar van ons Girls Advocacy Alliance programma in. Het komende jaar zetten wij in op het consolideren van behaalde resultaten, op lokaal, nationaal, regionaal als ook internationaal niveau. Daarnaast worden nationale netwerken versterkt, zodat youth advocates, maatschappelijke organisaties en traditionele en religieuze leiders ook na de duur van dit programma zullen blijven samenwerken aan de verbetering van de positie van meisjes en jonge vrouwen in hun land. Ook in het laatste jaar zetten we in op verdere capaciteitsversterking van lokale organisaties, met het oog op het verduurzamen van hun werk op het gebied van meisjesrechten.

Tussentijdse evaluatie

Halverwege het programma van de Girls Advocacy Alliance is een mid term review gedaan om de effectiviteit van het programma te meten. Daarbij is gebruik gemaakt van Outcome Harvesting, een methode die bijzonder geschikt is om resultaten van advocacy programma’s en dit soort programma’s te identificeren en bij te houden. In totaal zijn tijdens de eerste helft van het programma 750 outcomes gerapporteerd. De mid term review laat zien dat de partners met hun lobby en advocacy belangrijke bijdragen hebben geleverd aan het beëindigen van geweld tegen meisjes en de versterking van de economische positie van meisjes en jonge vrouwen.

lees meer

Samenwerking

De Girls Advocacy Alliance is een initiatief van Plan International Nederland, Defence for Children en Terre des Hommes Nederland en valt binnen het Strategisch Partnerschap met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Defence for Children maakt deel uit van de programma's in Ethiopië, Ghana, Liberia en Sierra Leone met onze partners Forum on Sustainable Child Empowerment, Defence for Children Ghana, Defence for Children Liberia en Defence for Children Sierra Leone.

Financiering

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met:

Liselot Bloemen
Telefoon: 071 5160980

Stuur een e-mail

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee