Scroll down

Alternate Text
News banner

Lidstaten VN spreken Liberia aan over naleving meisjesrechten

Iedere vijf jaar kan een land een Universal Periodic Review (UPR) indienen bij de Verenigde Naties om de mensenrechtensituatie in het land te laten beoordelen. Zo was Liberia op 4 november aan de beurt. Ten opzichte van 2015 heeft de regering van Liberia concrete maatregelen getroffen om de situatie rondom mensenrechten in het land te verbeteren, blijkt uit de UPR-rapportage. Zo werkt de regering samen met ngo’s, waaronder Defence for Children Liberia, om het publiek te informeren en bewust te maken van de schadelijke gevolgen van meisjesbesnijdenis, waardoor de basis is gelegd voor verandering en een wetshervorming. Hoewel Liberia stappen in de goede richting zet als het gaat om mensenrechten, zijn er nog grote veranderingen nodig op het gebied van kinderrechten. In totaal doen 79 landen aanbevelingen hoe Liberia de naleving van de rechten van het kind kan verbeteren en waarborgen.

Aanbevelingen meisjesrechten

Landen krijgen tijdens de UPR ook de mogelijkheid om te reageren op de mensenrechtensituatie in een land en hiervoor aanbevelingen ter verbetering te doen. Veruit de meeste aanbevelingen aan Liberia zijn gericht op het verminderen van geweld tegen meisjes. Canada stelt dat Liberia zich moet blijven inzetten om geweld jegens meisjes en vrouwen te verminderen. Nederland dringt er bij Liberia op aan om in het Wetboek van Strafrecht een wettelijk kader te ontwikkelen dat de praktijk van meisjesbesnijdenis expliciet strafbaar stelt, inclusief specifieke straffen en wetgeving om meisjesbesnijdenis te criminaliseren. De delegatie van Costa Rica geeft aan dat er prioriteit gesteld moet worden om, in lijn met de 2030 Agenda van de Afrikaanse Unie, de strategie voor het beschermen van meisjes tegen kinderhuwelijk te implementeren. Maleisië stelt dat Liberia zich moet richten op het aanpakken van de handel in meisjes en vrouwen en om er daarnaast voor te zorgen dat de slachtoffers worden geholpen aan de nodige rehabilitatie en sociale herintegratie.

De delegaties geven daarnaast ook aanbevelingen aan Liberia op het gebied van gendergelijkheid. Zo geeft Zuid-Sudan aan dat Liberia zich meer kan inzetten om de toegang tot inclusief onderwijs voor meisjes te verbeteren en Spanje stelt voor dat iedere wet die discriminatie jegens vrouwen behelst wordt ingetrokken. Lesotho en Mexico geven beiden aan dat er meer aandacht moest worden geschonken aan de toegang tot seksuele educatie en contraceptie voor meisjes en vrouwen.

Implementatie kinderrechten in Liberia

In de ngo-rapportage, die in de UPR pre-sessie bij de VN-Mensenrechtenraad is ingediend en toegelicht door Foday M kawah, directeur Defence for Children Liberia en voorzitter Kinderrechtencollectief Liberia, worden drie kritieke kwesties aangekaart: geweld tegen kinderen, specifiek gericht op meisjes; kindhuwelijk; toegang tot onderwijs en geschikt werk, voornamelijk voor meisjes en jonge vrouwen. Deze thema’s zijn ook door de reagerende landen tijdens de UPR-sessie aangekaart. Defence for Children Liberia is tevreden over de inbreng van de delegaties van landen op de thema’s waar de organisatie zich richt binnen de Girls Advocacy Alliance. Daarnaast heeft Defence for Children Liberia ook samen met ECPAT-International, waar zij lid van zijn, een bijdrage ingediend specifiek over seksuele uitbuiting van kinderen in Liberia. De reacties van de landen tijdens de UPR en op de ingediende stukken versterkt de lobby van Defence for Children Liberia naar de overheid om te pleiten voor kinderrechtelijke verbeteringen voor toekomstige generaties, zij kijkt uit naar hoe Liberia deze aanbevelingen gaat implementeren.

Girls Advocacy Alliance

In de Girls Advocacy Alliance werkt Defence for Children - ECPAT Nederland samen met Plan International Nederland en Terre des Hommes en het ministerie van Buitenlandse Zaken. De alliantie pakt geweld tegen meisjes en jonge vrouwen aan en zet zich in om de (economische) positie van meisjes en jonge vrouwen te verbeteren door lobby en beleidsbeïnvloeding op regionaal, nationaal en internationaal niveau in Liberia, Sierra Leone, Nepal, Bangladesh, de Filipijnen, Ethiopië, Kenia, Uganda, Ghana en India.

Meer informatie

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Defence for Children Sierra Leone onderdeel Presidential Taskforce tegen seksueel geweld

In november is Abdul Manaff Kemokai, directeur van Defence for Children Sierra Leone, toegetreden als lid van de ‘Presid…


Lees meer

Wereldmeisjesdag 2020: 'Mijn stem, onze gelijke toekomst'

Ieder jaar op 11 oktober richt de wereld zich op de rechten van meisjes, om meisjes in staat te stellen hun stem verster…


Lees meer

Miatta (16) uit Liberia pleit bij de VN voor naleving Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Jaarlijks bespreken de VN-lidstaten de voortgang van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en rapporteren een aantal l…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee