Scroll down

Alternate Text
News banner

Verbod voor zwangere meisjes om naar school te gaan in Sierra Leone is definitief van de baan

Het wetsbesluit van de Sierra Leoonse regering om te voorkomen dat zwangere meisjes naar school gaan van 2010 wordt op 30 maart vernietigd door het ministerie van Basis en Hoger Secundair Onderwijs in Sierra Leone. Daarvoor in de plaats komen er in lijn met het VN-Kinderrechtenverdrag twee nieuwe maatregelen over inclusie en veiligheid voor alle kinderen in het onderwijssysteem in het land. Het besluit van het ministerie is een direct gevolg van de eerdere uitspraak bij het Hof van Justitie van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS) in Abuja, Nigeria in een zaak die Defence for Children Sierra Leone samen met andere ngo’s is opgestart. Defence for Children Sierra Leone heeft daarnaast een rol gespeeld in het definitief maken van het verbod, zij hebben de lobby en pleitbezorgingsacties ten aanzien van de ECOWAS uitspraak bij de overheid te geleid.

In het statement van het ministerie van Basis en Hoger Secundair Onderwijs van 30 maart wordt genoemd dat het opheffen van het verbod voor zwangere meisjes om naar school te gaan een eerste stap is op weg naar een inclusief Sierra Leone waar alle kinderen - ongeacht klasse, etniciteit, stam, handicap, locatie, geslacht en opvoedingsstatus - kunnen leven en leren in veiligheid en waardigheid. Ze volgen hiermee het Kinderrechtenverdrag waarin staat dat ieder kind het recht heeft om zich volledig te kunnen ontwikkelen en ontplooien onder andere door het volgen van onderwijs.

Beleidskader voor inclusief onderwijs

Om te komen tot dit inzicht en de uitvoering van het ECOWAS-vonnis in te voeren is gelobbyd bij onder andere de procureur-generaal, de minister van Justitie, de minister van Informatie, de directeur gender van het ministerie van Basis- en Hoger Secundair Onderwijs en met de viceminister van Sociale Zaken. Resultaat is dat de President van het land overtuigd raakte om het verbod op onderwijs voor zwangere meisjes in te trekken en hij verzocht vervolgens de minister van Onderwijs om een beleidskader te ontwikkelen voor inclusief onderwijs. Dit beleidskader is inmiddels vormgegeven en het ministerie heeft dan ook de opheffing van het verbod officieel aangekondigd.

Gelijke kansen op leren en ontwikkeling

Deze bekendmaking volgt op de uitspraak op 12 december 2019, toen het Hof van Justitie van ECOWAS, het beleid van Sierra Leone afwees dat zwangere meisjes uitsluit doordat zij geen examens mogen afleggen en niet naar school mogen gaan. Dr. Julius Maada Bio, de President van Sierra Leone, reageerde op 13 december 2019: “We hebben een morele en constitutionele plicht om meisjes te beschermen en haar mogelijkheden te beïnvloeden. Mijn regering is gefocust op - en toegewijd aan - een inclusieve nationale ontwikkeling, wat betekent dat elke burger ongeacht haar of zijn geslacht, etniciteit, bekwaamheid en sociaaleconomische situatie meedoet”.  Dit past in zijn visie dat onderwijs een belangrijke hoeksteen vormt van zijn bestuursagenda. Zijn “Free Quality School Education (FQSE)” beleid heeft als doel voor alle kinderen zinvolle en gelijke kansen op leren en ontwikkelen te realiseren. 

Defence for Children Sierra Leone heeft in samenwerking met Women Against Violence and Exploitation in SocietyChild Welfare Society – Sierra Leone, Equality Now en het Instituut voor Mensenrechten en Ontwikkeling in Afrika het initiatief genomen voor de rechtszaak.

Meer informatie

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Lidstaten VN spreken Liberia aan over naleving meisjesrechten

Iedere vijf jaar kan een land een Universal Periodic Review (UPR) indienen bij de Verenigde Naties om de mensenrechtensi…


Lees meer

Defence for Children Sierra Leone onderdeel Presidential Taskforce tegen seksueel geweld

In november is Abdul Manaff Kemokai, directeur van Defence for Children Sierra Leone, toegetreden als lid van de ‘Presid…


Lees meer

Wereldmeisjesdag 2020: 'Mijn stem, onze gelijke toekomst'

Ieder jaar op 11 oktober richt de wereld zich op de rechten van meisjes, om meisjes in staat te stellen hun stem verster…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee