Scroll down

Alternate Text
News banner

Doorbraak in zaak tegen staat Sierra Leone: zwangere schoolgaande meisjes mogen naar school

Op 12 december 2019 heeft het Hof van Justitie van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS) in Abuja, Nigeria, het beleid van Sierra Leone afgewezen dat zwangere meisjes uitsluit doordat zij geen examens mogen afleggen en geen regulier onderwijs mogen volgen. Hiervoor heeft Sierra Leone in 2015 een wet aangenomen. Deze wet is geïntroduceerd naar aanleiding van een toename in verkrachtingen, seksueel geweld en armoede tijdens de Ebola uitbraak, toen de scholen gesloten waren. Hierdoor waren het aantal tienerzwangerschappen erg toegenomen. De regering wilde niet dat zwangere meisjes naar school gingen, omdat zij bang waren dat zij andere meisjes zouden beïnvloeden in hun gedrag. Ieder kind heeft volgens het VN-Kinderrechtenverdrag het recht om zich volledig te kunnen ontwikkelen en ontplooien onder andere door het volgen van onderwijs. De wet uit 2015 sluit zwangere meisjes uit. Defence for Children – Sierra Leone vindt dit onaanvaardbaar en is in 2018 samen met andere organisaties naar het ECOWAS- Hof van Justitie gestapt om de autoriteiten in Sierra Leone hierover aan te klagen.

Mr. Abdul Manaff Kemokai, directeur Defence for Children - Sierra Leone: "Een mooie uitspraak na een jarenlange lobby van Defence for Children -Sierra Leone.  Een uitspraak waarin het recht zegeviert. Het is nu zaak om te monitoren of dit in de praktijk wordt nageleefd. Daar gaan we op toezien. Verder blijven we meisjes in staat stellen hun rechten op te eisen.” 

Recht op onderwijs

Het wettelijke verbod op onderwijs voor zwangere meisjes maakt de staat verantwoordelijk voor schendingen van internationale mensenrechten. Het Hof heeft Defence for Children - Sierra Leone daarin gelijk gegeven. Zij is eveneens van mening dat het beleid om zwangere schoolmeisjes van reguliere scholen te weren, discriminatie tegen zwangere schoolmeisjes in Sierra Leone vergroot. Daarnaast is de desbetreffende wet in Sierra Leone van 2015 ook afgewezen wegens inbreuken op bepalingen van het Afrikaanse Kinderrechten Handvest, het Afrikaanse Handvest voor Mensenrechten en andere internationale Verdragen die het land heeft geratificeerd. Het ECOWAS-Hof van Justitie heeft Sierra Leone bevolen om het bestaande beleid ten aanzien van het verbod dat zwangere meisjes naar een reguliere school gaan en daar examens afleggen met onmiddellijke ingang in te trekken.

Defence for Children Sierra Leone heeft in samenwerking met Women Against Violence and Exploitation in Society, Child Welfare Society – Sierra Leone, Equality Now en het Instituut voor Mensenrechten en Ontwikkeling in Afrika het initiatief genomen voor de rechtszaak.

Meer informatie

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Lidstaten VN spreken Liberia aan over naleving meisjesrechten

Iedere vijf jaar kan een land een Universal Periodic Review (UPR) indienen bij de Verenigde Naties om de mensenrechtensi…


Lees meer

Defence for Children Sierra Leone onderdeel Presidential Taskforce tegen seksueel geweld

In november is Abdul Manaff Kemokai, directeur van Defence for Children Sierra Leone, toegetreden als lid van de ‘Presid…


Lees meer

Wereldmeisjesdag 2020: 'Mijn stem, onze gelijke toekomst'

Ieder jaar op 11 oktober richt de wereld zich op de rechten van meisjes, om meisjes in staat te stellen hun stem verster…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee