Scroll down

Alternate Text
News banner

Miatta (16) uit Liberia pleit bij de VN voor naleving Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Jaarlijks bespreken de VN-lidstaten de voortgang van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en rapporteren een aantal landen over hun voortgang via een Voluntary National Review (VNR). De VNR’s worden besproken tijdens het High Level Political Forum (HLPF) van de Verenigde Naties, vanwege corona geheel online van 7 tot 17 juli. Liberia rapporteert dit jaar voor het eerst aan de HLPF over de naleving van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen in het land. Miatta (16) uit Liberia is erbij, zij is één van de zes jonge meisjesrechtenverdedigers van de Girls Advocacy Alliance die online meedoen met verschillende sessies om zich hard te maken voor meisjesrechten. Tijdens de HLPF roept zij, gewapend met de VNR-jongerenrapportage van Liberia, de staat Liberia op om hun beloftes op het gebied van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen na te komen.

Meisjesrechtenverdedigers

In november 2019 heeft Miatta als jonge meisjesrechtenverdediger meegedaan aan een training van de Girls Advocacy Alliance over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en het VNR-proces. Samen met andere jongeren in Liberia sprak ze met leden van de regering, ambtenaren en vertegenwoordigers van de Verenigde Naties waaronder UNICEF en UNFPA. Miatta:  “Het is belangrijk dat jongeren op de hoogte zijn van het VNR-proces. De training heeft ons de gelegenheid gegeven onze stem te laten horen en de aanbevelingen op het VNR-proces van Liberia te beïnvloeden.” De training heeft Miatta en andere jonge meisjesrechtenverdedigers in Liberia geïnspireerd om hun eigen VNR-jongerenrapportage te schrijven. Samen met 20 jongeren organiseerde ze focusgroepsdiscussies over de VNR en planden ze samen met de regering van Liberia een nationale kick-off bijeenkomst voor de jongerenrapportage. Deze is echter vanwege de corona maatregelen niet door gegaan.

Overheid verantwoordelijk houden

Ondanks corona blijft Miatta vastbesloten om haar overheid verantwoordelijk te houden voor de beloften die de staat aan meisjes en jonge vrouwen heeft gedaan in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Voornamelijk als het gaat om SDG 4: kwaliteitsonderwijs, 5: gendergelijkheid, 10: het verminderen van ongelijkheden en 16: vrede, justitie en sterk publieke diensten. Uit de jongerenrapportage blijkt dat seksueel geweld en gendergerelateerd geweld tegen meisjes een groot probleem is in Liberia. De meeste slachtoffers hebben geen toegang tot het rechtssysteem. Tijdens corona is het aantal gevallen van seksueel geweld nog verder toegenomen. Door schoolsluitingen lopen meisjes een groot risico op gender en seksueel geweld thuis en in hun gemeenschappen.

Miatta, 16 jaar, Liberia

“Wanneer meisjes worden verkracht, hebben ze geen veilige plek om naar toe te gaan, maar verblijven ze in dezelfde gemeenschap als de dader. Het gebrek aan veilige huizen, snelle justitiële processen en opgeleide verpleegkundigen bij seksueel en gendergerelateerd geweld zijn factoren die meisjes de toegang tot een goede rechtsgang ontzeggen. Dit gaat gepaard met een beperkt aantal vrouwelijke politieagenten en rechters. Ook zijn kindhuwelijken en meisjesbesnijdenis een groot probleem."

Jongerenrapportage Duurzame Ontwikkelingsdoelen Liberia

Het HLPF is de uitgelezen kans voor jongeren als Miatta om de overheid van Liberia verantwoordelijk te houden voor deze misstanden en om aan te geven wat nodig is om de positie van meisjes en jonge vrouwen te verbeteren. Miatta roept aan de hand van de VNR-jongerenrapportage Liberia op om ervoor te zorgen dat:

  • kinderen, en vooral meisjes, toegang hebben tot veilige ruimtes om hun stem te laten horen over kwesties die hen aangaan;
  • alle kinderen toegang hebben tot betaalbaar kwaliteitsonderwijs;
  • meisjes en jonge vrouwen toegang hebben tot gelijke rechten en kansen zonder discriminatie op basis van gender en geslacht;
  • kinderen, meisjes en jonge vrouwen toegang hebben tot justitie;
  • kinderen, meisjes en jonge vrouwen toegang hebben tot seksuele reproductieve gezondheidsvoorlichting;
  • er een zero-tolerance beleid komt op seksueel en gendergerelateerd geweld op het werk;
  • nationale wetgeving en het gewoonterecht worden geharmoniseerd met betrekking tot huwbare leeftijd van meisjes en dat dit wordt gehouden op 18 jaar;
  • de traditionele Sande / Bush school wordt verboden omdat meisjesbesnijdenis hier onderdeel van is.

Jongerenparticipatie tijdens HLPF

VN Youth Envoy Jayathma Wickramanayake maakt tijd vrij voor Miatta om te praten over de impact van corona op het leven van meisjes in Liberia. Miatta vraagt in een andere sessie met de Adjunct Secretaris Generaal van de Verenigde Naties Amina Mohammed wat de VN kan doen om ervoor te zorgen dat slachtoffers van seksueel geweld in Liberia toegang hebben tot justitie. Daarnaast gaat ze als expert in gesprek met de VN-Speciaal Vertegenwoordiger inzake Geweld tegen Kinderen Najat Maalla M’Jid over het ontwikkelen van een kindvriendelijke SDG Voluntary National Review. Miatta geeft aan dat de VN en lidstaten ervoor moeten zorgen dat jongeren en kinderen meer betrokken worden bij de implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en het VNR-proces op nationaal, regionaal en internationaal niveau.

Najat, VN-Speciaal Vertegenwoordiger inzake Geweld tegen Kinderen

“Voor mij zijn de beste experts kinderen zoals Miatta. Het is belangrijk dat kinderen worden gezien als actieve actoren en niet alleen als ontvangers van diensten. Ze spelen een grote rol bij het vergroten van het bewustzijn en het bepleiten tot verantwoording over onze beloftes en om staten kinderen centraal te laten stellen. Kinderen moeten worden gezien als belangrijke partner en te alle tijden kunnen partciperen. Dit is de grote uitdaging voor de VN en voor de lidstaten.”

Verder bepleit Najat tot echt luisteren naar kinderen en zorg te dragen voor jongerenparticipatie op een ethische, betekenisvolle en inclusieve manier. Het gaat om het welzijn van kinderen en dit centraal stellen in planning en in budget. Overheden hebben sterke politieke verplichtingen, maar het grote probleem is de financiering. Het is belangrijk jongerenparticipatie als investering te zien, niet alleen als een uitgave. Dit is volgens Najat niet alleen belangrijk voor de toekomstige generatie, maar voor de hele samenleving. Miatta beaamt dit en is trots dat ze samen met de vijf andere jonge meisjesrechtenverdedigers haar stem mocht laten horen tijdens het HLPF en zo aandacht heeft kunnen vragen voor de implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen in Liberia. 

Girls Advocacy Alliance

Miatta is betrokken bij Defence for Children Liberia en heeft de HLPF sessies vanuit het kantoor in Monrovia gevolgd om ervoor te zorgen dat ze toegang heeft tot internet. Miatta maakt deel uit van het Girls Advocacy Alliance programma, een samenwerking van Plan International Nederland, Defence for Children – ECPAT, Terre des Hommes en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze alliantie heeft tot doel de bestrijding van geweld tegen meisjes en jonge vrouwen en lobbyt voor het vergroten van hun economische participatie. Eén van de onderdelen van de GAA is het trainen en begeleiden van jongerengroepen in Sierra Leone, Nepal, Bangladesh, de Filipijnen, Ethiopië, Kenia, Uganda, Ghana, Liberia en India.

Meer informatie

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Lidstaten VN spreken Liberia aan over naleving meisjesrechten

Iedere vijf jaar kan een land een Universal Periodic Review (UPR) indienen bij de Verenigde Naties om de mensenrechtensi…


Lees meer

Defence for Children Sierra Leone onderdeel Presidential Taskforce tegen seksueel geweld

In november is Abdul Manaff Kemokai, directeur van Defence for Children Sierra Leone, toegetreden als lid van de ‘Presid…


Lees meer

Wereldmeisjesdag 2020: 'Mijn stem, onze gelijke toekomst'

Ieder jaar op 11 oktober richt de wereld zich op de rechten van meisjes, om meisjes in staat te stellen hun stem verster…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee