Scroll down

Alternate Text

Terminologiegids voor de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik

Woorden doen ertoe en dat geldt ook in de context van seksueel geweld tegen kinderen. Hoewel het nooit de schuld van het kind zelf is, leggen sommige termen de verantwoordelijkheid bij het kind in plaats van bij de dader. Woorden als ‘kinderprostituee’, ‘loverboy’ en ‘pedofiel’ zijn bovendien verre van onschuldig. Ze doen geen recht aan de ernst van de gepleegde misdrijven en de noodzaak tot uitbanning ervan. Ook kwetsen ze slachtoffers vaak onnodig. Doordacht en uniform taalgebruik leidt tot betere belangenbehartiging, wetgeving en beleid. Daarom is het essentieel dat alle personen en instanties die zich inzetten voor de bescherming van kinderen tegen seksueel geweld qua taalgebruik op één lijn zitten.

Terminologiegids

Met het oog op het bovenstaande ontwikkelden Defence for Children – ECPAT en Terre des Hommes Nederland een Nederlandse taalgids met richtlijnen voor taalgebruik dat betrekking heeft op seksuele uitbuiting en seksueel misbruik van kinderen. Deze Terminologiegids is een aan de Nederlandse context aangepaste en vertaalde versie van de door ECPAT International ontwikkelde ‘Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse’ uit 2016, ook wel Luxembourg Guidelines genoemd.

In de gids staan meer dan negentig termen over seksuele misdragingen tegen kinderen, vormen van seksuele uitbuiting, geproduceerd materiaal, methodiek van benadering en slachtoffer- en daderschap. De gids licht iedere term uitgebreid toe aan de hand van (inter)nationale wet- en regelgeving en geldende terminologie. Per term volgt een gebruiksadvies: bruikbaar zonder zorgen, alleen met specifieke aandacht gebruiken of ieder gebruik vermijden.

Celine Verheijen

“Sommige woorden die mensen gebruiken kunnen, vaak onbedoeld, de verantwoordelijkheid bij het slachtoffer leggen. Dat maakt slachtoffers kwetsbaarder en legt de focus op hen, in plaats van op de oorzaak van seksuele uitbuiting: de daders. Het is daarom belangrijk je woorden bewust te kiezen.”

Over het belang van een bewuste woordkeuze ontwikkelden wij, samen met Terre des Hommes Nederland en ervaringsdeskundigen van platform HOPE, een initiatief van de Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting waar Defence for Children - ECPAT onderdeel van uitmaakt, bovenstaande video.

Termenchecker

Met behulp van onze, op de Terminologiegids gebaseerde, online termenchecker kan snel worden gecheckt of een term een algemeen overeengekomen betekenis heeft (neutrale term), of deze speciale aandacht behoeft of dat de term mogelijk stigmatiserend is dan wel de verantwoordelijkheid ten onrechte bij het slachtoffer legt. Voor deze ongewenste termen biedt de Termenchecker passende alternatieven.

Meer informatie:

De terminologierichtlijnen zijn beschikbaar in het Engels, Spaans, Frans, Turks en Duits en zijn hier te vinden

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee