Scroll down

Alternate Text

Terminologierichtlijnen seksuele uitbuiting van kinderen

De uitdaging

Woorden zijn belangrijk omdat ze van invloed zijn op hoe we problemen conceptualiseren, prioriteren en reacties vormgeven. Inconsistent taalgebruik kan leiden tot inconsistente wetten en beleidsreacties. Seksuele uitbuiting van kinderen en seksueel misbruik zijn complexe fenomenen waarbij meerdere actoren betrokken zijn en waarvoor een multisectorale reactie vereist is. Het ontbreken van een gemeenschappelijke taal ondermijnt wereldwijde inspanningen om kinderen te beschermen. Bovendien worden sommige van deze woorden als kwetsend ervaren door de betrokkenen en maakt beschuldigend taalgebruik mensen juist kwetsbaarder. Kinderprostitutie is geen vorm van prostitutie, kinderporno is geen vorm van pornografie en kindersekstoerisme is geen vorm van toerisme, maar vormen van kinderuitbuiting en overal ter wereld strafbaar! Dat zou de terminologie ook moeten uitdragen. Ook het woord -pedo- wordt te pas en te onpas gebruikt en zorgt regelmatig voor gevaarlijke situaties voor mensen die van pedofilie beschuldigd worden. Door hen als monsters af te schilderen en daarmee in een isolement te jagen, helpen we kinderen niet.

Wat doen we

In 2016 heeft een Interagency Working Group onder leiding van ECPAT International richtlijnen opgesteld voor de terminologie over seksuele uitbuiting en seksueel misbruik van kinderen. De Terminology Guidelines zijn beschikbaar in het Engels, Spaans, Frans, Turks en Duits en zijn te vinden op de website. Deze terminologierichtlijnen vertalen we in dit project naar de Nederlandse context. De betekenissen van de termen worden vanuit taalkundig perspectief uitgelegd en het gebruik ervan geanalyseerd. Waar behoefte is aan bedachtzaamheid bij het gebruik van een bepaalde term wordt dit aangegeven. Daarnaast wordt het gebruik van bepaalde andere termen afgeraden. Dit doen we niet alleen. Het is juist belangrijk dat de terminologie gedragen wordt door mensen in het werkveld. Door middel van brainstorm- en consultatiesessies wordt een groot aantal stakeholders uit het werkveld betrokken, zodat de Nederlandse termen bekend zijn en gedragen worden. Het project loopt van september 2020 tot en met juni 2022. 

De resultaten

De terminologierichtlijnen zijn het resultaat van de multistakeholder discussies en bevatten een aantal termen die professionals en internationale stakeholders dagelijks toepassen in hun werkzaamheden ter voorkoming en bestrijding van seksuele uitbuiting en seksueel kindermisbruik. Ze zijn bedoeld om universeel toepasbaar te zijn om seksuele uitbuiting en misbruik van kinderen in alle situaties tegen te gaan. Hiervoor ontwikkelen we de volgende materialen:

  • Rapport met vertaling van de Terminology Guidelines naar Nederlandse context
  • Websitepagina met terminologie als stoplicht weergegeven
  • Flyers en muismatten met terminologie als stoplicht weergegeven
  • Promotiefilmpje

De impact

De impact van woorden is groot. Zowel voor slachtoffers als voor daders. Wanneer de media en experts stigmatiserende woorden vermijden en de bejegening doordacht en uniform is, zullen inspanningen om kinderen te beschermen effectiever zijn en beter op elkaar aansluiten.

Onze belofte

Wij werken eraan om ervoor te zorgen dat andere termen gangbaar worden en termen als 'kinderprostitutie', 'kinderprostituee', 'kinderporno' of 'pedo' tot het verleden horen. Met dit project willen we de pers en andere stakeholders in het veld van de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting overtuigen om andere woorden te gebruiken. Woorden die niet stigmatiserend of kwetsend zijn.

Samenwerking

Dit project voeren we samen uit met Terre des Hommes. Professor Jaap Doek, voormalig voorzitter van het VN-Kinderrechtencomité en medeauteur van de originele Engelse versie (de Luxembourg Terminology Guidelines), treedt op als adviseur. Als adviseurs zijn ook de Universiteit Leiden, het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld betrokken. Het project wordt gefinancierd door Terre des Hommes en verschillende fondsen van Defence for Children – ECPAT.

Titels krantenberichten die we in de toekomst anders willen zien

  • Tientallen jongens prostitueren zich rond Eindhoven
  • Pedo uit Lelystad thuis belaagd
  • Beatrice verkocht haar lichaam
  • Actie voor kindprostituees levert tonnen op
  • Scholieren verspreiden kinderporno op WhatsApp

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met:

Celine Verheijen
Telefoon: 071 5160980

STUUR EEN E-MAIL

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee