Scroll down

Alternate Text

Re-integratie van slachtoffers mensenhandel

De uitdaging

De afgelopen twee jaar zijn belangrijke stappen gezet in de aanpak van rondtrekkende Oost-Europese kinderen, die gedwongen worden om diefstallen te plegen. Deze aanpak is zich meer gaan richten op de bescherming van deze kinderen. Voorheen werden de kinderen aangemerkt als dader. Nu is er meer oog voor deze kinderen als slachtoffers van uitbuiting. Toch is er voor hen vaak nog onvoldoende perspectief. Vooralsnog verdwijnt ongeveer de helft van deze kinderen na kortere of langere tijd uit de opvanginstelling. De andere helft wordt teruggestuurd naar het land van herkomst, zonder dat er zicht is op verbetering van hun situatie. Het kind blijft zo kwetsbaar voor uitbuiting.

In 2016 zijn in Nederland 252 kinderen met een Oost-Europese nationaliteit aangehouden voor delicten als winkeldiefstal, zakkenrollerij, babbeltrucs en woninginbraak.

In het Europese project Safe Havens is Defence for Children - ECPAT partner onder leiding van het Leger des Heils. Dit project heeft als doel slachtoffers van mensenhandel te ondersteunen bij hun re-integratie. Het project wordt uitgevoerd in Nederland, Zweden, Roemenië, Moldavië en Bosnië. Defence for Children - ECPAT werkt samen met het Leger des Heils aan duurzame oplossingen voor Oost-Europese kindslachtoffers van uitbuiting. Het project loopt van november 2016 tot november 2018.

Wat doen we?

Samen met Leger des Heils Nederland voert Defence for Children - ECPAT vier activiteiten uit ten behoeve van rondtrekkende Oost-Europese kinderen:

1.    Onderzoek naar grensoverschrijdende kinderbeschermingszaken van Oost-Europese kinderen onder voogdij van het Leger des Heils. Negentien zaken worden gevolgd vanaf de eerste aanhouding tot en met het vinden en uitvoeren van een duurzame oplossing.

2.    Het Leger des Heils werkt samen met andere zorgpartners aan een speciaal zorgaanbod dat aansluit bij de behoeftes van deze kinderen.

3.    Het Leger des Heils ontwikkelt handvaten om het belang van het kind beter te kunnen bepalen, en om te zorgen voor een duurzame en veilige re-integratie van het kind.

4.    Pleitbezorging richting de ketenpartners, zoals DT&V, Centrale Autoriteit, Raad voor de Kinderbescherming en kinderrechters, moet knelpunten wegnemen die een duurzame oplossing in het belang van het kind in de weg staan.

Resultaten

  • Onderzoek van Defence for Children – ECPAT naar de bescherming van rondtrekkende (alleenstaande) Oost-Europese kinderen in de zorg van het Leger des Heils, inclusief gesprekken met de kinderen zelf, heeft laten zien wat hun specifieke behoeftes zijn, wat kansen en knelpunten in hun bescherming zijn, en welke ketenpartners daarbij een rol spelen.
  • Procedures zijn ontwikkeld door het Leger des Heils Nederland om tot een duurzame oplossing te komen voor rondtrekkende (alleenstaande) Oost-Europese kinderen, gebaseerd op het belang van het kind. Deze oplossing kan worden gevonden in Nederland, het land van herkomst, of een derde land.
  • Opvang voor rondtrekkende en alleenstaande Oost-Europese kinderen biedt toegang tot onderwijs, interculturele bemiddeling en vertaling, psychosociale ondersteuning en er wordt gewerkt aan re-integratie.
  • Het zorgaanbod van zorgaanbieders is verbeterd en aangepast aan de specifieke behoefte van deze kinderen. De mening van het kind zelf wordt hierin betrokken.
  • Alle ketenpartners die betrokken zijn bij de bescherming van rondtrekkende (alleenstaande) Oost-Europese kinderen laten bij hun maatregelen het belang van het kind de eerste overweging zijn.

Impact

Rondtrekkende (alleenstaande) Oost-Europese kinderen in de zorg van het Leger des Heils worden beschermd tegen uitbuiting door hen betere toegang te geven tot voorzieningen. Deze voorzieningen voldoen aan de behoeftes van kinderen. Het vinden van een duurzame oplossing voor deze kinderen staat centraal.

Samenwerking

In het Europese project Safe Havens is Defence for Children - ECPAT partner onder leiding van het Leger des Heils. Dit project is een follow-up van het Mario-project. 

Financiering

Het project Re-integratie van slachtoffers mensenhandel (Safe Havens) wordt medegefinancierd door de Europese Unie (AMIF – Asylum, Migration and Integration Fund).

Meer informatie

Andreea, 16 jaar

Andreea (16) uit Roemenië is in Nederland met haar man en schoonouders om winkeldiefstallen te plegen. Wanneer zij wordt aangehouden, komt de schoonfamilie haar halen, maar ze kunnen hun identiteit niet aantonen. Andreea wordt hierdoor in een gesloten instelling geplaatst. In Roemenië heeft Andreea een kindje van 2 jaar, dat bij haar ouders verblijft, die ze al zeker 9 maanden niet heeft gezien. Op de groep huilt Andreea veel, maar laat ze ook opstandig gedrag zien. Voor de instelling is het zeer moeilijk om bij haar aan te sluiten.

In Nederland vormen Defence for Children en ECPAT één organisatie.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met:

Iara de Witte
Telefoonnummer: 071 5160980

Stuur een E-mail

 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee