Scroll down

Alternate Text

Bescherming tegen criminele uitbuiting

De uitdaging

Rondtrekkende Oost-Europese kinderen zijn kwetsbaar voor uitbuiting van criminele activiteiten in Nederland. In de bescherming van deze kinderen wordt tekort geschoten. Zij worden zelden herkend als mogelijke slachtoffers van mensenhandel. Het zorgaanbod is bovendien versnipperd. Deze is afhankelijk van of zij worden gezien als jeugddelinquent of slachtoffer. Daarnaast hangt het ook af van de verblijfsrechtelijke status en de gemeente waar het kind is aangetroffen. Passende opvang ontbreekt. De kinderen verdwijnen uit open jeugdzorginstellingen. Gesloten instellingen zijn niet bedoeld voor, en niet ingericht op, deze problematiek. Ten slotte worden zij veelal teruggestuurd naar het land van herkomst zonder belangenafweging of een duurzame oplossing. Het kind blijft zo kwetsbaar voor uitbuiting.

Rondtrekkende Oost-Europese kinderen die worden aangehouden voor het plegen van diefstal worden vaak gezien en behandeld als jeugddelinquent. Uitbuiting van kinderen voor gedwongen criminaliteit wordt nog nauwelijks erkend en herkend. Het is daarom niet bekend hoeveel kinderen slachtoffer worden van deze vorm van mensenhandel. In 2014 zijn in Nederland 168 kinderen met een Oost-Europese nationaliteit aangehouden.

Het Mario Project is een Europees project, gecoördineerd door Terre des Hommes Hongarije, waaraan 19 organisaties meewerken in 16 landen en loopt van 2009 - 2016.

Wat doen we?

Het project is gericht op het verbeteren van de bescherming van rondtrekkende Oost-Europese kinderen die kwetsbaar zijn voor misbruik, uitbuiting en/of mensenhandel.

Dit doen we in Nederland door:

  • Het ontwikkelen van procedures om tot een duurzame oplossing te komen voor rondtrekkende en alleenstaande Oost-Europese kinderen, gebaseerd op het belang van het kind.
  • Opvang te ontwikkelen voor rondtrekkende en alleenstaande Oost-Europese kinderen. We zorgen voor de toegang tot onderwijs, interculturele bemiddeling en vertaling, psychosociale ondersteuning en hulp bij re-integratie.

Op Europees niveau werken we aan:

  • Gelijkwaardige bescherming voor alle migrantenkinderen, onafhankelijk van de nationaliteit (ander EU-land of een derde land) en gelijk aan het niveau van bescherming van kinderen in het land van bestemming.
  • Het verbeteren van transnationale samenwerking in deze grensoverschrijdende kinderbeschermingszaken. Vanwege de hoge mobiliteit van kinderen binnen Europa is dit nodig. Deze samenwerking is nu beperkt en er wordt ad-hoc gereageerd. Het ontbreekt aan continuïteit in de bescherming van kinderen en preventie en re-integratiestrategieën. Procedures duren lang en zijn gericht op de terugkeer van het kind in plaats van het verzamelen van informatie om het belang van het kind te kunnen bepalen.

Resultaten

  • Procedures zijn ontwikkeld om tot een duurzame oplossing te komen voor rondtrekkende en alleenstaande Oost-Europese kinderen, gebaseerd op het belang van het kind.
  • Alle instanties die betrokken zijn bij de bescherming van rondtrekkende of alleenstaande Oost-Europese kinderen laten bij hun maatregelen het belang van het kind de eerste overweging zijn.
  • Opvang voor rondtrekkende en alleenstaande Oost-Europese kinderen biedt toegang tot onderwijs, interculturele bemiddeling en vertaling, psychosociale ondersteuning en er wordt gewerkt aan re-integratie.
  • Het zorgaanbod van zorgaanbieders is verbeterd en aangepast aan de specifieke behoefte van deze kinderen. De mening van het kind zelf wordt hierin betrokken.

Impact

Rondtrekkende en alleenstaande Oost-Europese kinderen worden beschermd tegen uitbuiting door hen betere toegang te geven tot voorzieningen. Deze voorzieningen voldoen aan de behoeftes van kinderen. Het vinden van een duurzame oplossing voor deze kinderen staat centraal.

Samenwerking

Het Mario project is een Europees project, gecoördineerd door Terre des Hommes Hongarije. Het project loopt sinds 2009 en kent verschillende fases. De huidige fase is gericht op het verbeteren van de bescherming van rondtrekkende Oost-Europese kinderen die kwetsbaar zijn voor misbruik, uitbuiting en/of mensenhandel. Het doel is om multilaterale oplossingen voor de problemen te vinden waarmee kinderen worden geconfronteerd voorafgaand, tijdens of na de migratie, en die een gecoördineerde aanpak vereisen. Hieraan nemen 19 organisaties deel in 16 landen: Bulgarije, Polen, Albanië, Hongarije, Kosovo, Roemenië, Griekenland, Italië, Macedonië, Nederland, Bosnië en Herzegovina, België, Tsjechië, Montenegro, Servië en Slowakije. Allen landen van herkomst, doorreis-, en bestemmingslanden.

Financiering

Het Mario project wordt gefinancierd door de Europese Commissie en de OAK Foundation.

Liviu, 17 jaar

Liviu uit Roemenië leeft in Nederland op straat. Hij is verschillende keren opgepakt wegens winkeldiefstal, in een jeugdzorginstelling geplaatst en vervolgens teruggestuurd naar Roemenië. Hoewel wordt vermoed dat zijn ouders hem stimuleren om in Nederland te stelen, werd hij onlangs voor de derde keer teruggestuurd. Kinderen als Liviu blijven zo kwetsbaar voor uitbuiting en hebben dringend bescherming nodig.

Contact:

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met:

Iara de Witte
Telefoon: 071 5160980

Stuur een e-mail

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee