Scroll down

Alternate Text

Tussentijdse evaluatie Girls Advocacy Alliance programma positief

Halverwege het programma van de Girls Advocacy Alliance is een mid term review gedaan om de effectiviteit van het programma te meten. Daarbij is gebruik gemaakt van Outcome Harvesting, een methode die bijzonder geschikt is om resultaten van advocacy programma’s dit soort programma’s te identificeren en bij te houden. In totaal zijn tijdens de eerste helft van het programma 750 outcomes gerapporteerd. Deze zijn gebruikt als basis voor de evaluatie, net zoals de succesvolle en minder succesvolle casestudies van de tien landenteams verbonden aan het programma. De mid term review laat zien dat de partners met hun lobby en advocacy belangrijke bijdragen hebben geleverd aan het beëindigen van geweld tegen meisjes en de versterking van de economische positie van meisjes en jonge vrouwen.

1. Leiders veroordelen schadelijke praktijken

Door de inzet van campagnes en dialogen, is er een verandering in sociale normen waar te nemen. Sleutelfiguren binnen gemeenschappen, zoals traditionele en religieuze leiders, spreken zich steeds vaker uit tegen schadelijke praktijken.

In Liberia is de bescherming van vrouwen en meisjes op de agenda gezet door de ontwikkeling van “community by-laws” (lokale verordeningen). Gendergerelateerd geweld is nu strafbaar. De by-laws zijn ontwikkeld in een proces waarbij de hele gemeenschap betrokken is. Nu is geweld tegen meisjes geen individuele zaak meer, maar wordt het stoppen ervan gezien als een verantwoordelijkheid van de gehele gemeenschap.

2. Geweld tegen meisjes en economische empowerment staat op de nationale agenda

Er is stevig geïnvesteerd in het versterken van relaties met politieke actoren en ambtenaren. Zij vinden geweld tegen meisjes en economische empowerment van jonge vrouwen en meisjes steeds belangrijker. Zowel lokale als nationale overheidsinstanties zijn begonnen met het aanpassen of hervormen van wetten, regels en beleid, en starten met de implementatie ervan.

Een goed voorbeeld is de harmonisatie van de wet tegen kindhuwelijken in Sierra Leone. Trouwen onder 18 jaar is verboden, maar de Customary Marrriage Act uit 2007 staat ouders en ambtenaren toe om toestemming te geven aan een kindhuwelijk. In samenwerking met de organisaties binnen de Girls Advocacy Alliance hebben betrokken ambtenaren een ontwerp wet opgesteld om deze tegenstrijdigheid op te heffen en kindhuwelijken uit te bannen: de Child Marriage Act 2018. Deze wet zal in het parlement besproken worden. Een stap in de goede richting die de partners in Sierra Leone nauwgezet blijven volgen.

3. Betere samenwerking tussen maatschappelijke organisaties

Samen sta je sterker en daarom zoeken teams ook naar mogelijkheden om samen te werken met gelijkgestemde maatschappelijke organisaties om meisjesrechten op de agenda te krijgen. In meerdere landen waar de Girls Advocacy Alliance actief is, hebben de partners maatschappelijke organisaties geholpen om via netwerken een krachtiger stem te laten horen voor de rechten van meisjes en jonge vrouwen.

In Ethiopië hebben we bijvoorbeeld verschillende stakeholders bij elkaar gebracht om te werken aan meer aandacht voor meisjesrechten en kinderbescherming. De organisaties willen met de overheid samenwerken om meisjesrechten te verankeren in de samenleving. Het model is zo succesvol dat het ook wordt toegepast door soortgelijke organisaties en platforms in Ethiopië.

<tekst gaat door onder video>

Bekijk de video die tijdens de mid term review is gemaakt, met beelden uit Ghana, Uganda, Filipijnen en Sierra Leone.

4. In gesprek met de private sector

De rol van de private sector is onmisbaar om de economische positie van jonge vrouwen te verstevigen en geweld tegen meisjes te stoppen. We gaan daarom het gesprek aan met bedrijven zodat ook het bedrijfsleven actie onderneemt en beleid maakt om meisjes en jonge vrouwen te ondersteunen.

In Sierra Leone hebben jonge vrouwen, met ondersteuning van het programma, hun uitdagingen bij het zoeken van werk gedeeld met het bedrijf Bottling Company en een vertegenwoordiger van het ministerie van werkgelegenheid. De bedrijfsvertegenwoordiger wil nu graag een percentage van de beschikbare banen beschikbaar stellen voor jonge vrouwen. Ook komt er een openbaar informatiebord met onder andere vacatures, waar ook vrouwen makkelijk informatie kunnen vinden.

5. Capaciteitsversterking van maatschappelijke organisaties

Een belangrijk onderdeel van het programma is het verder versterken van de lobby en advocacy capaciteiten van de maatschappelijke organisaties die lokaal betrokken zijn bij de uitvoering van het programma. De mid term review bevestigt dat het programma niet alleen met gerichte training, kennis en ondersteuning de effectiviteit van de lobby en advocacy activiteiten van deze organisaties versterkt; deelname aan het programma heeft ook een positief effect op capaciteiten van de organisaties in het algemeen.

Een voorbeeld uit Ghana laat zien dat de partner organisaties via het programma kennis, vaardigheden en contacten hebben opgedaan waardoor zij jongerenactivisten konden ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van actieplannen in de uitvoering. Ook wisten zij de jongerenactivisten een platform te bieden, en bouwden zij een coalitie van activisten uit verschillende regio’s van het land.

6. Leren

In de mid term review komt verder naar voren dat er veel potentie is om van elkaar te leren, zowel tussen de verschillende programmaonderdelen als tussen de organisaties in de alliantie. Om het leren binnen de alliantie verder te stimuleren besloot de alliantie om tijdens de mid term review een ‘learning booklet’ te ontwikkelen op basis van case stories uit verschillende landen. Ook werden drie korte documentaires geproduceerd over ‘societies in transition’, het veranderen van de sociale normen over gender gerelateerd geweld en economische uitsluiting. De documentaires gaan over de impact van het programma in de Filippijnen, Ghana en Uganda.

Hoe verder?

Hoewel er veel bereikt is, is het einde van geweld tegen meisjes en economische uitsluiting van jonge vrouwen en meisjes nog niet in zicht. Resultaten gerelateerd aan het betrekken van de private sector lopen achter op planning. Het werken met het bedrijfsleven is voor veel organisaties binnen de Girls Advocacy Alliance relatief nieuw en in de praktijk kost het opbouwen van relaties, ervaring en expertise veel tijd. Het programma gaat de komende periode verder met de samenwerking op de verschillende niveaus via haar lobby en advocacy strategieën, waaronder het trainen van meisjes en jonge vrouwen als youth advocates. Zij brengen immers de verandering van de toekomst.

Girls Advocacy Alliance programma

De Girls Advocacy Alliance is een samenwerking tussen Plan International Nederland, Terre des Hommes en Defence for Children – ECPAT. Het programma wordt uitgevoerd in strategisch partnerschap met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het programma loopt van januari 2016 tot en met december 2020 en wordt uitgevoerd in tien landen: Ethiopië, Sierra Leone, Liberia, Ghana, Kenia, Uganda, India, Bangladesh, Nepal en de Filipijnen. Voor meer informatie over de Girls Advocacy Alliance, zie www.girlsadvocacyalliance.org.

Meer informatie:

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee