Scroll down

Alternate Text

Girls Advocacy Alliance Programma

De uitdaging

Het VN-Kinderrechtenverdrag geldt voor alle kinderen. Toch wordt een groot deel van de meisjes in ontwikkelingslanden vaak achtergesteld en gediscrimineerd. Naar verwachting worden de komende tien jaar wereldwijd ruim 100 miljoen meisjes uitgehuwelijkt; waarvan sommigen niet ouder dan 12 jaar. Daarnaast gaan 62 miljoen meisjes nog steeds niet naar school. Van alle slachtoffers van seksueel geweld is de helft een meisje van 15 jaar of jonger. Geweld tegen meisjes is een urgent probleem en meisjes in ontwikkelingslanden zijn bijzonder kwetsbaar.

Meisjes in Ethiopië, Liberia, Sierra Leone en Ghana, waar we met het Girls' Advocacy Alliance programma werken, worden door discriminerend beleid, sociale normen en gewoonterecht aanhoudend achtergesteld. Ze krijgen te maken met kindhuwelijken, meisjesbesnijdenis, seksueel geweld en (seksuele) uitbuiting. Ook vallen meisjes massaal uit in het voortgezet en beroepsonderwijs. Hun kans ooit nog een 'fatsoenlijke' baan te krijgen is minimaal. En omgekeerd; zonder inkomen en zelfstandigheid, zijn ze kwetsbaarder voor geweld. Daarnaast zijn de programmalanden Liberia en Sierra Leone fragiele staten, wat inhoudt dat deze landen zeer slecht in staat zijn om in basisvoorzieningen, zoals gezondheidszorg te kunnen voorzien.

Het Girls' Advocacy Alliance Programma werkt samen met Plan Nederland en Terre des Hommes en maakt Defence for Children - ECPAT deel uit van de programma's in Ethiopië, Ghana, Liberia en Sierra Leone. Het programma loopt van januari 2016 tot en met december 2020.

Wat doen we?

Defence for Children implementeert met de Girls Advocacy Alliance en haar wereldwijde netwerk van maatschappelijke organisaties, een programma in Bangladesh, India, Nepal, Filipijnen, Ethiopië, Ghana, Kenia, Liberia, Sierra Leone en Oeganda. We richten ons op internationaal, nationaal en regionaal niveau. De alliantie pakt geweld tegen meisjes en jonge vrouwen aan en zet zich in om de (economische) positie van meisjes en jonge vrouwen te verbeteren door lobby en beleidsbeïnvloeding.

  • Het programma richt zich op de thema's: commerciële seksuele uitbuiting, seksueel geweld en misbruik, vrouwelijke genitale verminking, kinderhandel en kindhuwelijken en toegang tot voortgezet en beroepsonderwijs, fatsoenlijk werk en vrouwelijk ondernemerschap.
  • De capaciteit van maatschappelijke organisaties en netwerken in de programmalanden, zoals kinderrechtenorganisaties en vrouwenorganisaties wordt versterkt. Zo kunnen de maatschappelijke organisaties in hun eigen land, effectief pleiten voor meisjesrechten en lobby voeren.
  • De nationale partners beïnvloeden de overheid, het algemene publiek, gemeenschappen en de private sector om steun te krijgen voor verbeterde wetgeving, beleid en praktijk bij het voorkomen en bestrijden van gendergerelateerd geweld en economische uitsluiting van meisjes.
  • De partners beïnvloeden regionale organen zoals de Afrikaanse Unie en internationale mensenrechteninstrumenten zoals het VN-Kinderrechtencomité.
  • De Nederlandse alliantiepartners spreken het Nederlandse bedrijfsleven en de nationale overheid aan om zich in te zetten tegen geweld tegen meisjes in ontwikkelingslanden en hun economische positie te versterken.

Resultaten

De partners van het Girls Advocacy Alliance Programma werken op de volgende manieren aan de thema's:

  • door er voor te zorgen dat invloedrijke leiders van de lokale gemeenschap (bv. religieuze leiders) waarden en normen uitdragen die meisjes in een positief daglicht stellen en hun ontwikkeling in de maatschappij stimuleren. Deze lokale maatschappelijke leiders geven het goede voorbeeld door dit ook in eigen praktijk toe te passen.
  • door maatschappelijke organisaties en netwerken te ondersteunen in de lobby om geweld tegen meisjes en economische uitbuiting te stoppen. 
  • te stimuleren dat het bedrijfsleven actief werkt aan de bestrijding van geweld tegen meisjes in hun bedrijfsketen. Ze zorgen voor meer veilige werkplekken en betere werkomstandigheden voor meisjes.
  • door te pleiten voor effectievere uitvoering van wetgeving en overheidsbeleid ter bescherming van meisjes en jonge vrouwen en de verbetering van hun economische positie, in overeenstemming met mensenrechtenverdragen.

Impact

Geweld tegen meisjes en jonge vrouwen en de ontkenning van hun economische rechten staat het bereiken van daadwerkelijke gendergelijkheid in de weg. De Girls Advocacy Alliance wil bijdragen aan de uitbanning van beide vormen van gender discriminatie. Door het versterken van het maatschappelijk middenveld willen we dat de rechten van meisjes daadwerkelijk worden gerealiseerd. Met het programma leveren we een bijdrage aan de uitbanning van alle vormen van gendergerelateerd geweld tegen meisjes en jonge vrouwen, en hun economische empowerment.

Samenwerking

De Girls Advocacy Alliance is een initiatief van de Nederlandse ngo's: Plan Nederland, Defence for Children – ECPAT  en Terre des Hommes en valt binnen het Strategisch Partnerschap met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Defence for Children - ECPAT maakt deel uit van de  de programma's in Ethiopië, Ghana, Liberia en Sierra Leone met onze partners Forum on Sustainable Child Empowerment, The Ghana NGO Coalition on the Rights of the Child, Defence for Children Ghana, Defence for Children Liberia en Defence for Children Sierra Leone.

Financiering

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is strategisch partner en financiert het Girls' Advocacy Alliance Programma.

Het jaarverslag met resultaten van 2017

Het jaarverslag met resultaten van 2016

Ayesha Munu

Ayesha Munu is als jonge mensenrechtenverdedigster, betrokken bij het Girls Advocacy Alliance Programma. Zij wordt door Defence for Children Sierra Leone gesteund in het ontwikkeling van haar boodschap voor een gelijke positie voor meisjes in Sierra Leone. Zo is er in Sierra Leone geen verbod op meisjesbesnijdenis en trouwt bijna de helft van de meisjes voor hun achttiende verjaardag. Ayesha spreekt de lokale overheid en traditionele leiders hierop aan en zet zich actief in voor de meisjes door incidenten van geweld te rapporteren.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met:

Joyce Brummelman
Telefoon: 071 5160980

Stuur een e-mail

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee