Scroll down

Alternate Text

Recht op opvang

Het verkrijgen van sociale voorzieningen is voor ongedocumenteerde kinderen vaak moeilijk. In 2010 heeft het Europees Comité voor Sociale Rechten, naar aanleiding van een klacht van Defence for Children, geoordeeld dat Nederland gezinnen zonder rechtmatig verblijf niet op straat mag zetten. Kinderen in Nederland hebben dus altijd recht op opvang door de Staat, ongeacht of er een verblijfsprocedure loopt of niet. Na deze uitspraak zijn de gezinslocaties opgericht. Gezinnen moeten hier onder toezicht van de overheid verblijven en kunnen met dwang worden uitgezet naar hun land van herkomst. De bewoners in de gezinslocaties ontvangen een financiële bijdrage voor de eerste levensbehoeften. Minderjarige kinderen ontvangen zak- en weekgeld.

Ook heeft het Europees Comité voor Sociale Rechten in 2014 bepaald dat er een schending van het Europees Sociaal Handvest plaatsvond door de Nederlandse Staat, omdat die ongedocumenteerden ten onrechte uitsloot van basisvoorzieningen zoals voedsel, kleding en onderdak. Deze uitspraak heeft in 2014 geleid tot de zogenoemde bed-bad-brood-regeling (BBB-regeling). De regering besloot ongedocumenteerden van opvang, kleding en voedsel te voorzien en dit op gemeentelijk niveau te regelen. In de praktijk mochten dak- en thuislozenopvangen mensen niet meer weigeren op basis van hun verblijfsstatus. Sommige gemeenten hebben speciale opvang georganiseerd voor ongedocumenteerden, terwijl andere een leefgeld-regeling troffen. Daardoor konden dak- en thuisloze ongedocumenteerden binnen hun eigen netwerk verblijven en met de kleine bijdrage in hun eerste levensbehoeftes voorzien. De Raad van State en de Centrale Raad van Beroep hebben deze plicht echter in 2015 weer teniet gedaan. Sommige gemeenten zijn doorgegaan met het BBB-aanbod, maar vele zijn hiermee sindsdien gestopt. In 2019 zijn vijf gemeentelijke organisaties samen gaan werken met het Rijk in de Landelijke Vreemdeling Voorziening. Daarvoor gelden strenge toelatingscriteria: met uitzondering van Utrecht worden gezinnen met kinderen geweigerd in de LVV. Omdat veel BBB-voorzieningen al gesloten zijn, kunnen talloze ongedocumenteerden nu nergens meer terecht voor hulp.

TIP: Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderdak. Ongedocumenteerde kinderen en hun ouders kunnen aan het COA vragen om toegang tot een gezinslocatie. Bespreek dit wel met een organisatie of advocaat, omdat het invloed kan hebben op de procedure en/of uitzetting.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee