Scroll down

Alternate Text

Dossier: Inclusief Onderwijs

De achtergrond

Op grond van internationale verdragen heeft ieder kind in Nederland recht op onderwijs in een inclusief onderwijssysteem. De overheid moet zorgen voor een onderwijssysteem dat gebaseerd is op gelijke kansen. Alle kinderen moeten zich thuis en veilig voelen op school en waar mogelijk samen naar school kunnen gaan – ongeacht hun achtergrond of ondersteuningsbehoefte. Toch worden sommige kinderen buitengesloten van regulier onderwijs en kunnen zij niet samen met leeftijdsgenootjes naar een school in de buurt. Of ze gaan wel naar school, maar zonder de juiste zorg en ondersteuning te krijgen die nodig is om volwaardig te kunnen deelnemen. Andere kinderen zitten thuis en kunnen überhaupt niet naar school.

Defence for Children vindt dat het tijd is voor verandering. Tijd om in te zien dat ‘passend onderwijs’ niet hetzelfde is als ‘inclusief onderwijs’. Het is tijd dat het belang van het kind en het recht op een zo volledig mogelijke ontwikkeling en ontplooiing voorop komt te staan. Defence for Children zet zich in voor het inclusief maken van klassen, scholen en het onderwijssysteem als zodanig. Wij pleiten voor een systeem waarvan niemand wordt buitengesloten, waarin diversiteit juist gevierd wordt.

Bekijk de veel gestelde vragen en antwoorden over Inclusief Onderwijs

Jantine Walst

"Een inclusieve samenleving waarin iedereen volwaardig kan participeren begint bij inclusief onderwijs. In een inclusief onderwijssysteem leren kinderen dat iedereen ertoe doet en erbij hoort. In een inclusief onderwijssysteem voelt ieder kind zich volwaardig onderdeel van de school."

Versnel realisatie inclusief onderwijs: kinderen kunnen niet wachten

Het platform In1school heeft inclusief onderwijs in acht jaar tijd stevig op de kaart gezet. Vanaf nu nemen andere maatschappelijke spelers en het onderwijsveld het stokje over. Stichting het Gehandicapte Kind, initiatiefnemer en financier van In1school, gaat door op het gebied van innovatie en het betrekken van het publiek bij inclusief onderwijs. Beheerder Defence for Children werkt verder aan het realiseren van inclusief onderwijs vanuit het internationale kinderrechtenkader.

Lees het interview!

Passend voortgezet onderwijs in een inclusieve setting

In een 'Samen Naar School' klas op een reguliere school krijgt Kamil (13), die een meervoudige beperking heeft, onderwijs en zorg. Een klas waarin kinderen met een beperking passend onderwijs krijgen, terwijl ze daarnaast samen met kinderen uit reguliere klassen dingen doen zoals kringgesprekken voeren, muzieklessen volgen en buitenspelen. Een mooie vorm van inclusief onderwijs. 

LEES MEER

Merijn: “Inclusief vervolgonderwijs vraagt om betere toegankelijkheid”

Voormalig kinderambassadeur van het Gehandicapte Kind Merijn (bijna 17) slaagde dit jaar met maar liefst vijf achten voor zijn eindexamen vmbo-tl. Vanwege een cerebrale parese, zit hij in een rolstoel en volgde basis- en voortgezet speciaal onderwijs. Sinds dit schooljaar zit Merijn in Amsterdam op het (reguliere) Mediacollege, een plek waar hij zich eindelijk thuis voelt.

LEES MEER

Lauren: “Behoud het hybride onderwijs in een inclusief onderwijssysteem”

Lauren (20) is een tweedejaarsstudente aan de Universiteit Leiden. Door corona krijgen Lauren en haar studiegenoten hybride onderwijs: twee dagen per week moeten ze fysiek aanwezig zijn, op andere dagen zijn de colleges online te volgen. Voor Lauren is hybride onderwijs een uitkomst. Digitaal onderwijs werkt energiebesparend. Ze pleit daarom voor het behoud van hybride onderwijs in een inclusief onderwijssysteem.

LEES MEER

Idman, Merijn, Lauren, Berdi en Marieke laten het belang zien van inclusief onderwijs voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Allen roepen de overheid op om van inclusief onderwijs de regel te maken. Niet als stip aan de horizon, maar als realiteit voor alle kinderen en jongeren die in Nederland opgroeien.

Bekijk de video!

 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee