Scroll down

Alternate Text

Kinderen in armoede in Nederland

Publicatie - Kinderen in armoede in Nederland.

Pers banner

Publicatie

In maart 2016 presenteerde de Europese Commissie, het eerste concept van de nieuwe Europese pijler van sociale rechten. Deze pijler moet de bestaande Europese sociale regels aanvullen en richting geven aan een goed werkend en rechtvaardig sociaal stelsel en werkgelegenheidsbeleid in de deelnemende lidstaten. Na een consultatieronde over de inhoud van de pijler door onder andere EU-instellingen, nationale overheden, sociale partners, het maatschappelijk middenveld, deskundigen uit de academische wereld en burgers wordt de sociale pijler begin 2017 gelanceerd.

Het initiatief heeft de potentie om te helpen bij de bestrijding van armoede onder kinderen in Europa. De sociale pijler kan van cruciaal belang zijn bij het bouwen aan een stevig en sociaal Europa voor onze kinderen, die een vijfde van de huidige EU-bevolking vertegenwoordigen. In het kader van de consultatie door de Europese Commissie hebben Save the Children en Defence for Children uiteengezet wat de zorgpunten voor kinderen in Nederland zijn die opgroeien in armoede. Volgens de laatste cijfers van het CBS hebben 421.000 kinderen risico op armoede en sociale uitsluiting en groeien 131.000 van hen op in een gezin met een langdurig laag inkomen. Daarnaast blijkt dat bijna 60% van deze kinderen uit een gezin komt met twee werkende ouders. Het is daarom hard nodig dat de sociale pijler inzet op gelijke kansen, toegang tot de arbeidsmarkt en eerlijke arbeidsvoorwaarden.

De gevolgen van armoede voor kinderen zijn groot. Het is bovendien bekend dat kinderen die in armoede opgroeien een groter risico lopen om later in hun leven in een soortgelijke situatie terecht te komen. Op 11 oktober zijn de zorgpunten van beide kinderrechtenorganisaties tijdens een expertmeeting overhandigd aan staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee