Scroll down

Alternate Text

Duurzame oplossing nodig voor dakloze gezinnen 

Defence for Children is in 2020 gestart met het project ‘Dakloze kinderrechten’. Het project richt zich op de uitwisseling van kennis, knelpunten en mogelijke oplossingen met betrekking tot gezinnen met kinderen die dakloos (dreigen te) raken in Nederland. Deze verkorte weergave van het onderzoek bevat van de uitkomsten van een binnen dit project uitgevoerd onderzoek. Na het beschrijven van de aanleiding voor het onderzoek wordt ingegaan op de resultaten van een onder stakeholders uitgezette vragenlijst, van de interviews met gezinnen en van de expertmeetings met gemeenten. Op grond daarvan komt Defence for Children tot een aantal conclusies en aanbevelingen. Deze publicatie heeft enerzijds ten doel om meer inzicht in en informatie over de problematiek van gezinnen met kinderen in een (dreigende) situatie van dakloosheid te verschaffen en anderzijds om verandering teweeg te brengen. Het project is mede mogelijk gemaakt door de Stichting Kinderpostzegels Nederland.

Meer informatie:

Pers banner
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee