Scroll down

Alternate Text
News banner

Hoge kans op herhaling bij daders seksuele uitbuiting

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld onderzocht voor het eerst hoe vaak daders van mensenhandel in Nederland in herhaling vervallen. Uit de Dadermonitor mensenhandel blijkt dat ruim een derde (36%) van de daders van binnenlandse seksuele uitbuiting, binnen twee jaar opnieuw een delict pleegt. Een groot deel van hen is jonger dan 23 jaar. Defence for Children pleit bij jonge daders voor een individuele beoordeling waarbij interventies en herstelgerichte oplossingen aansluiten bij wat de minderjarige dader nodig heeft om niet in herhaling te vervallen.

Bij binnenlandse seksuele uitbuiting werven daders hun slachtoffers in hetzelfde land als waar ze hen uitbuiten. Het gaat hierbij voornamelijk om Nederlandse daders en slachtoffers. Het percentage daders van binnenlandse seksuele uitbuiting dat binnen twee jaar recidiveert is hoog (36%). Het recidivepercentage van daders van binnenlandse seksuele uitbuiting stijgt naar 58% binnen vijf jaar en 65% binnen zeven jaar.

Daders van binnenlandse seksuele uitbuiting gaan vaak opnieuw de fout in met ernstige delicten. Binnen vijf jaar heeft 28% van de daders zich schuldig gemaakt aan een vermogensdelict, 25% aan een geweldsdelict, 12% aan een drugsdelict en bijna één op de tien daders maakt zich wederom schuldig aan mensenhandel.

Jonge daders

Daders van seksuele uitbuiting binnen Nederland zijn relatief jong. Uit de vorige Dadermonitor mensenhandel van de Nationaal Rapporteur blijkt dat een derde jonger is dan 23 jaar ten tijde van het plegen van strafbare feiten. Juist deze jonge groep daders recidiveert vaak: van de recidiverende daders is maar liefst 42% jonger dan 23 jaar.

Individuele beoordeling

De Nationaal Rapporteur Conny Rijken wijst op de noodzaak van het opleggen van toezichtstrajecten en effectieve resocialisatie. Defence for Children benadrukt bij jonge daders het belang van een individuele beoordeling in een zo vroeg mogelijk stadium binnen het strafproces, waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd en persoonlijke omstandigheden van de jonge dader. Het recht op een individuele beoordeling is geregeld in het VN-Kinderrechtenverdrag en meerdere EU-richtlijnen.

Maartje Berger van Defence for Children: “Het is belangrijk dat minderjarigen de kans krijgen om zich te blijven ontwikkelen. Om dat te bereiken is het nodig dat tijdens en na hun strafproces gebruik gemaakt wordt van jeugdinterventies en herstelgerichte oplossingen die aansluiten bij wat een minderjarige nodig heeft.”

Meer informatie:

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Netwerkdag Platform HOPE 2024

Op 28 maart 2024 organiseerde Platform HOPE een netwerkdag in Bunnik. Diverse gemeentes, ministeries en professionals ui…


Lees meer

Gerichte aanpak nodig voor jonge daders van seksuele uitbuiting

Recent onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen kinderen wijst uit dat risicofactoren…


Lees meer

Tweede Kamer wil ook een betere motivatie in vonnissen van zedenzaken

Minister Yesilgöz (Justitie) gaat in gesprek met het openbaar ministerie en de rechtspraak over de motivering van straff…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee