Scroll down

Alternate Text
News banner

Nationaal Rapporteur: ‘Er verandert te weinig in de aanpak van seksueel geweld tegen kinderen.’

Er verandert de afgelopen jaren weinig in de aanpak van daders van seksueel geweld tegen kinderen. Dat blijkt uit de Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2015-2019 van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Volgens de Nationaal Rapporteur Herman Bolhaar is er meer maatwerk nodig om zowel daderschap als slachtofferschap te voorkomen. Defence for Children – ECPAT deelt de zorgen van de Nationaal Rapporteur. 

Voorlichting voorkomt jong daderschap

De rapporten die de Nationaal Rapporteur recent uitbracht, schetsen allemaal hetzelfde verontrustende beeld: er zijn veel jonge slachtoffers en daders. Zowel van mensenhandel als seksueel geweld tegen kinderen. Ook blijkt uit dit onderzoek dat meer dan een kwart van alle daders van seksueel geweld tegen kinderen minderjarig is. Dit maakt het belangrijker dan ooit gericht in te zetten op preventie, om zo daderschap en daarmee slachtofferschap, te voorkomen. Er is structurele aandacht nodig voor bewustwording, met de nadruk op het vroeg leren praten over seksualiteit, gewenste omgangsvormen en grenzen. De (online) leefwereld van jongeren moet hier natuurlijk een centrale rol in spelen. Deze voorlichting moet een doorlopend onderdeel worden van de basale ontwikkeling van jongeren. Defence for Children – ECPAT benadrukt dit belang ook al vele jaren richting de overheid.

Hoe effectief is het re-integratietraject?

Volgens Bolhaar is er niet één type dader, slachtoffer of misdrijf: ‘Er is ruimte nodig voor maatwerk. Zo kan worden beslist wat de meest passende hulp en begeleiding is om ervoor te zorgen dat daders niet in herhaling vallen. Hiermee wordt slachtofferschap voorkomen.’ Het overgrote deel van de jonge daders, 99 procent, houdt zich aan de opgelegde maatregelen. Dat zegt alleen niets over de effectiviteit van het re-integratietraject. De Nationaal Rapporteur beveelt aan te onderzoeken bij welke jonge daders na afloop van reclasseringstoezicht zorgen blijven bestaan die passende resocialisatie in de weg staan, wat voor zorgen dit zijn en hoe deze jongeren het beste geholpen kunnen worden.

Lange doorlooptijden strafzaken

Lange doorlooptijden in strafzaken hebben negatief effect op daders en slachtoffers. De Nationaal Rapporteur vraagt hier extra aandacht voor. In 2019 duurde het 417 dagen tot er een vonnis was vanaf het moment dat een zaak bij het Openbaar Ministerie (OM) werd ingeschreven. In 2015 was dit 359 dagen. Dat dit zo lang duurt maakt herstel voor slachtoffers lastiger dan het al is. Een snelle afronding bevordert aangiftebereidheid en heeft een positieve invloed op de effectiviteit van de straf van jonge daders. Daarom is het van belang dat politie, het OM en de Rechtspraak samen aan de slag gaan.

Opdracht volgende kabinet

Defence for Children – ECPAT onderschrijft de oproep van de Nationaal Rapporteur voor het volgende kabinet: Los het probleem niet op met een optelsom van vluchtige nieuwe ideeën. Het gaat om verdieping, expertise, vasthoudendheid en lerend vermogen. Bolhaar: ‘De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in beleid, nu is het tijd dat beleid om te zetten in daadkracht en uitvoering. Een intensieve samenwerking tussen het Rijk, de regio’s en gemeenten is hierbij essentieel.’ Hiervoor moeten handvatten worden geleverd en is het noodzakelijk dat er in de randvoorwaarden wordt voorzien: aangewezen partijen en organisaties hebben middelen nodig om uitvoering mogelijk te maken.

Meer informatie:

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Ouders vaker betrokken bij seksuele uitbuiting van hun (stief)kinderen

Het aantal kinderen dat aangeeft slachtoffer te zijn van seksuele uitbuiting door één of beide (stief)ouder(s) is in v…


Lees meer

Zorgen om seksuele uitbuiting van kinderen in hotels tijdens corona

Ook kinderen worden tijdens de coronacrisis seksueel uitgebuit in hotels en vakantieparken. Defence for Children uit maa…


Lees meer

Politieke meerderheid tekent voor aanpak mensenhandel

CDA, PvdA, SP, GroenLinks, SGP, ChristenUnie, D66, Partij voor de Dieren hebben voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezin…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee