Scroll down

Alternate Text
News banner

Bescherming minderjarige slachtoffers seksuele uitbuiting in strafrechtelijke procedures

Het merendeel van de beschermingsrechten van minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting in EU-richtlijn 2012/29 is geïmplementeerd in Nederlandse wet- en regelgeving, blijkt uit onderzoek van Defence for Children - ECPAT naar de implementatie van de EU-richtlijn in het kader van het project 'Bescherming slachtoffers kinderhandel in strafrechtelijke procedures'. Zowel Nederlandse als buitenlandse minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting kunnen in theorie de aan hen toegekende beschermingsrechten, grotendeels uitoefenen. Wat betreft wet- en regelgeving zijn er verbeteringen mogelijk. De implementatie van de beschermingsrechten loopt in beleid en praktijk achter aldus Defence for Children - ECPAT.  

Verbeteringen noodzakelijk

Uit het onderzoek volgt dat verbeteringen in de praktijk nodig zijn, om te zorgen dat zowel Nederlandse als buitenlandse minderjarige slachtoffers aanspraak kunnen maken op de beschermingsrechten die zij op grond van EU-richtlijn 2012/29 hebben. Verbeteringen zijn nodig wat betreft de erkenning van de kwetsbare positie van minderjarige slachtoffers van mensenhandel bij de individuele beoordeling, het uitvoeren van de individuele beoordeling bij alle politie-eenheden, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, het verhoren van minderjarigen, en vertegenwoordiging en bijstand. Aanbevelingen zijn gericht aan zowel politie, Openbaar Ministerie, rechtspraak, advocatuur als de wetgever.

Dit onderzoek is behalve in Nederland ook verricht in Frankrijk, België en Italië. In ieder land resulteert dit in een nationaal onderzoeksrapport, met nationale aanbevelingen die als doel hebben de huidige wetgeving en praktijk ten aanzien van de bescherming van minderjarige slachtoffers van mensenhandel te verbeteren. Aan de hand van de vier landenrapporten wordt een gezamenlijk rapport opgesteld. Deze wordt eind 2021 verwacht.

Meer informatie:

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Nieuwe richtlijn voor strafvordering mensenhandel

De maximumstraf voor seksuele uitbuiting van minderjarigen is 15 jaar gevangenisstraf. Uit onderzoek van Defence for Chi…


Lees meer

Kinderrechten borgen in nieuw VN-Verdrag Bedrijven en Mensenrechten

Op 20 oktober gaat Defence for Children – ECPAT, samen met partners van de Down to Zero Alliantie en andere organisaties…


Lees meer

Ouders vaker betrokken bij seksuele uitbuiting van hun (stief)kinderen

Het aantal kinderen dat aangeeft slachtoffer te zijn van seksuele uitbuiting door één of beide (stief)ouder(s) is in v…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee