Scroll down

Alternate Text
News banner

Streven naar inclusief onderwijs onvoldoende zichtbaar in Rijksbegroting

Op Prinsjesdag is de Rijksbegroting gepresenteerd door het demissionaire kabinet. Defence for Children verwelkomt het feit dat er in de Troonrede en de Rijksbegroting wordt gerefereerd aan kansengelijkheid en dat er extra geld beschikbaar komt voor de Gelijke Kansen Alliantie. Tegelijkertijd is niet terug te vinden hoe het kabinet denkt het systeem van passend onderwijs te verbeteren. Daarnaast is het gelet op het streven naar kansengelijkheid opvallend dat er in de op Prinsjesdag gepubliceerde stukken niet wordt ingegaan op de realisatie van een inclusief onderwijssysteem.

Budget verbetermaatregelen passend onderwijs onduidelijk

Naar aanleiding van de evaluatie passend onderwijs die in november 2020 gepubliceerd is, heeft Arie Slob, demissionair minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, vijfentwintig maatregelen opgesteld om het passend onderwijs te verbeteren. De Rijksbegroting geeft echter geen antwoord op de vraag of er voldoende financiering beschikbaar is om deze verbeteringen daadwerkelijk door te voeren. Defence for Children vindt het belangrijk dat er voldoende budget beschikbaar komt voor de implementatie én monitoring van de verbetermaatregelen voor het passend onderwijs.

Inclusief onderwijs

Het is zorgelijk dat inclusief onderwijs überhaupt niet wordt genoemd in de Rijksbegroting en in de Troonrede. Een inclusief onderwijssysteem waarin het belang van het kind en het recht op een zo volledig mogelijk ontwikkeling en ontplooiing voorop staat, is een belangrijke voorwaarde voor het creëren van meer kansengelijkheid in het onderwijs. Alle kinderen zouden waar mogelijk samen naar school moeten kunnen gaan, ongeacht hun achtergrond of ondersteuningsbehoefte. Defence for Children roept de regering op om de financieringssystematiek van onderwijs en zorg zo in te richten dat een stapsgewijze realisatie van een inclusief onderwijssysteem, zoals vereist door het VN-Kinderrechtenverdrag en het VN-Verdrag Handicap, bevorderd wordt.

Meer informatie:

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Inclusief onderwijs ten onrechte nog altijd geen prioriteit overheid

Inclusief onderwijs is helaas nog steeds geen prioriteit van de (demissionaire) regering. Dat blijkt uit de behandeling …


Lees meer

Versnel realisatie inclusief onderwijs: kinderen kunnen niet wachten

Het in 2013 door Stichting het Gehandicapte Kind opgerichte en sinds 2017 door Defence for Children beheerde platform In…


Lees meer

Oproep aan het nieuwe kabinet: “Leer van de toeslagenaffaire en fix het systeem!”

Het kabinet dat in februari viel vanwege het toeslagenschandaal maakt nu een doorstart. Daarmee verplicht het zich om he…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee